Назва статті Правове  регулювання  суспільних  відносин  в  Українській  Народній  Республіці
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2017
Сторінки [87-100]
Анотація

Проаналізовано становлення та розвиток правового регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці за Центральної Ради. Значну увагу зосереджено на характеристиці законодавства УНР за Центральної Ради у сферах земельних, фінансових, трудових, цивільних, кримінальних і процесуальних правовідносин. Розкрито роль історико-правової науки у вивченні й узагальненні досвіду законодавчого забезпечення державотворчих процесів в УНР за Центральної Ради.

Ключові слова правове регулювання, правові відносини, законодавство, Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка
References