Назва статті Конституційна скарга та індивідуальна заява до Європейського суду з прав людини як юридичні гарантії прав людини в Україні
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Національного університету “Одеська юридична академія” (м. Одеса, Україна) mishyna@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [178-196]
DOI 10.33498/louu-2018-12-178
Анотація

Впровадження в Україні конституційної скарги викликало низку проблем, які жваво обговорюють як вчені, так і практики. Багато з них так чи інакше пов’язано з тим, як саме конституційна скарга до Конституційного Суду України (КСУ) як одна з національних юридичних гарантій прав і свобод співвідноситься з такою європейською юридичною гарантією основоположних прав і свобод людини, як індивідуальне звернення до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Аналіз цього питання вбачається актуальним як із наукової, так і з практичної точок зору.

Метою статті є порівняльний аналіз конституційної скарги до КСУ та індивідуального звернення до ЄСПЛ для виявлення перспектив удосконалення цієї національної юридичної гарантії прав і свобод людини в Україні.

У процесі порівняльного аналізу конституційної скарги до КСУ та індивідуального звернення до ЄСПЛ для виявлення перспектив удосконалення цієї національної юридичної гарантії прав і свобод людини в Україні було розглянуто такі питання та зроблено такі узагальнення: а) нормативне підґрунтя для звернень (нині є достатнім для впровадження конституційної скарги); б) субсидіарність обох юридичних гарантій прав і свобод людини не зменшує їхнє значення; в) критерії прийнятності (крім більшої чіткості, порівняно з критеріями прийнятності, які застосовує ЄСПЛ для індивідуальних заяв, позитивною рисою критеріїв, що застосовує КСУ для конс титуційних скарг, є їхня гнучкість, наприклад, як виняток, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу, може бути прийнята до розгляду конституційна скарга, що не повністю відповідає умовам прийнятності); г) предмет звернення (рекомендовано поступово розширювати коло питань, що становлять предмет звернення з конституційною скаргою до КСУ); ґ) суб’єкти права на звернення (підкреслено позитивність підходу, відповідно до якого у законодавстві коло цих суб’єктів визначено “від зворотнього”, що зменшує можливості його штучного звуження); д) попередня перевірка за формою (рекомендовано з урахуванням наявної статистики щодо причин повернення конституційних скарг та Регламенту ЄСПЛ надати КСУ можливість приймати до розгляду певні конституційні скарги, які не повністю відповідають усім формальним вимогам до них); е) строк розгляду справи (позитивно оцінено перевагу конституційної скарги над індивідуальним зверненням в умовах обмеженого ресурсу часу); є) вплив рішення у справі на законодавство України (високо оцінено той факт, що вплив рішення КСУ за результатом розгляду справи за конституційною скаргою на законодавство України відбувається одразу після набрання чинності рішенням). 

Ключові слова конституційна скарга; конституційний контроль; Конституційний Суд України; Європейський суд з прав людини; права людини
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 16.08.2018) (in Ukrainian). 
2. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 35. St. 376 (in Ukrainian). 
3. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 3, 7 ta 11 do Konventsii [On Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, Protocols 1, 2, 3, 7 and 11’s Ratification]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 chervnia 1997 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ (accessed: 16.08.2018) (in Ukrainian).
4. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia) [On Amending the Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 28. St. 532 (in Ukrainian). 
5. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [On the European Court of Human Rights’ Decisions’ Fullfillment]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. № 30. St. 260 (in Ukrainian). 
6. Rehlament Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Rules of the Constitutional Court of Ukraine] vid 22 liutoho 2018 r. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0001710 18 (accessed: 16.08.2018) (in Ukrainian). 
7. Rehlament Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (vytiah) [Rules of the European Court of Human Rights, Extract]. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Rule_47_UKR. pdf (accessed: 16.08.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
8. Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u spravi Koretskyi ta inshi proty Ukrainy [Decision of the European Court of Human Rights, Koretskyi and others v Ukraine] vid 3 kvitnia 2008 r. URL: http://know-ua.com/news/57-rshennja-vropejjskogo-sudu-zprav. html (accessed: 16.08.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography
 
Authored books 
9. Hultai M, Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia [Constitutional Complaint in the Mechanism of Access to Constitutional Justice] (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
10. Praktychnyi posibnyk shchodo pryiniatnosti zaiav [Admissibility Guide] accessed 16 August 2018 (in Ukrainian). 
11. Vasha zaiava do YeSPL: yak podaty zaiavu i yakoiu bude protsedura yii rozghliadu [Your Application to the ECHR: How to Submit and the Procedure] accessed 16 August 2018 (in Ukrainian). 

