Назва статті Правова природа медіації як вислід буттєвих властивостей людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [128-143]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-128
Анотація

У періоди глибоких якісних трансформацій – а саме такий етап розвитку переживає нині Україна – особливо зростає запит суспільства на традиційні та нові інструменти врегулювання життєвих конфліктів і замирення соціального середовища. Одним із таких найефективніших інструментів у розвинутих державах світу, передусім у країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки та Канаді, є медіація. З метою імплементації досвіду вказаних держав у вітчизняну практику в 2017 р. було внесено необхідні зміни у процесуальне законодавство України, в результаті чого значну частину прогресивних світових практик медіації визнано обов’язковою й для відповідних вітчизняних суб’єктів. Це одразу ж породило низку світоглядних і теоретико-методологічних проблем для професіоналів і широкого загалу українців. Однією з них постала необхідність з’ясування правової природи медіації, без чого неможливо адекватно визначитись із суб’єктами, спроможними здійснювати її ефективно, й оптимальними процедурами медіації. Метою статті є обґрунтування найфундаментальніших – іманентних людині правових детермінант медіації, що конкретизується у таких її завданнях: переосмислити з цієї точки зору основні буттєві властивості людини і їх функціональну роль у людському бутті, розкрити відмінність спонтанного (безумовного) й умовного обмінів між людьми благами та показати, як останній призводить до необхідності медіації. Предмет, мета і завдання дослідження визначили методологію статті, а саме: практичну філософію та матеріальну феноменологію, які є найефективнішими інструментами пізнання такого “незримого”, за свідченням М. Анрі, “як сфера інтер суб’єктивності”. Доповнено загальноприйнятий перелік буттєвих властивостей людини положенням про атрибутивну приналежність до них людських потреб у благах. Доведено, що безумовний обмін між людьми благами з неминучістю трансформує надлишок людської автономії із потенційного у реальний стан. Ця нова якість надлишку людської автономії, реалізуючись у комунікативній солідарності людей, породжує внутрішньоособистісні та міжособистісні суперечності й конфлікти. Умовний обмін між людьми благами, зі свого боку, робить такі конфлікти тотальними та вкрай небезпечними для буття індивідів. Обґрунтовано висновок, що саме останні й являють собою найголовнішу – атрибутивну людині групу детермінант, які зумовлюють необхідність медіації як одного з ефективних засобів вирішення життєвих конфліктів зусиллями самих же індивідів. Доведено, що медіація має подвійну правову природу, оскільки вона, по-перше, є породженням основоположного (потребового) способу співбуття індивідів у соціумі, а по-друге, – системою взаємопов’язаних правових зобов’язань між ними, за допомогою яких утворюється замирене суспільне середовище. Медіацію можна визначити як взаємний правовий самозахист індивідів.

 

Ключові слова медіація; правова природа медіації; надлишок автономії людини; людські потреби у благах; обмін благами між людьми
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of The Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters [2008] OJ L 136/3 (in English). 

Bibliography

Authored books

2. Barrash D, The Whisperings Within (Harper and Row 1979) (in English).

3. Boulding K, The Organizational Revolution (Harper 1953) (in English).

4. Buchanan J, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (University of Chicago Press 1975) (in English).

5. Bush R and Folger J, The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict (John Wiley & Sons 2004) (in English).

6. Coleman P, Ferguson R, Making Conflict Work: Harnessing the Power of Disagreement (Houghton Mifflin Harcourt 2014) (in English).

7. Ferber R, Philosophische Grundbegriffe 1 Eine Einführung [Basic Philosophical Ideas 1: Introduction] (Beck 2008) (in German).

8. Henry M, Phenomenologie materielle [Material Phenomenology] (1ere ed, Epimethee, Presses Universitaires de France 1990) (in French).

