Назва статті Система адміністративного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [173-183]
Анотація

У статті висловлено деякі міркування з приводу системи однієї з профілюючих галузей українського права — адміністративного права. Виокремлено групи норм, що можуть формувати інститути Загальної частини адміністративного права. До останніх віднесено інститути: 1) принципів адміністративного права; 2) суб’єктивних публічних прав та обов’язків; 3) повноважень публічної адміністрації; 4) адміністративної процедури; 5) публічної служби; 6) адміністративної відповідальності. Надано обґрунтування для об’єднання цих норм у зазначені інститути. Викладено позицію щодо критеріїв групування норм Особливої частини адміністративного права. Запропоновано виокремлювати в ній підгалузі, у яких будуть представлені норми про повноваження публічної адміністрації зі здійснення сервісних та управлінських функцій у чітко визначеній сфері й особливості процедури їх (повноважень) реалізації.

Ключові слова адміністративне право, система адміністративного права, Загальна частина адміністративного права, Особлива частина адміністративного права, підгалузі адміністративного права, інститути адміністративного права
References