Edited books 
12. Baimuratov M, ‘Detsentralizatsiia v unitarnykh derzhavakh: mizhnarodni standarty ta yevropeiskyi dosvid’ [‘Decentralization in Unitary States: International Standards and European Experience. Decentralization in Ukraine: Legislative Novations and Expectations of Society’] v Detsentralizatsiia v Ukraini: zakonodavchi novatsii ta suspilni spodivannia [Decentralization in Ukraine: legislative innovations and public expectations] (Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2015) (in Ukrainian). 
13. Kyrychenko Yu (red), Analitychnyi zvit shchodo zaprovadzhennia instytutu konstytutsiinoi skarhy [Analytical Report on the Introduction of the Institute of Constitutional Complaint] (FOP Moskalenko O. M. 2018) (in Ukrainian). 
14. Petryshyn O ta inshi (za zah red), Problemy ta perspektyvy zaprovadzhennia indyvidualnoi konstytutsiinoi skarhy v Ukraini [Challenges and Prospects of Introduction of the Individual Constitutional Complaint in Ukraine] (Atika-N 2010) (in Ukrainian). 

Journal articles 
15. Deshko L і Berko A, ‘Institut konstitucionnoj zhaloby v Ukraine: byt’ ili ne byt’?’ [‘‘Institute of Constitutional Complaint in Ukraine: To Be Or Not To Be?’] (2013) 8/2 Zakon i zhizn’ 35-37 (in Russian).
16. Hultai M, ‘Instytut konstytutsiinoi skarhy v konstytutsiiakh yevropeiskykh derzhav’ [‘Institute of Constitutional Complaint in the Constitutions of European States’] (2012) 2 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 130-139 (in Ukrainian). 
17. – –, ‘Konstytutsiina skarha yak instytut konstytutsiinoho prava’ [‘Constitutional Complaint as an Institute of Constitutional Law’] (2012) 1 Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy 111-120 (in Ukrainian). 
18. – –, ‘Povna chy normatyvna konstytutsiina skarha: poshuk natsionalnoi modeli’ [‘Full or Normative Constitutional Complaint: Searching for a National Model’] (2013) 1 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 24-33 (in Ukrainian). 
19. – –, ‘Rol yevropeiskykh standartiv pravozakhystu u konstytutsiinomu sudochynstvi Ukrainy’ [‘Role of the European Human Rights Protection Standards in the Constitutional Proceedings of Ukraine’] (2012) 3 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 54-66 (in Ukrainian). 
20. Husarov K, ‘Vplyv konstytutsiinoi skarhy na ostatochnist sudovoho rishennia ta vycherpannia natsionalnykh zasobiv yurydychnoho zakhystu u tsyvilnomu protsesi’ [‘Impact of the Constitutional Complaint on the Finality of a Court Decision and the Exhaustion of National Legal Remedies in Civil Proceedings’] (2017) 1 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 120-129 (in Ukrainian). 
21. Kuznetsova Yu, ‘Instytut konstytutsiinoi skarhy: teoretychni aspekty problemy’ [‘Institute of Constitutional Complaint: Theoretical Aspects of the Issue’] (2013) 4 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 91-101 (in Ukrainian). 
22. Lemak V ta Petryshyn O, ‘Konstytutsiina skarha v Ukraini: problemy mekhanizmu vprovadzhennia’ [‘Constitutional Complaint in Ukraine: Implementation Mechanism Issues’] (2017) 2 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 79-88 (in Ukrainian).
23. Mishyna N, ‘Konstytutsiina skarha v Ukraini: mozhlyvosti vykorystannia dosvidu SShA’ [‘Constitutional Complaint in Ukraine: Possibilities of Using the US Experience’] (2013) 1-2 Pravo SShA 258-266 (in Ukrainian). 
24. Rabinovych P, ‘Praktyka Strasburhskoho sudu yak oriientyr diialnosti konstytutsiinykh sudiv z implementatsii yevropeiskykh standartiv prav liudyny’ [‘The Strasbourg Court Case Law as a Benchmark for Operation of Constitutional Courts With a View to Implementing the European Human Rights Standards’] (2005) 6 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 34-40 (in Ukrainian). 
25. Savchyn M, ‘Suchasnyi stan konstytutsionalizmu: problemy spivvidnoshennia demokratii ta derzhavnoho suverenitetu’ [‘Current State of Constitutionalism: Issues of Democracy and State Sovereignty Correlation’] (2011) 3 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 31-40 (in Ukrainian). 
26. Savenko M, ‘Rol praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u konstytutsiinomu sudochynstvi Ukrainy’ [‘Role of the Case Law of the European Court of Human Rights in the Constitutional Proceedings of Ukraine’] (2005) 6 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 51-55 (in Ukrainian). 
27. Selivanov A ta Yevhrafov P, ‘Konstytutsiina skarha hromadian v realiiakh suchasnosti’ [‘Constitutional Complaint of Citizens in the Context of Modern Realities’] (2003) 4 Pravo Ukrainy 80-85 (in Ukrainian). 
28. Shapoval V, ‘Sud yak orhan konstytutsiinoho kontroliu (iz zarubizhnoho dosvidu)’ [‘The Court as a Body of Constitutional Control (from Foreign Experience)’] (2005) 6 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 20-33 (in Ukrainian). 

