Назва статті Співвідношення понять і правова природа публічних, цільових та благодійних трастів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [151-159]
Анотація

У статті аналізуються поняття, особливості та правова природа публічних, цільових, благодійних і неблагодійних трастів. На основі порівняльного аналізу автор доходить власних висновків щодо співвідношення зазначених понять у загальному праві.

Ключові слова публічні трасти, цільові трасти, благодійні трасти, неблагодійні трасти, благодійність
References