Назва статті Заходи забезпечення кримінального провадження: процесуальна природа, зміст та обсяг
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [27-38]
Анотація

У статті аналізуються доктринальні підходи до розуміння поняття «заходи забезпечення кримінального провадження». Виокремлюються ознаки та формулюється поняття кримінально-процесуального примусу. Розглядаються моделі примусу у кримінальному судочинстві. Звертається увага на процесуальну природу заходів забезпечення кримінального провадження. Обґрунтовується комплексний характер цього інституту кримінальнопроцесуаль ного права.

Ключові слова кримінальний процес, кримінально-процесуальний примус, заходи забезпечення кримінального провадження, інформаційне забезпечення кримінального провадження
References