Назва статті Ювілей академіка НАПрН України Василя Івановича Шакуна (до 70-річчя від дня народження
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [242-243]
References