Назва статті Майбутнє адвокатури
Автори

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри організації правоохоронних та судових органів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк, Україна) serg.infoline@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [260-273]
DOI 10.33498/louu-2018-12-260
Анотація

Необхідність усвідомлення перспектив майбутньої організації адвокатури визначається потребою завчасного планування адвокатами найбільш раціональних форм побудови своєї професійної діяльності. Кількість і характер загроз, що постали перед правничим співтовариством на порозі третього тисячоліття, зумовлюють важливість розуміння стратегічних векторів розвитку адвокатури, врахування яких дає змогу забезпечити конкурентоздатність і професійне довголіття. Незважаючи на пожвавлення уваги вчених до цих аспектів, доводиться констатувати, що питання майбутнього адвокатури залишається малодослідженим і неясним. Це не додає адвокатам впевненості у завтрашньому дні й негативно впливає на здатність протидіяти новітнім викликам.

Метою статті є визначення контурів майбутнього адвокатури й формулювання рекомендацій адвокатам щодо адаптації до прийдешніх змін у професії.

Встановлено, що найбільш чутливими для розвитку адвокатури є такі чинники, як глобалізація, зменшення регуляторних обмежень, загострення конкуренції й проблеми “більше за менше” (прагнення клієнтів отримати більше якісних послуг за меншу ціну), зміна поведінки клієнтів та співробітників адвокатських об’єднань щодо пошуку повіреного й підтримання ділових взаємовідносин, бурхливий розвиток і підвищення ролі технології та інновацій, зокрема, зміцнення механізмів з онлайн-врегулювання спорів, впровадження електронного судочинства, збільшення питомої ваги альтернативних суб’єктів, процесів та способів (аутсорсинг, інсорсинг, онлайн-сервіси) надання правничої допомоги, посилення потенціалу штучного інтелекту.

З’ясовано, що результати роботи штучного інтелекту виявляються ненадійними у випадку невизначеного або розпливчастого фону обставин справи довірителя. Досить важко автоматизувати функції, що потребують креативного мислення, емоційного інтелекту, соціальної чутливості. Зроблено висновок, що початок доби штучного інтелекту в правничій сфері не буде швидким і людський потенціал ще тривалий час перебуватиме на передових позиціях в адвокатській діяльності.

Для адвокатів й адвокатських об’єднань сформульовано рекомендації усвідомити й зрозуміти вектор змін; перебувати на передньому краї інновацій; поглибити спеціалізацію; прагнути встановити особливо довірчі відносини із клієнтами; розвинути ділові якості й забезпечити чітку диференціацію фірми шляхом розробки USP (unique selling proposition), що є подібною до тієї, яка пропонується їх клієнтами; залучати висококваліфікованих правників до реалізації проектів завдяки пропозиції їм гнучкої у часі та просторі моделі зайнятості; автоматизувати процеси; зменшити витрати; покращити технічні навички персоналу.

 

Ключові слова адвокат; адвокатура; адвокатська діяльність; адвокатське об’єднання; інновація; робот; штучний інтелект; спеціалізація
References

List of legal documents 
Legislation 
1. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho procesualnoho kodeksu Ukrainy, Cyvilnoho procesualjnogho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amending the Code of Economic Procedure of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Court Procedure of Ukraine and Other Pieces of Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny. 
2017. № 48. St. 436 (in Ukrainian). 
2. Pro provedennia doslidnoi ekspluatacii pidsystemy “Elektronnyi sud” v pilotnykh sudakh [On the Trial Operation of the Subsystem “Electronic Court” at Pilot Courts]: nakaz Derzhavnoii sudovoii administracii Ukrainy [Order of the State Court Administration of Ukraine] vid 23 berezinia 2017 r. № 367. URL: https://court.gov.ua/ userfiles/N_367.pdf (accessed: 09.01.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 

Authored books 
3. Susskind R, The end of lawyers? (OUP 2008) (in English).
4. Williams J C and Platt A and Lee J, Disruptive innovation: new models of legal practice (Сenter for worklife law 2015) (in English). 
5. Ivanyckyi S, Teoretychni osnovy orghanizacii advokatury v Ukraini: pryncypy ta systema [Theoretical Foundations of the Organization of Advocacy in Ukraine: Principles and System] (Interservis 2017) (in Ukrainian). 

Edited books
6. The future of law and innovation in the profession (The Law Society of New South Wales 2017) (in English).
7. Granat R and Kimbro S, ‘The Future of virtual law practice’ in Haskins P (edit), The relevant lawyer: reimagining the future of the legal profession (American Bar Assosiation 2009) (in English). Journal articles
8. Barton B, ‘The lawyer’s monopoly – what goes and what stays?’ (2014) 82 Fordham Law Review 3067 (in English).
9. Bolton R and others, ‘Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda’ (2013) 24 Journal of Service Management 245 (in English).
10. Daicoff S, ‘The future of the legal profession’ (2011) 37 Monash University Law Review 7 (in English).
11. Figueras I, ‘The LegalZoom identy crisis: legal form provider or lawyer in sheep’s clothing?’ (2013) 63 Case Western Reserve Law Review 1419 (in English).
12. Valickas A and others, ‘Different generations’ attitudes towards work and management in the business organizations’ (2017) 9 Human Resources Management & Ergonomics 108 (in English).

Websites
13. ‘Artificial intelligence innovation report 2016’ (Deloitte, 2016) <https://www2.deloitte. com/ content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/artificial-intelligence-innova tion-report.pdf> accessed 22 January 2018 (in English).
14. ‘Capturing technological innovation in legal services’ (The Law Society, 2017) <https://www.lawsociety.org.uk/support-services/research-trends/documents/ capturing-technological-innovation-in-legal-services-report> accessed 23 January 2018 (in English).
15. ‘Online dispute resolution for low value civil claims’ (Civil justice council, 2015) <https:// www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-FinalWe b-Version1.pdf> accessed 22 January 2018 (in English).
16. ‘Ohio state bar association: future commission report 2017’ (OSBA, 2017) <https:// www.ohiobar.org/documents/futures-commission.pdf> accessed
17 January 2018 (in English). 17. ‘Report on the future of legal services in the United States’ (American Bar Assosiation, 2016) <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/abanews/2016FLSReport_ FNL_WEB.pdf> accessed 20 January 2018 (in English).
18. ‘Summary of discussion of the roundtable on disruptive innovation in legal services’ (OECD, 2016) <https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP2/M(2016)1/ANN2/ FINAL/en/pdf> accessed 14 January 2018 (in English).
19. ‘The Legal Services Market 2030: DAV study on the future of the legal profession’ (Anwaltverein, 2013) <https://anwaltverein.de/de/service/dav-zukunftsstudie?file=files/ anwalt verein.de/downloads/service/DAV-Zukunftsstudie/2013-06-12-Studie-englfinal. pdf> accessed 23 January 2018 (in English).
20. ‘The future of legal services’ (The Law Society, 2016) <http://www.lawsociety.org.uk/ news/ press-releases/future-of-legal-services---press-release> accessed 21 January 2018 (in English).
21. Times are a-changin”: disruptive innovation and the legal profession’ (International Bar Assosiation, 2016) <https://www.ibanet.org/Document/ Default.aspx?DocumentUid=2C42BEFA-DDC4-4EF5-BDD5-41FA502B987B> accessed 18 Janua ry 2018 (in English).
22. ‘How we work’ (Blisslawyers, 18 June 2017) <http://blisslawyers.com/ how-wework/# toggle-id-7> accessed 21 January 2018 (in English).