Назва статті Інтернет-сайт як об’єкт ІТ-права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [103-113]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-103
Анотація

Питання про правовий режим веб-сайту практично не висвітлено у нау ковій літературі. Зважаючи на невелику кількість праць, присвячених дослідженню Інтернет-сайту як об’єкта ІТ-права та права інтелектуальної власності, необхідно констатувати, що у юридичній літературі не сформовано уніфікованого підходу до розуміння його правової сутності. Метою статті є характеристика Інтернет-сайту як об’єкта ІТ-права та права інтелектуальної власності, з’ясування його правового режиму, характеристика ознак Інтернет-сайту, а також викладення власного бачення щодо вдосконалення правового регулювання цих відносин. З’ясовано, що веб-сайт як об’єкт ІТ-права не існує поза межами Інтернету. Встановлено, що за змістом веб-сайт є сукупністю даних, електронної (цифрової) інформації та інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, а всі інформаційні матеріали Інтернет-сайту пов’язані між собою та структуровані у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до веб-сайту здійснюється через адресу мережі Інтернет (доменне ім’я, запис про каталоги чи виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом). Автор доходить висновку, що Інтернет-сайт – складний об’єкт ІТ-права та права інтелектуальної власності, оскільки: містить програмні засоби (відповідні комп’ютерні програми, завдяки яким веб-сайт функціонує), має інформаційне наповнення (тексти, зображення тощо) й унікальне доменне ім’я (яке зазвичай відображає знак для товарів і послуг, комерційне найменування або ім’я фізичної особи), інформація, що міститься на веб-сайті, зберігається на віддаленому комп’ютері (хостингу), а доступ до нього можливий із будь-якого комп’ютера (чи іншого пристрою), підключеного до мережі Інтернет, завдяки використанню відповідного програмного забезпечення (публічний доступ будь-якої особи).

 

Ключові слова Інтернет; веб-сайт; веб-сторінка; авторське право; ІТ-право, інтелектуальна власність
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Poriadok informatsiinoho napovnennia ta tekhnichnoho zabezpechennia Yedynoho veb-portalu orhaniv vykonavchoi vlady [Procedure Regarding Information Contents and Technical Support of the Unified Web Portal of Executive Authorities]: zatverdzhenyi nakazom Derzhavnoho komitetu informatsiinoi polityky, telebachennia i radiomovlennia Ukrainy, Derzhavnoho komitetu zviazku ta informatyzatsii Ukrainy [approved by Order of the State Committee for Information Policy, Television and Radio Broadcasting of Ukraine, the State Committee for Communications and Informatization of Ukraine] 25 lystopada 2002 r. № 327/225, zareiestrovanym u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 29 hrudnia 2002 r. za № 1021/7309. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z1021-02 (accessed: 28.11.2017) (in Ukrainian). 
2. Pro avtorske pravo ta sumizhni prava [On Copyright and Related Rights]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 1993 r. № 3792-XII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3792-12 (accessed: 28.11.2017) (in Ukrainian). 
3. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh [On the Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 15 hrudnia 

1993 r. № 689-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (accessed: 
29.11.2017) (in Ukrainian). 
4. Pro telekomunikatsii [On Telecommunications]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 18 lystopada 2003 r. № 1280-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15 (accessed: 30.11.2017) (in Ukrainian). 
5. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement between Ukraine, on the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other part]: ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom Ukrainy [Ratified with the Statement by the Law of Ukraine] vid 16 veresnia 2014 roku № 1678-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed: 27.11.2017) (in Ukrainian). 

Cases 
6. Rishennia Apeliatsiinoho sudu m. Kyieva [Award of the Kyiv City Court of Appeal] vid 16 veresnia 2015 r. № 50793926 u spravi № 752/9813/13. URL: (accessed: 29.11.2017) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
7. Ennan R, Pravo intelektualnoi vlasnosti [Intellectual Property Law] (Alerta 2016) (in Ukrainian). 

Edited books 
8. Kharytonov Ye ta Kharytonova O (red), IT-pravo: teoriia ta praktyka [IT-Law: Theory and Practice] (Feniks 2017) (in Ukrainian). 
9. Yavorska O ta inshi, IT pravo [IT-Law] (Oleksandra Yavorska red, Vydavnytstvo “Levada” 2017) (in Ukrainian). 

Articles 
10. Atamanova Yu, ‘Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti u merezhi Internet: svitovyi dosvid ta vitchyzniani perspektyvy’ [‘Protection of Intellectual Property Rights on the Internet: International Experience and National Prospects’] 2014 (3) Pravo ta innovatsii 7 (in Ukrainian). 
11. Halabala M, ‘Fiksatsiia dokaziv, shcho pidtverdzhuiut porushennia prav intelektualnoi vlasnosti v merezhi Internet’ [‘Recording of Evidence Supporting Infringement of Intellectual Property Rights on the Internet’] 2009 (5) Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti 39 (in Ukrainian). 
12. Zerov K, ‘Fiksatsiia zmistu veb-storinky v merezhi Internet yak element zdiisnennia prava na zakhyst avtorskykh prav na tvory, rozmishcheni v merezhi Internet’ [‘Recording of an Internet Webpage’s Contents as an Element of Exercise of the Right to the Protection of Copyright to Works Published on the Internet’] 2015 (2) Advokat 17 (in Ukrainian). 

Conference papers 
13. Cherkashyn I, ‘Problemy yurydychnoho faktu v Interneti v konteksti prava intelektualnoi vlasnosti’ [‘Issues Relating to the Legal Fact on the Internet in the Context of Intellectual Property Law’] Aktualni problemy intelektualnoho prava: I Vseukrainska naukovopraktychna konferentsiia [Topical Issues of Intellectual Law: the First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference] (Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka 2016) (in Ukrainian). 
14. Ennan R, ‘Pravove rehuliuvannia vidnosyn u merezhi Internet’ [‘Legal Regulation of Relations on the Internet’] IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini:Naukovo-praktychna konferentsiia [IT-Law: Development Issues and Prospects in Ukraine: Scientific and Practical Conference] (NU “Lvivska politekhnika” 2016) (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
15. Bontlab V, ‘Tsyvilno-pravove rehuliuvannia domennykh imen’ [‘Regulation of Domain Names under Civil Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka 2006) (in Ukrainian). 
16. Hura M, ‘Tsyvilno-pravova okhorona Internet-saitu v Ukraini’ [‘Protection of an Internet Web-Site in Ukraine under Civil Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Instytut derzhavy iprava imeni V M Koretskoho Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy 2006) (in Ukrainian).