Назва статті Конституційна скарга як спосіб захисту конституційних прав та свобод осіб у податкових правовідносинах
Автори

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2854-2886 ResearcherID: http://www.researcherid.com/G-8753-2017 olga_sovgiria@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [148-162]
DOI 10.33498/louu-2018-12-148
Анотація

Однією з надзвичайно актуальних і дискусійних проблем сьогодення є пошук оптимального балансу між обов’язком громадян сплачувати податки та справедливістю податкового навантаження.

Метою статті є з’ясування доктринальних і практичних проблем, що можуть виникнути в процесі застосування механізму конституційної скарги при захисті податкових правовідносин, та вироблення концептуальних пропозицій щодо їх розв’язання.

Однією з основних рис сучасних конституцій вважається така їхня властивість, як горизонтальний ефект. Тому цілком закономірно, що відповідно до ст. 3.1. Податкового кодексу України складовою податкового законодавства є Конституція України. Аналізуючи сутність і зміст принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство, вважаємо, що кінцевою метою таких принципів є забезпечення поваги до гідності людини. І саме через призму гідності людини мають розглядатися конституційні скарги у конституційному судочинстві. Окремо слід наголосити на проблемі сутнісного виміру права на гідність стосовно економічних та соціальних прав, що тісно пов’язані з проблематикою оподаткування. Право на повагу до гідності є водночас базовим аксіологічним параметром, що не має абсолютного змісту (тобто конкретний його зміст має бути встановлений у кожному випадку правореалізації), визначає сутність дій публічної влади, суб’єктів економічних і соціальних відносин та є основою для визначення обсягу потенційних обмежень реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Для повноцінної демократичної діяльності важливим є створення механізмів, що сприяють спілкуванню та служать мостом для діалогу між громадянським суспільством і державою. При розгляді такої категорії справ, як податкові скарги, особливо важливим є сприйняття суспільством тих рішень, які приймаються за результатами такого розгляду. Сьогодні запровадження інституту конституційної скарги є значним здобутком для системи захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні. І перед Конституційним Судом України стоїть непросте завдання напрацювання практики розгляду конституційних скарг на основі сучасних концептуальних підходів та принципів, усталених у демократичних країнах. 

Ключові слова конституційна скарга; повага до гідності людини; податкові правовідносини
References

List of legal documents 
Legislation 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, con cambios en 2012 accessed 8 February 2018 (in Spanish). 
2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR, zi zminamy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr (accessed: 06.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (accessed: 06.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 12.12.2018) (in Ukrainian). 
5. Rehlament Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, zatverdzhenyi postanovoiu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Rules of the Constitutional Court of Ukraine, Аpproved by the Вecision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 22 liutoho 2018 r. URL: www.ccu. gov.ua/docs/177 (accessed: 08.05.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 53 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen Podatkovoho kodeksu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of 53 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Some Provisions of the Tax Code of Ukraine] vid 12 chervnia 2012 r. № 13-rp/2012. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ v013p710-12 (accessed: 08.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 48 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen punktu 1.17 statti 1, statti 8 Zakonu Ukrainy “Pro poriadok pohashennia zoboviazan platnykiv podatkiv pered biudzhetamy ta derzhavnymy tsilovymy fondamy” (sprava pro podatkovu zastavu) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of 48 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of Cl. 1.17, Article 1, Article 8 of the Law of Ukraine “On the Procedure for Repayment of Taxpayers Obligations to Budgets and State Target Funds” (Case of Tax Pledge)] vid 24 bereznia 2005 r. № 2-rp/2005. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/v002p710-05 (accessed: 08.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 57 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy “Pro vseukrainskyi referendum” [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of 57 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Law of Ukraine “On the All-Ukrainian Referendum”] vid 26 kvitnia 2018 r. № 4-r/2018. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/v004p710-18 (accessed: 03.03.2018) (in Ukrainian). 
9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 57 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy “Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky” [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of 57 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Law of Ukraine “On the Foundations of the State Language Policy”] vid 28 liutoho 2018 r. 
№ 2-r/2018. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18 (accessed: 
03.03.2018) (in Ukrainian). 
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Prezydenta Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy” (sprava pro podatky) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Submission of the President of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Law of Ukraine “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine” (Case of Taxes)] vid 5 kvitnia 2001 r. № 3-rp/2001. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-01 (accessed: 08.05.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored books 
11. Néstor P Sagües, Manual de derecho constitucional (Editorial Astrea edn. 2007) accessed 8 February 2018. 
12. Hultai M, Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia [Constitutional Complaint in the Mechanism of Access to Constitutional Justice] (Pravo 2013). 
13. Kyrychenko Yu ta Bondarenko B, Analitychnyi zvit shchodo zaprovadzhennia instytutu konstytutsiinoi skarhy [Analytical Report on the Introduction of the Institute of Constitutional Complaint] (FOP Moskalenko O. M. 2018) accessed 3 March 2018 (in Ukrainian). 

