Назва статті Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейськими стандартами
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [196-213]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-196
Анотація

Кримінальне провадження за нововиявленими або виключними обставинами повинно здійснюватися відповідно до таких принципів, як res judicata, non bis in idem, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та рішень Конституційного Суду України та Верховного Суду. Постійне оновлення кримінального процесуального законодавства в частині представленого екстраординарного виду судових проваджень із перегляду судових рішень обумовлює необхідність його теоретичного осмислення. Метою статті є надання загальнотеоретичної характеристики правової природи провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві крізь призму європейських стандартів у галузі прав людини. Стаття є одним із перших загальнотеоретичних досліджень оновленого кримінального процесуального законодавства України, що регулює провадження за нововиявленими або виключними обставинами, в якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки кримінального процесу, крізь призму європейських стандартів надано характеристику окремих сутнісних рис означеного провадження. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами відносять до екстраординарних через те, що перегляд судових рішень вимагає дотримання принципу res judicata. Із метою дотримання принципу res judicata правом подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, вбачається за доцільне наділити лише сторін кримінального провадження, а також потерпілого, його представника та законного представника і представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Цивільний позивач, його представник і законний представник, цивільний відповідач та його представник мають бути наділені правом подати зазначену заяву лише у частині, що стосується вирішення цивільного позову. Наголошується, що належна правова процедура повинна бути встановлена кримінальним процесуальним законом. Про неї можна вести мову за наявності належної якості законів та судової практики (міжнародна й національна) або ж недоліки неналежного рівня якості законів, так би мовити, виправляються якісною судовою практикою. І навпаки, про відсутність належної правової процедури свідчить відсутність належної якості законів та судової практики або коли положення якісних законів не забезпечено єдністю та послідовністю судової практики. У Кримінальному процесуальному кодексі України для Великої Палати Верховного Суду як органу, який покликаний забезпечувати однакове застосування судами норм права, необхідно встановити належну правову процедуру перегляду за нововиявленими та виключними обставинами остаточних судових рішень, що ухвалені під час досудового розслідування та які набрали законної сили в порядку провадження. Задля запобігання ризику порушення принципу non bis in idem, законодавець має включити до цієї процедури низку обмежень не лише за колом обставин, а й за колом вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами тощо.

 

Ключові слова Європейський суд з прав людини; Конституційний Суд України; Верховний Суд; res judicata; non bis in idem; належна правова процедура; нововиявлені або виключні обставини;
References

List of legal docume nts 

 

Legislation 
1. Ugolovno-processualnyj kodeks Respubliki Kazahstan [The Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan] ot 4 ijulja 2014 g. № 231-V (s izmenenijami i dopolne nijami po sostojaniju na 28 dekabrja 2017 g.). URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31575852&doc_id2=31575852#activate_doc=2&pos=552;0&pos2 =6072;60 (accessed: 03.01.2018) (in Russian). 

Cases 
2. Rishennja Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny u spravi “Ponomarjov proty Ukrajiny” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of April 3, 2008 “Ponomariov vs. Ukraine”] vid 3 kvitnja 2008 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/974_434/print (accessed: 11.12.2017) (in Ukrainian). 
3. Rishennja Konstytucijnogho Sudu Ukrajiny u spravi za konstytucijnym podannjam Verkhovnogho Sudu Ukrajiny shhodo vidpovidnosti Konstytuciji Ukrajiny (konstytucijnosti) polozhenj chastyny tretjoji statti 120, chastyny shostoji statti 234, chastyny tretjoji statti 236 Kryminaljno-procesualjnogho kodeksu Ukrajiny (sprava pro rozghljad sudom okremykh postanov slidchogho i prokurora) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning Compliance of Provisions of Part Three of Article 120, Part Six of Article 234 and Part Three of Article 236 of the Criminal Procedure Code of Ukraine with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) (Case on Consideration by Court of Some Investigator’s and Public Prosecutor’s Orders)] vid 30 sichnja 2003 r. № 3-rp/2003. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03 (accessed: 10.12.2017) (in Ukrainian). 
4. Rishennja Konstytucijnogho Sudu Ukrajiny u spravi za konstytucijnym podannjam 49 narodnykh deputativ Ukrajiny shhodo vidpovidnosti Konstytuciji Ukrajiny (konstytucijnosti) punktu 7 chastyny drughoji statti 42 Zakonu Ukrajiny “Pro vyshhu osvitu” [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of 49 People’s Deputies of Ukraine Concerning Compliance of Clause 7, Part Two, Article 42 of the Law of Ukraine “On Higher Education” with the Constitution of Ukraine (Constitutionality)] vid 20 ghrudnja 2017 r. № 2-r/2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17 (accessed: 25.12.2017) (in Ukrainian). 
5. Ukhvala koleghiji suddiv sudovoji palaty z rozghljadu kryminaljnykh sprav ta sprav pro administratyvni pravoporushennja Apeljacijnogho sudu Donecjkoji oblasti v misti Bakhmuti [Ruling of the Panel of Judges of the Judicial Chamber for Criminal Cases and Administrative Offence Cases of the Donetsk Region Court of Appeal in Bakhmut Town] vid 28 ghrudnja 2017 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71322954 (accessed: 06.01.2018) (in Ukrainian). 
6. Ukhvala slidchogho suddi Pechersjkogho rajonnogho sudu mista Kyjeva [Ruling of the Investigating Judge of the Pechersk District Court of Kyiv] vid 3 sichnja 2018 r. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71419322 (accessed: 06.01.2018) (in Ukrainian). 
7. Ukhvala Verkhovnogho Sudu u skladi koleghiji suddiv kasacijnogho kryminaljnogho sudu drughoji palaty [Ruling of the Supreme Court as a Member of the Panel of Judges of the Criminal Cassation Court, Second Chamber] vid 27 ghrudnja 2017 r. u provadzhenni 
№ 51-17zno17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71359171 (accessed: 
05.01.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
8. Kogamov M, Kommentarij k ugolovno-processualnomu kodeksu Respubliki Kazahstan 2014 goda, t 2 [Commentary to the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan, 2014] (Zhetі Zhargy 2015) (in Russian). 
9. Holovaty S, Mirylo pravovdaddja [The Benchmark of the Rule of Law] (Rada Jevropy 2017) accessed 11 Decem ber 2017 (in Ukrainian). 
10. Trofymenko V, Teoretychni ta pravovi osnovy dyferenciaciji procesualjnoji formy u kryminaljnomu sudochynstvi [Theoretical and Legal Bases of Procedural Form Differentiation in Criminal Proceedings] (Oberigh 2016) (in Ukrainian). 

