Назва статті Окремі особливості порядку з’ясування обставин і перевірки їхдоказами під час розгляду скарг слідчим суддею
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [11-18]
Анотація

У статті досліджується правове регулювання порядку з’ясування обставин і перевірки їх доказами під час розгляду скарг слідчим суддею. До розгляду скарг слідчим суддею застосовуються правила судового розгляду, а також процесуальні норми, що регламентують судовий контроль за рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого або прокурора під час досудового розслідування. Відзначено, що структура процедури розгляду та вирішення скарг слідчим суддею відрізняється від судового розгляду, оскільки у ній відсутній етап останнього слова обвинуваченого. Під час розгляду скарг слідчим суддею не можуть проводитися процесуальні дії, пов’язані з участю обвинуваченого, оскільки на стадії досудового розслідування такого суб’єкта провадження немає. Під час розгляду скарг слідчим суддею можуть бути проведені такі процесуальні дії: допити свідка, потерпілого, експерта, дослідження речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, а також для надання консультацій та роз’яснень може залучатися спеціаліст. Зроблено висновок, що правове регулювання розгляду скарг забезпечує захист і відновлення прав учасників цієї процедури.

Ключові слова з’ясування та перевірка обставин, слідчий суддя, скарга, судовий розгляд, судовий контроль, процесуальна дія, змагальність
References