Назва статті Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [205-222]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-205
Анотація

Проблема понятійного апарату кримінального права та її складових понять, категорій та юридичної термінології – має надзвичайно важливе значення для теорії і практики кримінального права. Проте вона ще не отримала належного наукового дослідження, а тому є недостатньо розробленою. Метою статті є надання загальної характеристики та з’ясування значення понятійного апарату для теорії і практики кримінального права, розгляд його складових: понять, категорій та юридичної термінології, встановлення їхніх суттєвих та основних ознак, системоутворюючих відношень і зв’язків. Понятійний апарат кримінального права розглядається як система взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів: понять, категорій та юридичної термінології, сукупність яких утворює відповідне збірне юридичне поняття. Сутність цього апарату полягає у тому, що за допомогою його елементів у тексті права відображаються

об’єкти (явища) реальної дійсності, що відносяться до сфери суспільних відносин, які виникають і функціонують із приводу злочинів, покарань, інших заходів кримінально-правового характеру. Функціональне призначення понять, категорій та термінології кримінального права полягає у визначенні і нормативно-правовому закріпленні в тексті закону кримінально-правових норм, інститутів, юридичних конструкцій, інших нормативно-правових утворень, що становлять зміст кримінального права. На основі проведеного аналізу обґрунтовується висновок про важливе значення понятійного апарату і його елементів для науки кримінального права, правотворення та практики застосування закону про кримінальну відповідальність. Поняття трактуються як такі логіко-юридичні утворення кримінального права, які відображають і фіксують у своєму змісті суттєві загальні типові ознаки певного класу (виду) об’єктів (явищ) реальної дійсності у сфері злочинів, покарань, інших заходів кримінально-правового характеру, та якими вони відрізняються від інших об’єктів (явищ). Логічною структурою понять визнається їхній зміст і обсяг, які виражаються у словесній формі. Виокремлюються, залежно від обсягу узагальнення, видові і родові поняття, залежно від ролі в науці і практиці кримінального права доктринальні і легальні. Розглядаються основні риси понять кримінального права: формальна визначеність, точність, що дає можливість достатньо чітко і повно визначати їхній зміст і обсяг у кожному випадку і, відповідно, встановлювати коло об’єктів (явищ) реальної дійсності, які відображаються у відповідних поняттях. Поряд із цим розглядаються оціночні поняття, зміст і обсяг яких не мають чіткого визначення, а процедура їхнього застосування пов’язана з оціночно-пізнавальною діяльністю і, відповідно, з правозастосовною дискрецією. Пропонується обмежувати їх використання у кримінальному законодавстві, одночасно висловлюються рекомендації щодо особливого порядку застосування цих понять. Категорії розглядаються як гранично широкі за обсягом фундаментальні поняття кримінального права, такі як “закон про кримінальну відповідальність”, “поняття злочину”, “склад злочину” та його елементи, поняття покарання тощо. Наголошується на важливому методологічному значенні категорій, зокрема, для упорядкування системи понять та для більш глибокого пізнання кожного з них. Відстоюється позиція, згідно з якою до змісту понятійного апарату кримінального права, поряд із поняттями, входять також (як і в інших галузях права) властиві йому категорії як неодмінна і надзвичайно важлива складова. Термінологія кримінального права визначається як система юридичних термінів – особливих знакових мовних одиниць, за допомогою яких у тексті закону в словесній формі визначаються (фіксуються) поняття та категорії, що входять до змісту кримінального права. Розглядаються суттєві ознаки термінів кримінального права як основоположних одиниць термінології, акцентується увага на жорсткому зв’язку термінів кримінального права з його поняттями і категоріями. Формулюються основні вимоги до термінології кримінального законодавства. У висновках розкриті основні положення змісту розглянутої проблеми та її значення для удосконалення кримінального правотворення і практики застосування чинного кримінального законодавства, розвитку юридичної науки.

 

Ключові слова понятійний апарат кримінального права; поняття кримінального права; категорії кримінального права; термінологія кримінального права; кримінальний закон
References

Bibliography 
 

Authored books 
1. Babaev V, Sovetskoe pravo kak logicheskaya sistema: uchebnoe posobie [Soviet Law as a Logical System: Training Manual] (Akademiya MVD SSSR 1978) (in Russian). 

2. Boyko A, Yazyk ugolovnogo zakona i ego ponimanie: monografiya [Criminal Law Language and Its Understanding: Monograph] (Yurlitinform 2010) (in Russian).

3. Gott V i dr, Kategorii sovremennoy nauki (stanovlenie i razvitie) [Categories of Modern Science (Establishment and Development)] (Mysl’ 1984) (in Russian).

4. Gubaeva T, Yazyk i pravo. Iskusstvo vladeniya slovom v professional’noy yuridicheskoy deyatel’nosti [Language and Law. The Art of Owning a Word in Professional Legal Practice] (Norma 2004) (in Russian).

5. Kirillov V i Starchenko A, Logika: uchebnik dlya yuridicheskikh vuzov [Logic: Textbook for Law Schools] (5-e izd pererab i dop, Yurist 2002) (in Russian).

