Назва статті Правові властивості інфляції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [184-194]
Анотація

У статті досліджуються правові природа і властивості інфляції. Обґрунтовано висновок, що інфляція належить до антропосоціокультурних феноменів, а тому має поряд з іншими базовими якостями і правову природу. Остання зумовлена: буттєвим устроєм людського світу; трансцендентальним характером обміну між людьми та їхніми спільнотами благами; нерозв’язним у парадигмальних межах людської цивілізації протиріччями між людськими потребами у благах, що зростають у геометричній прогресії, та людськими можливостями їх задоволення, що зростають в арифметичній прогресії. Це й породжує неминучу інфляцію блага. Розкрито основоположні правові властивості інфляції: її буттєвість; спонтанність; всезагальність; процесуальність; здатність бути природним способом саморегуляції розподілу благ між індивідами у соціумі.

Ключові слова правове поняття інфляції, правова природа інфляції, правові властивості інфляції.
References