Назва статті Правовий, психологічний та соціально-економічний аспекти проблеми моральної шкоди, завданої громаді
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [165-180]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-165
Анотація

Проблема моральної шкоди, завданої громаді (зокрема, в разі екологічних правопорушень), встановлення факту заподіяння, чинників та міри цієї шкоди є вкрай актуальною. Питання ж компенсації моральної шкоди та методика її розрахунку належить до найскладніших у юридичній практиці. У різних країнах його вирішують по-різному; в Україні після призупинення використання методики О. Ерделевського проблема відшкодування моральних збитків набула особливої гостроти. Тим паче, коли це стосується групових позовів. У зв’язку з цим очевидною є потреба теоретичних і методологічних розробок у цьому напрямі. Метою статті є аналіз правового, психологічного та соціально-економічного аспектів проблеми моральної шкоди, завданої громаді, а також розробка (на практичній основі) альтернативного методу розрахунку її відшкодування з можливістю подальшої конвертації у грошовий еквівалент. Встановлено, що існуючий процесуальний інструментарій і правова невизначеність у матеріальному праві на сьогодні не сприяють розвитку інституту екологічних class-action в Україні, хоча право на class-action для природоохоронних не урядових громадських організацій гарантоване спеціальним законодавством (ст. 21 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та Закон України “Про громадські об’єднання”). Отже, постраждала громада може обрати групову форму захисту права, стаючи суб’єктом відшкодування. Принциповим та обов’язковим є лише зазначення меж групи за просторовим принципом, часом та іншими обставинами. Саме така група (громадська організація “Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії”) звернулася до Асоціації психологів України (далі – АПУ) з проханням розробити методологічний інструментарій визначення розміру моральної шкоди, заподіяної постраждалим. Оскільки факт заподіяння моральної шкоди встановлює лише суд, нашим завданням було визначити обсяг моральних страждань потерпілих внаслідок техногенної катастрофи та виявити рівні вираженості посттравматичного стресового розладу. Впродовж декількох місяців таке дослідження було проведено фахівцями АПУ на основі теоретичного аналізу проблеми та методологічного обґрунтування діагностики тяжкості й глибини моральних страждань, яких зазнали члени громади. У статті докладно представлено алгоритм дослідження та його результати. На основі проведеної роботи було розроблено формулу монетизації завданих громаді моральних збитків. Базуючись на Цивільному кодексі України та загальній судовій практиці визначення моральної шкоди, ми використали низку психологічних коефіцієнтів, а за грошову основу взяли середнє арифметичне від суми мінімальних заробітних плат за час, що минув від техногенної катастрофи. У статті обґрунтовується компетентність фахового висновку за сукупними результатами проведених психодіагностичних процедур і наводиться остаточна формула монетизації моральних страждань. Аргументується також важливість соціально-психологічного та соціально-економічного аспектів проблеми.

 

Ключові слова моральна шкода; моральні страждання; екологічне право; class action; психодіагностика; монетизація
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian). 

2. Pro gromadskі obiednannia [About Public Associations]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vіd 22 bereznia 2012 r. № 4572-VI. Vіdomostі Verhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 1. St. 1 (in Ukrainian).

3. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [About The Protection Of The Environment]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vіd 25 chervnia 1991 r. № 1264-XII. Vіdomostі Verhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 41. St. 546 (in Ukrainian).

4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy[The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vіd 16 sіchnıa 2003 r. № 435-IV. Vіdomostі Verhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian).

5. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vіd 18 bereznıa 2004 r. № 1618-IV. Vіdomostі Verhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 40-41, 42. St. 492 (in Ukrainian).

6. Tsıvіlnıı kodeks Rossiyskoy Federatsii [The Civil Code of the Russian Federation] <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ec459f13483f7f47883f57 fda6aace1b2cb86ac4/> accessed 20 March 2018 (in Russian).

Bibliography

Authored books

 

7. Osgood C and Suci G and P Tannenbaum, The Measurement of Meaning (University of Illinois Press 1957) (in English).

8. Seneca J and Taussig M, Environmental Economics. Englewood Cliffs (Prentice Hall 1973) (in English).

9. Donchenko O ta Romanenko Y, Arkhetypy sotsialnoho zhyttya i polityka (Hlybynni rehulyatyvy psykhopolitychnoho povsyakdennia): monohrafiia [Archetypes of Social Life and Politics (Deep Regulating the Psycho-political Everyday Life): Monograph] (Lybid 2001) (in Ukraine).

10. Nasledov A, Matematicheskiye metody psikhologicheskogo issledovaniya. Analiz i interpretatsiya dannykh: uchebnoe posobie [Mathematical Methods of Psychological Research. Analysis and Interpretation of Data: Training Manual] (Rech’ 2004) (in Russian).

11. Petrenko V, Vvedeniye v eksperimental’nuyu psikhosemantiku: issledovaniye form reprezentatsii v obydennom soznanii [Introduction to Experimental Psychosemantics: the Study of the Forms of Representation in Ordinary Consciousness] (Izdatelstvo MGU 1983) (in Russian).

12. Sidorenko Ye, Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii [Methods of Mathematical Processing in Psychology] (Rech’ 2003) (in Russian).

 13. Vasilyuk F, Psikhologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskikh situatsiy) [Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations)] (Izdatel’stvo MGU 1984) (in Russian).

 

Journal articles

14. Samuelson P, ‘The Pure Theory of Public Expendure’ (1954) 36 Review of Economics and Statistics (in English).

15. Vakulenko O ta Frolov M, ‘The Notion of “Moral Harm” as an Interdisciplinary Category: the Ways of Solving the Problem of Reimbursement’ [2017) 12(18) Eurasian Academic Research Journal 1 (in English).

16. Sorokina S, ‘Stoimost’ zhizni cheloveka kak integral’nyy pokazatel’ otnosheniya gosudarstva k chelovecheskomu kapitalu’ [‘The Cost of Human Life as an Integral Indicator of the Relationship of the State to Human Capital’] (2012) 11 Meditsinskiye novosti (in Russian).