Назва статті Конституція Української Народної Республіки 1918 р. – вінець законодавчої діяльності Української Центральної Ради
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [11-24]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-011
Анотація

Український конституціоналізм має багату історію, яка сягає початку XVIII ст. і пов’язана з Конституцією П. Орлика 1710 р. Видатним документом українського державотворення ХХ ст. є Конституція Української Народної Республіки (далі – УНР), прийнята Українською Центральною Радою (далі – УЦР) 29 квітня 1918 р. Вона стала завершаючим етапом законодавчої діяльності УЦР, здійснюваної упродовж 1917 р. – на початку 1918 р. Метою статті є аналіз змісту чотирьох універсалів УЦР, інших її правових актів із тим, щоб визначити їхнє місце і роль у державотворчій діяльності УЦР як документів, що мали конституційний характер. Ці акти визначали правові засади суверенітету народу України, побудови системи центральних державних органів, а також закріплювали за громадянами УНР широкий перелік прав і свобод, зокрема й право національних меншин на національно-персональну автономію. Автор дійшов висновку, що правові акти УЦР доконституційного періоду містили норми, які визначали засади місцевого самоврядування в УНР, соціально-економічного устрою в державі, її зовнішньої політики. Крім універсалів як комплексних актів УЦР, до найважливіших актів конституційного характеру відносилися передусім такі закони: від 25 листопада 1917 р. “Про утримання Центральної Ради за державний рахунок”, від 25 листопада 1917 р. “Про виключне право Центральної Ради видавати законодавчі акти”, “Про вибори до Установчих Зборів Української Народної Республіки” (листопад 1917 р.), від 2 грудня 1917 р. “Про утворення Генерального Суду”, від 9 січня 1918 р. “Про національно-персональну автономію”, Тимчасовий земельний закон від 31 січня 1918 р., від 2 березня 1918 р. “Про громадянство Української Народної Республіки”, від 4 березня 1918 р. “Про реєстрацію громадянства Української Народної Республіки”, від 6 березня 1918 р. “Про адміністративно-територіальний поділ України”. Доведено, що всі перетворення в УНР були спрямовані на розбудову української незалежної держави і ця ідея червоною ниткою проходить через більшість законодавчих актів УЦР, які передували Конституції УНР 1918 р. Зроблено висновок, що Конституція УНР багато в чому концептуально і змістовно повторювала попереднє законодавство УНР конституційного характеру, норми якого забезпечували легітимізацію УНР як однієї з форм української національної державності, які виникли у період визвольних змагань 1917–1921 рр. Констатується, що при підготовці проекту Конституції УНР був врахований досвід конституційного будівництва у зарубіжних країнах, зокрема й у США.

Ключові слова Українська Народна Республіка; Конституція УНР 1918 р.; універсали Української Центральної Ради
References

Bibliography 
 

Authored books 
1. Konstytutsii burzhuaznykh krain: konstytutsii velykykh derzhav i zakhidnykh susidiv SRSR [Constitutions of Bourgeois Countries. Constitutions of the Great Powers and Western Neighbors of the USSR] (Radianske budivnytstvo i pravo 1936) (in Ukrainian). 
2. Shemshuchenko Yurii, Uroky konstytutsiinoho budivnytstva v Ukrainskii Narodnii Respublitsi. Pravoznavcha spadshchyna Hlukhivshchyny [Constitution-Building Lessons in the Ukrainian People’s Republic. Jurisprudential Legacy of Hlukhivshchyna] (Iurydychna dumka 2008) (in Ukrainian). 

 

Edited books

 3. Gessen V i Nol’d B (per, pod red so vstup ocherkami), Sovremennye konstitutsii: sbornik deystvuyushchikh konstitutsionnykh aktov [Modern Constitutions: Collection of Applicable Constitutional Acts], t І: Konstitutsionnye monarkhii [Constitutional Monarchies] (Pravo 1905) (in Russian).

4. – –, Sovremennye konstitutsii: sbornik deystvuyushchikh konstitutsionnykh aktov [Modern Constitutions: Collection of Applicable Constitutional Acts], t ІІ: Federatsii i respubliki [Federation and Republic] (Pravo 1907) (in Russian).

5. Honcharenko V (uporiad), Istoriia konstytutsiinoho zakonodavstva Ukrainy: zbirnyk dokumentiv [History of Constitutional Legislation of Ukraine: a Collection of Documents] (Pravo 2007) (in Ukrainian).

