Назва статті Деякі проблеми законодавчого регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [39-48]
Анотація

Стаття присвячена теоретичному осмисленню змісту, підстав і процесуальних особ ливостей проведення негласних слідчих (розшукових) дій як кримінального процесуального інституту та виокремлення їхніх прикладних проблем проведення, а також розробці шляхів вирішення. Зроблено висновок, що необхідно розробити ефективний механізм гарантування прав учасників провадження, щодо яких проводяться НС(Р)Д, із врахуванням міжнародних стандартів забезпечення таємниці спілкування і збереження доказової сили матеріалів, отриманих у не гласному порядку.

Ключові слова негласна слідча (розшукова) дія, тимчасове обмеження конституційних прав особи, підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розсекречування рішень, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
References