Назва статті Про обриси сучасного конституціоналізму через призму глобалізації та правового плюралізму
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [289-294]
DOI 10.33498/louu-2018-12-289
References