Edited books 
11. Drozdov O, ‘Provadzhennja za novovyjavlenymy obstavynamy’ [‘Proceedings upon Discovery of New Circumstances’] v Tacij V (red), Kryminaljnyj Proces [Criminal Process] (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
12. Shevchuk C, ‘Pryncyp pravovoji vyznachenosti’, t 3 [‘Principle of Legal Certainty’] v Petryshyn O (red), Zaghaljna teorija prava [General Theory of Law] (Pravo 2016) (in Ukrainian). 

Translated books 
13. ‘Vysnovok Konsuljtatyvnoji rady jevropejsjkykh suddiv № 20 (2017) pro rolj sudiv u zabezpechenni jednosti zastosuvannja zakonu vid 10 lystopada 2017 r.’ [‘Opinion of the Advisory Council of European Judges № 20 (2017) on the Role of Courts in Ensuring the Unity of Law Administration of November 10, 2017’] (Strasburgh 2017) accessed 12 December 2017 (in Ukrainian). 
14. Shreder F-K and Ferrel T, Ugolovno-processualnoe pravo Germanii [Criminal Procedure Law of Germany] = Srafprozessrecht, Shreder F-K (tr) (5-e izd, Infotropik Media 2016) 241-2 (in Russian). 

Articles 
15. ‘Dopovidj, skhvalena Venecijsjkoju Komisijeju Rady Jevropy na 86-mu plenarnomu zasidanni (Venecija, 25–26 bereznja 2011 roku) “Verkhovenstvo prava”’ [‘Report Approved by the Venice Commission of the Council of Europe at the 86th Plenary Session (Venice, March 25–26, 2011) “Rule of Law”’] (2011) 10 Pravo Ukrajiny 179 (in Ukrainian). 
16. Drozdov O, ‘Problemy pereghljadu sudovykh rishenj v porjadku vykljuchnogho provadzhennja’ [‘Issues of Court Decision Review in the Exceptional Proceedings’] (2010) 8 Visnyk Verkhovnogho Sudu Ukrajiny 21 (in Ukrainian). 
17. – – ‘Aktualjni problemy realizaciji okremykh zasad kryminaljnogho procesu v Provadzhenni za novovyjavlenymy obstavynamy’ [‘Topical Issues Relating to Implementation of Some Principles of Criminal Process in the Proceedings upon Discovery of New Circumstances’] (2014) 2 Visnyk Nacionaljnoji akademiji pravovykh nauk Ukrajiny 156 (in Ukrainian). 
18. – – ‘Non bis in idem – jevropejsjkyj orijentyr dlja zabezpechennja stalosti ta jednosti sudovoji praktyky Verkhovnym Sudom (za materialamy praktyky Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny)’ [‘Non bis in idem – the European Benchmark to Ensure the Consistency and Unity of Judicial Practice by the Supreme Court (Based on Materials of the Case Law of the European Court of Human Rights’)] (2017) 1 Pravo Ukrajiny 129 (in Ukrainian). 
19. – – ‘Suchasni tendenciji rozvytku kryminaljnogho procesu Ukrajiny (za materialamy praktyky Jevropejsjkogho sudu z prav ljudyny)’ [‘Modern Development Trends in the Criminal Process of Ukraine (Based on Materials of the Case Law of the European Court of Human Rights)’] (2017) 12 Pravo Ukrajiny 102 (in Ukrainian).