Dictionaries 
14. Savchyn M, ‘Horyzontalnyi efekt konstytutsii’ [‘Horizontal Effect of the Constitution’] v Boshytskyi Yu (za zah red), Mala entsyklopediia konstytutsiinoho prava [Small Encyclopedia of Constitutional Law] (Kondor-Vydavnytstvo 2012) (in Ukrainian). 

Journal articles 
15. Adrián Alfonso Paredes Santana, ‘Debe desaparecer el juicio de amparo contra impuestos?’ (2015) 2 Boletín fiscal accessed 15 February 2018 (in Spanish). 
16. Antonio M. García Cuadrado, ‘Problemas constitucionales de la dignidad de la persona’ (2012) 67 Persona y Derecho 504 accessed 8 May 2018 (in Spanish). 
17. Bauer F. Bronstrup, ‘El amicus curiae en la jurisdicción constitucional española’ (2016) 108 Revista Española de Derecho Constitucional 184 accessed 8 May 2018 (in Spanish). 
18. César Landa, ‘Dignidad de la persona humana’ (2002) 7 Cuestiones constitucionales 130 accessed 8 May 2018 (in Spanish). 
19. Ingo von Munch, ‘La dignidad del hombre en el derecho constitucional’ (1982) 5 Revista Española de Derecho Constitucional 18 accessed 8 May 2018 (in Spanish). 
20. Simón Yarza Fernando, ‘Reseña biblográfica “Schmitt, Carl: La tiranía de los valores, Comares, Granada’ (2010) 90 Revista Española de Derecho Constitucional 389 accessed 8 May 2018 (in Spanish). 

Newspaper articles 
21. Vdovychenko S i Kampo V, ‘Hidnist liudyny: aspekty zakhystu’ [‘Human Dignity: Aspects of Protection’] (2012) 142 Holos Ukrainy 6 (in Ukrainian). 

Dissertations 
22. Airiian K, ‘Konstytutsiina skarha yak forma zvernennia do orhanu konstytutsiinoi yurysdyktsii’ [‘Constitutional Complaint as a Form of Application to the Constitutional Jurisdiction Body’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav 2015) (in Ukrainian). 
23. Bryn T, ‘Konstytutsiinyi Sud Ukrainy v mekhanizmi zakhystu ta zabezpechennia prav i svobod liudyny i hromadianyna’ [‘Constitutional Court of Ukraine in the Mechanism of Protection and Ensuring of Human and Citizen’s Rights and Freedoms’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia im. Yaroslava Mudroho 2010) (in Ukrainian). 
24. Holovin A, ‘Zakhyst prav i svobod liudyny i hromadianyna yedynym orhanom konstytutsiinoi yurysdyktsii v Ukraini’ [‘Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms by a Single Constitutional Jurisdiction Body in Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav 2013) (in Ukrainian). 
25. Kravchenko O, ‘Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna Konstytutsiinym Sudom Ukrainy: doktrynalni, prykladni ta komparatyvni aspekty’ [‘Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms by the Constitutional Court of Ukraine: Doctrinal, Applied and Comparative Aspects’] (dys kand yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2011) (in Ukrainian). 
26. Kryzhanovskyi V, ‘Konstytutsiino-pravovi zasady sudovoho zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini’ [‘Constitutional Law Foundations of Court Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms in Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia” 2013) (in Ukrainian). 
27. Tkachuk A, ‘Konstytutsiinyi sud u mekhanizmi zakhystu osnovnykh prav i svobod liudyny: modelnyi pidkhid’ [‘Constitutional Court in the Mechanism of Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms: a Model Approach’] (dys kand yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2012) (in Ukrainian).