Назва статті Використання  результатів  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  для  отримання  окремих  видів  доказів  у  кримінальному   провадженні:  проблемні   питання  
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2017
Сторінки [49-61]
Анотація

У статті на підставі результатів аналізу наукових джерел, положень чинного кримінального процесуального законодавства України, матеріалів практики, а також результатів опитування практичних працівників розкрито проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні. Наводиться поняття результатів НС(Р)Д. Робиться висновок, що їхні результати можуть бути виключно такими видами доказів, як документи та речові докази. Зазначається, що протоколи НС(Р)Д разом із додатками можуть мати процесуальне значення документів — доказів у кримінальному провадженні. Обґрунтовується необхідність виокремити протоколи процесуальних дій із сукупності інших документів як джерел доказів у кримінальному провадженні та внести відповідні зміни до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України. 

Ключові слова доказ, негласні слідчі (розшукові) дії, отримання доказів, кримінальне провадження
References