9. Kant I, Grundlegung Zur Metaphysik der Sitten [Groundwork of the Metaphysics of Morals] (Meiner 1999) (in German).

10. Malinowski B, Crime and Custom in Savage Society (Routledge and Kegan Paul 1926) (in English).

 11. March J and Simon H, The Organizations (John Wiley 1958) (in English).

12. Menkel-Meadow C and Porter-Love L, Mediation: Practice, policy, and ethics (2nd edn, Wolters Kluwer Law & Business 2014) (in English).

13. Messner J, Naturrecht [Natural Law] (Tirolia 1958) (in German).

14. Morgenstern O, Prolegomena to a Theory of Organization (RAND Research Memorandum 1951) (in English). 15. Nort D, Wallis J J, Weingast D R, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (Cambridge University Press 2009) (in English).

16. Winkle J, Mediation: A Path Back for the Lost Lawyer (American Bar Association 2004) (in English).

17. Berezhnoy N, Chelovek i ego potrebnosti [The Human Being and His Needs] (Forum 2000) (in Russian).

18. Samsin A, Sotsialno-filosofskie problemy issledovaniya potrebnostey [Socio-philosophical Problems in Needs Research] (Vyssh Shkola 1987) (in Russian).

 

Edited and translated books

19. Marshak J, ‘Towards an Economic Theory of Organization and Information’ in Thrall R Combs C and Davis R (eds), Decision Processes (John Wiley 1954) (in English).

20. – –, ‘Efficient and Viable Organization Forms’ in Haire M (ed), Modern Organization Theory (John Wiley 1959) (in English).

21. Mill J, ‘On Liberty Reprint from the 1st edition (1859)’ in Bromwich D and Kateb G (eds), On Liberty John Stuart Mill (Yale University Press 2006) (in English).

22. Baumeister A, Buttia i blaho [Existence and Good] (O Khoma red, T P Baranovska 2014) (in Ukrainian).

23. H’offe O, ‘Transtsendental’nyy obmin – fihura lehitymatsiyi prav lyudyny?’ [‘Transcendental Exchange – A Figure of Legitimation of Human Rights?’] in Hosepat Sh and Lomann H (eds), Yudin O ta Doronicheva L (per), Filosofiia prav liudyny [Philosophy of Human Rights] (Nіka-Centr 2008) (in Ukrainian).

24. Khayek F, Pagubnaya samonadeyannost: oshibki sotsializma [The Fatal Conceit: The Errors of Socialism] (Bartli III U red, Novosti 1992) (in Russian).

25. – –, Pravo, zakonodatelstvo i svoboda: sovremennoe ponimanie liberalnykh printsipov spravedlivosti i politiki [Law, Legislation and Liberty: a New Statement of the Liberal Principles of Justice and Policy] (Pinsker B i Kustarev A per, IRISEN 2006) (in Russian).

26. Lebedev A, ‘Protagor’ [‘Protagoras’] in Novaya filosofskaya entsiklopediya, tom tretiy [New Philosophical Encyclopedia, vol three] (Mysl 2010) (in Russian).

27. Malakhov V, ‘Svoboda yak nevymushenist’ [‘Freedom as Unconstraint’] in Pravo buty soboju [The Right to be Yourself] (Dukh i Litera 2008) (in Ukrainian).

28. Malinovskiy B, ‘Magiya i religiya’ [‘Magic and Religion’] in Religiya i obshchestvo: khrestomatiya po sotsialnoy religii [Religion and Society: Chrestomathy on Social Religion] (Nauka 1994) (in Russian).

29. Maslou A, Motivatsiya i lichnost [Motivation and Personality] (Tatlybaev A per, Yevraziya 1999) (in Russian).

30. Moss M, Obshchestva Obmen Lichnost: Trudy po sotsialnoy antropologii [Society Exchange Personality: Works on Social Anthropology] (Gofman A per, Knizhnyj dom-Universitet 2011) (in Russian).

