Назва статті Проблеми створення Вищого антикорупційного суду: первинний аналіз
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [52-64]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-052
Анотація

Запобігання і протидія корупції в Україні визнані одним із пріоритетних напрямів діяльності держави на сучасному етапі. Проведені за останні роки наукові дослідження з питань запобігання та протидії корупції свідчать, що корупція вразила все суспільство. Мається на увазі не толерантне ставлення суспільства до корупції, а використання корупції як універсального інструмента для отримання позитивних результатів врегулювання практично всього спектру соціальних відносин. Саме таке ставлення суспільства до корупції призводить до її поширення в державі. Наслідки однобічного підходу у подоланні цього явища – лише шляхом застосування репресивного антикорупційного законодавства, спрямованого на покарання публічних службовців, без усунення факторів, що породжують корупцію, – не принесло відчутних результатів щодо зниження її рівня. Нині в державі створені умови для викорінення корупції і реально проявлено політичну волю щодо проведення повного реформування не лише антикорупційного законодавства, а й усієї державної антикорупційної політики. Першим кроком на цьому шляху стало створення Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), результатом діяльності якого й активної позиції законотворців стало прийняття Закону України “Про запобігання корупції” та початок функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції. Закінченням прагнень суспільства і держави в цій сфері є необхідність прийняття та імплементація Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”. Метою статті є первинний аналіз окремих проблемних питань законопроекту № 7440, внесеного Президентом України до Верховної Ради України і прийнятого у першому читанні, та обґрунтування їх вирішення шляхом проходження зазначеного законопроекту у другому читанні і прийняття в цілому як закону. Досліджено основні проблеми, які викликають суспільний і політико-правовий резонанс при прийнятті законопроекту № 7440. Зокрема, висвітлено питання утворення Вищого антикорупційного суду, особливості його юрисдикції та інстанційності розгляду справ про кримінальні корупційні правопорушення, оцінено вимоги до кандидатів на посади суддів цього суду, аспекти діяльності Громадської ради міжнародних експертів (далі – Рада) та її впливу на конкурсну процедуру призначення суддів Вищого антикорупційного суду. Зауважено, що утворення Вищого антикорупційного суду має позитивно вплинути на ситуацію у запобіганні корупції. Платформою для цього повинно стати застосування комплексного підходу до реформування як системи правоохоронної превенції, так і судової системи з метою повноцінного захисту прав і свобод людини, керуючись верховенством права. Міжнародний досвід діяльності антикорупційних судових органів є неоднозначним і деякою мірою ґрунтується на національних традиціях судової організації. Однак підлягає вирішенню низка проблем, які полягають у такому. По-перше, незначними з точки зору ефективності діяльності є напрацювання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) щодо розслідування справ, пов’язаних із корупцією. По-друге, процедури добору працівників НАБУ і САП суттєво різняться із порядком призначення суддів Вищого антикорупційного суду на посади. По-третє, важливим є досягнення належного рівня незалежності суддів Вищого антикорупційного суду, оскільки для цього необхідно комплексно реалізувати низку заходів: проведення відкритого і прозорого конкурсу на зайняття кандидатами посад суддів, забезпечення інституціональної і функціональної компонент їхньої незалежності, гідний розмір суддівської винагороди, високий рівень довіри суспільства, сприйняття і реалізація суддею своєї місії як незалежного арбітра. По-четверте, значущість громадського контролю в діяльності Ради та її рішень у процедурі конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду. По-п’яте, розуміння сутності і різниці у поняттях “crucial rule” та “binding rule”, позаяк неузгодженості перекладу можуть мати вирішальне значення для визначення ролі Ради у процедурі конкурсу.

 

Ключові слова антикорупційна політика; Вищий антикорупційний суд; Громадська рада міжнародних експертів; судова реформа
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (accessed: 08.03.2018) (in Ukrainian). 

2. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud [On the High Anti-Corruption Court]: proekt Zakonu Ukrainy [the Draft Law of Ukraine] vid 22 hrudnia 2017 r. reiestratsiinyi № 7440. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63218 (accessed: 09.03.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

Websites

3. Hripun Vjacheslav, ‘Konkurs v Vysshij antikorrupcionnyj sud: kakim budet Obshhestvennyj sovet mezhdunarodnyh jekspertov’ [‘Competitive Selection Procedure to the High Anti-Corruption Court: What the Public Council of International Experts Will Be’] (Sudebno-juridicheskaja gazeta, 24 Janvar’ 2018) <https://sud.ua/ru/news/sudinfo/ 114062-konkurs-v-vysshiy-antikorruptsionnyy-sud-kakim-budet-obschestvennyysovetmezhdunarodnykh-ekspertov> accessed 15 March 2018 (in Russian).

4. Zhilinchyk Pavol, ‘Stvorennia antykoruptsiinoho sudu v Ukraini Osnovni pytannia, yaki neobkhidno vyrishyty ta rekomendatsii na osnovi dosvidu Slovachchyny’ [‘Establishment of the Anti-Corruption Court in Ukraine Key Issues to be Addressed and Recommendations Based on the Experience of Slovakia’] (Prohrama reformuvannia sektora yustytsii “Nove pravosuddia” Ahentstva SShA z mizhnarodnoho rozvytku (USAID)) <https://newjustice.org.ua/wpsontent/uploads/2017/09/NJ_Anticorruption_ Court_Report_Zilincik_Apr_2017_UKR.pdf> accessed 16 March 2018 (in Ukrainian).