6. Verstiuk V ta inshi (uporiadn), Smolii V ta inshi (red), Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy [The Ukrainian Central Rada: Documents and Materials], t 1: 4 bereznia – 9 hrudnia 1917 r. [March 4 – December 9, 1917] (Naukova dumka 1996) (in Ukrainian).

7. – –, Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy [The Ukrainian Central Rada: Documents and Materials], t 2: 10 hrudnia 1917 r. – 29 kvitnia 1918 r. [December 10, 1917 – April 29, 1918] (Naukova dumka 1997) (in Ukrainian).
 

Journal articles

8. Rumiantsev Viacheslav, ‘Konstytutsiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 29 kvitnia 1918 roku’ [‘The Constitution of the Ukrainian People’s Republic of April 29, 1918’] (2011) 10 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V N Karazina 57 (in Ukrainian).

9. Sereda A, ‘Rozvytok konstytutsiinoho zakonodavstva v Ukrainskii Narodnii Respublitsi’ [‘Development of Constitutional Legislation in the Ukrainian People’s Republic’] (2006) 1 Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu Yurydychni nauky 15 (in Ukrainian).

10. Sevriukov V, ‘Shchodo periodyzatsii stanovlennia ta rozvytku konstytutsiinykh harantii zabezpechennia prav natsionalnykh menshyn ta korinnykh narodiv Ukrainy’ [‘On the Periodization of the Establishment and Development of the Constitutional Guarantees for the Rights of National Minorities and Native Peoples of Ukraine’] (2008) 39 Derzhava i pravo Yurydychni i politychni nauky 269 (in Ukrainian).

11. Shuklina N, ‘Ukrainski konstytutsiini proekty yevropeiskoho zrazka XIX – pochatku XX st. pro kolo prav i svobod liudyny i hromadianyna: polityko-pravovyi analiz’ [‘Ukrainian Constitutional Projects under the European Model of the XIX – Early XX Century on the Scope of Human and Civil Rights and Freedoms: Political and Legal Analysis’] (2003) 200 Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu Pravoznavstvo 24 (in Ukrainian).

12. Shumliak Olha, ‘Evoliutsiia instytutu reiestratsii vyboriv v aspekti stanovlennia i rozvytku vyborchoho prava v Ukraini (doradianskyi period)’ [‘Evolution of the Institution of Elections Registration in Terms of the Establishment and Development of Election Law in Ukraine (Pre-Soviet Period)’] (2007) 3 Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii 85 (in Ukrainian).

13. Stetsiuk N, ‘Andrii Yakovliv (1872-1955)’ [‘Andrii Yakovliv (1872-1955)’] [2007] 1(11) Vybory i demokratiia 61 (in Ukrainian).

14. Yarosh D, ‘Konstytutsiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky pro prava i svobody liudyny: istorychnyi dosvid i suchasnist’ [‘The Constitution of the Ukrainian People’s Republic on Human Rights and Freedoms: Historical Experience and Present Days’] [2006] 1(17) Universytetski naukovi zapysky 7 (in Ukrainian).

 

Conference papers

15. Butkevych O, ‘Dzherela mizhnarodnoho prava v Konstytutsii Ukrainy: istoriia i suchasnist’ [‘Sources of International Law in the Constitution of Ukraine: History and Present Days’] v Aktualni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava: zbirnyk naukovykh statei za materialamy I Kharkivskykh mizhnarodno-pravovykh chytan, prysviachenykh pamiati prof M V Yanovskoho i V S Semenova (Kharkiv 27 lystopada 2015 r) [the Actual Problems of Contemporary International Law: a Collection of Scientific Articles on the Materials of the Kharkiv International Law Readings Devoted to the Memory of Prof M Yanovsky and B S Semenov (Kharkiv, November 27, 2015), ch 1 (Pravo 2015) (in Ukrainian).

16. Huban R, ‘Do pytannia pro istorychnu spadkoiemnist pry provedenni reformy administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy na suchasnomu etapi’ [‘On the Issue of Historical Continuity in the Context of the Reform of Ukraine’s Administrative Territorial Structure at the Current Stage]’ v Konstytutsiia yak osnova rozvytku pravovoi systemy VIII Todykivski chytannia: zbirka tez naukovykh dopovidei i povidomlen Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh, aspirantiv i studentiv (2-3 zhovtnia 2015 r) [Constitution as the basis for the development of the legal system. VIII Todek readings: collection of abstracts of scientific reports and reports of the International scientific conference of young scientists, postgraduates and students (2-3 October, 2015)] (Prava liudyny 2015) (in Ukrainian).