Conference papers 
29. Hultai M, ‘Vplyv praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny na zdiisnennia konstytutsiinoho sudochynstva: shliakhy optymizatsii’ [‘Impact of the Case Law of the European Court of Human Rights on the Implementation of the Constitutional Proceedings: Ways of Optimization’] v Pravove zabezpechennia efektyvnoho vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: zb. nauk. ct. Mizhnar. nauk. prakt. konf. (m. Odesa, 15 veresnia 2012 r.) [Legal Support of Efficient Implementation of Judgments and Application of the Case Law of the European Court of Human Rights: Collected Scientific Articles of the International Scientific and Practical Conference (Odessa, September 15, 2012)] (Feniks 2012) 311-324 (in Ukrainian). 
30. Khrystova H, ‘Konstytutsiina skarha yak natsionalnyi “filtr” sprav na shliakhu do Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ [‘Constitutional Complaint as the National Way to the European Court of Human Rights’] v Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z pytan zaprovadzhennia konstytutsiinoi skarhy v Ukraini: zbirka tez (m. Kyiv, 18 hrudnia 2015 r.) [Materials of International Scientific-Practical Conference on the Constitutional Complaint’s Introduction in Ukraine Issues: Abstracts of the reports (Kyiv, December 18, 2015)] (Vaite 2016) 89-97 (in Ukrainian). 
31. Savenko M, ‘Orhanizatsiini ta protsesualni pytannia zaprovadzhennia konstytutsiinoi skarhy v Ukraini’ [‘Organizational and Procedural Issues of Introducing the Constitutional Complaint in Ukraine’] v Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z pytan zaprovadzhennia konstytutsiinoi skarhy v Ukraini: zbirka tez (m. Kyiv, 18 hrudnia 2015 r.) [Materials of the International Scientific and Practical Conference on the Introduction of the Constitutional Complaint in Ukraine: Collected Theses (Kyiv, December 18, 2015)] (Vaite 2016) 79-88 (in Ukrainian). 

Websites 
32. ‘Interv’iu suddi KSU Stanislava Shevchuka shchotyzhnevyku “Zakon i biznes” № 48, 26 lystopada – 2 hrudnia 2016 r.’ [‘Head of the Constitutional Court of Ukraine’s Chairman Stanislav Shevchuk to the Weekly Newspaper ‘Law and Bussiness’, № 48, November, 26 – December, 2, 2016’] (Konstytutsiinyi Sud Ukrainy, 2018) accessed 16 August 2018 (in Ukrainian). 
33. ‘Issledovanie o prjamom dostupe k konstitucionnomu pravosudiju. Venecianskaja komissija “Za demokratiju cherez pravo”’ [‘Study on Individual Access to Constitutional Justice. Adopted by the Venice Commission’] CDL-AD(2010)039rev accessed 16 August 2018 (in Russian). 
34. ‘Konstytutsiina skarha zakhystyt liudynu vid svavillia zakoniv, – Holova KSU Stanislav Shevchuk’ [‘Constitutional Complaint Will Protect an Individual from the Arbitrariness of Laws, – CCU Chairman Stanislav Shevchuk’] accessed 16 August 2018 (in Ukrainian). 
35. Kryzhovyi D, ‘My ydemo svoim shliakhom…’ [‘We Go Our Way’] (Zakon i biznes, № 35 (1333) 16.09—22.09.2017) accessed 16 August 2018 (in Ukrainian). 
36. Sharov D, ‘Konstytutsiina skarha: ostannia statystyka ta nedoliky pid chas podannia’ [‘Constitutional Complaint: Latest Statistics and Drawbacks while Submitting’] (Ukrainske pravo, 4 chervnia 2018) accessed 16 August 2018 (in Ukrainian).
37. Shynkarenko O, ‘Konstytutsiina skarha: yak zapratsiuie tsei mekhanizm?’ [‘Constitutional Complaint: When the Mechanism will Start to Work?’] (Tsentr informatsii pro prava liudyny, 17 serpnia 2017) accessed 16 August 2018 (in Ukrainian). 
38. Zozulia N, ‘Stanislav Shevchuk: pro pershyi dosvid rozghliadu konstytutsiinykh skarh ta sud, shcho “sudyt” zakony’ [‘Stanislav Shevchuk: On the First Experience of the Constitutional Complaint’s Analyzing and about the Court that ‘Judges’ the Laws’] (Ukrainske pravo, 20 kvitnia 2018) accessed 16 August 2018 (in Ukrainian).