31. Olson M, Loghika kolektyvnoji diji: suspiljni blagha i teorija ghrup [The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups] (Slukhai S per, Libra 2004) (in Ukrainian).

32. Raynakh A, ‘Apriornye osnovaniya grazhdanskogo prava’ [‘The Apriori Foundations of Civil Law’] in Sobranie sochineniy [Collected Works] (Kurennoj V per, Dom intellektual’noj knigi 2001) (in Russian).

33. Rench T, Konstytutsiia moral’nosti Transtsendental’na antropolohiia i praktychna filosofiia [Constitution of Morality Transcendental Anthropology and Practical Philosophy] (Prykhodko V per, Dukh i litera 2010) (in Ukrainian).

34. Smit A, Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations] (Afanas’ev V per, Jeksmo 2007) (in Russian). Journal articles

35. Alchian A, ‘Uncertainty, Evolution and Economic Theory’ (1950) 58 Journal of Political Economy 211 (in English).

36. Alexander N, ‘The Mediation Metamodel: Understanding Practice’ [2008] 26(1) Conflict Resolution Quarterly 97 (in English).

37. Brunner K, ‘The Perception of Man and the Conception of Society: Two Approaches to Understanding Society’ [1987] 25 Economic Inquiry 367 (in English).

38. Brunner K, Meckling W, ‘The Perception of Man and the Conception of Government’ [1977] 9(1) Journal of Money, Credit, and Banking 60 (in English).

39. Brunner K, Meltzer A, ‘The Uses of Money: Money in the Theory of an Exchange Economy’ [1971] 61(5) American Economic Review 784 (in English).

40. Fuller L, ‘Mediation – Its Forms and Functions’ [1970] 44(2) Southern California Law Review 305 (in English).

41. Lindenberg S, ‘An Assessment of the New Political Economy: Its Potential for the Social Sciences and for Sociology in Particular’ [1985] 3(1) Sociological Theory 99 (in English).

42. Marshak J, ‘Elements for a Theory of Teams’ [1955] 1 Management Science 127 (in English).

43. McGuire J, ‘Some Team Models of a Sales Organization’ [1961] 7(1) Management Science 101 (in English).

44. Meckling W, ‘Values and the Choice of the Model of the Individual in the Social Sciences (REMM)’ (1976) 4 Schweizerische Zeitschriftfür Volkswirtschaft und Statistik 545 (in English).

45. Menkel-Meadow C, ‘The Many Ways of Mediation: The Transformation of Traditions, Ideologies, Paradigms, and Practices’ [1995] 11 Negotiation Journal 217 (in English).

46. – –, ‘The Trouble with the Adversary System in a Postmodern, Multicultural World’ [1996] 38 William & Mary Law Review 5 (in English).

47. Milner N, ‘Mediation and Political Theory: A critique of Bush and Folger’ [1996] 21(3) Law & Social Inquiry 737 (in English).

48. Radner R, ‘Application of Linear Programming to Team Decision Problems’ [1959] 5(1) Management Science 143 (in English).

49. – –, ‘Team Decision Problems’ [1962] 33(9) Annals of Mathematical Statistics 857 (in English).

50. Burova L, ‘Pravova pryroda mediatsiinoi uhody’ [‘Legal Nature of the Mediation Agreement’] (2015) 18 Chasopys tsyvilistyky 56 (in Ukrainian).

51. Kyselova T, ‘Pravove rehuliuvannia vidnosyn iz nadannia posluh mediatsii u zarubizhnykh krainakh’ [‘Legal Regulation of Relations of The Provision of Mediation Services in Foreign Countries’] (2011) 11-12 Pravo Ukrainy 225 (in Ukrainian).

52. Vozniuk N, ‘Pryntsypy alternatyvnykh sposobiv vyrishennia hospodarsko-pravovykh sporiv’ [‘Principles of Alternative Ways of Resolving Economic-Legal Disputes’] (2013) 11 Pravo Ukrainy 373 (in Ukrainian).