6. Kobzeva E, Teoriya otsenochnykh priznakov v ugolovnom zakone [Theory of Evaluation Features in Criminal Law] (Yurlitinform 2009) (in Russian).

7. Konverskyi A, Lohika: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh fakultetiv [Logic: Textbook for Students of Higher Educational Institutions] (Tsentr uchbovoi literatury 2004) (in Ukrainian). 8. Kvitko I, Termin v nauchnom dokumente [The Term in a Scientific Document] (Vysshaya shkola1976) (in Russian).

9. Liubchenko Marianna, Yurydychna terminolohiia: poniattia, osoblyvosti, vydy: monohrafiia [Legal Terminology: Concepts, Special Features, Types: Monograph] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

10. Rozental’ M, O kharaktere razvitiya filosofskikh kategoriy [On the Nature of Development of Philosophical Categories] (Kommunist 1977) (in Russian).

11. Trostiuk Z, Poniatiinyi aparat Osoblyvoi chastyny Kryminalnoho kodeksa Ukrainy: monohrafiia [Conceptual Framework of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine: Monograph] (Atika 2003) (in Ukrainian).

12. Tsalin S, Logichesiky-slovar’ spravochnik [Logic Reference Dictionary] (4-e izd isprav i dop, Fakt 2006) (in Russian).

13. Vasil’ev A, Pravovye kategorii: metodologicheskie aspekty razrabotki sistemy kategoriy teorii prava [Legal Categories: Methodological Aspects in the Development of the System of Theory of Law Categories] (Yuridicheskaya literatura 1976) (in Russian).

14. Voyshvillo E, Ponyatie kak forma myshleniya: logiko-gnoseologicheskiy analiz [The Concept as a Form of Thinking: Logical Gnosiological Analysis] (Izd-vo MGU 1989) (in Russian).

15. Zherebkin V, Logicheskiy analiz ponyatiy prava [Logical Analysis of Legal Concepts] (Vishcha shkola 1976) (in Russian).

Edited and translated books

16. Il’ichev L i drugie (red), Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Philosophical Encyclopaedic Dictionary] (Sovetskaya entsiklopediya 1983) (in Russian).

17. Kondakov N, Logicheskiy slovar’-spravochnik [Logic Reference Dictionary] (otv red Gorskiy D, vtoroe ispravlennoe i dopolnennoe izdanie, Nauka 1976) (in Russian).

18. Konverskiy A, Logika traditsionnaya i sovremennaya: uchebnoe posobie [Traditional and Modern Logic: Teaching Manual] (Lidnikov E per, Ideya-Press 2010) (in Russian).

19. Panov M, ‘Osnovy metodolohii nauky kryminalnoho prava’ [‘Basics of Methodology of Criminal Law Science’] v Panov M, Problemy metodolohii nauky kryminalnoho prava: vybrani naukovi pratsi [Issues of Methodology of Criminal Law Science] (Anisimov H ta Haltsova V uklad, Petryshyn O ta Borysov V peredm, Pravo 2018) (in Ukrainian).

20. – –, Problemy metodolohii nauky kryminalnoho prava: vybrani naukovi pratsi [Issues of Methodology of Criminal Law Science] (Anisimov H ta Haltsova V uklad, Petryshyn O ta Borysov V peredm, Pravo 2018) (in Ukrainian).

21. – –, ‘Problemy metodologii formyrovaniia poniatyinoho apparata yurydycheskoi nauky’ [‘Issues of Methodology in Forming the Conceptual Framework of Legal Science’] v Panov M, Problemy metodolohii nauky kryminalnoho prava: vybrani naukovi pratsi [Issues of Methodology of Criminal Law Science] (Anisimov H ta Haltsova V uklad, Petryshyn O ta Borysov V peredm, Pravo 2018) (in Ukrainian).

22. Pigolkin A (red), Yazyk zakona [Language of Law] (Yuridicheskaya literatura 1990) (in Russian).

23. Titov V ta inshi, Lohika: pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Logic: Textbook for Students of Higher Educational Institutions] (za zah red prof Titov V, Pravo 2005) (in Ukrainian).

 

Journal articles

24. Chernobel’ G, ‘Formalizatsiya norm prava’ [‘Formalization of the Norms of Law’] (1979) 4 Sovetskoe gosudarstvo i prav 29 (in Russian).

25. Frolov E i Pitetskiy V, ‘Garantii zakonnosti i otsenochnye ponyatiya v ugolovnom prave’ [‘Guarantees of Legality and Evaluation Concepts in Criminal Law’] (1976) 6 Sovetskoe gosudarstvo i pravo 87 (in Russian).

26. Kovalev V, ‘Optimal’noe sootnoshenie formal’nogo i otsenochnogo v ugolovnom zakone’ [‘Optimal Ratio of Formal to Evaluated in Criminal Law’] (1973) 11 Sovetskoe gosudarstvo i pravo 68 (in Russian).

27. Panov N, ‘O tochnosti norm ugolovnogo prava i sovershenstvovanii zakonodatel’noy tekhniki’ [‘On the Accuracy of Criminal Law Provisions and Improvement of Legislative Technique’] (1987) 4 Pravovedenie 79 (in Russian).

28. – –, ‘Otsenochnye ponyatiya i ikh primenenie v ugolovnom prave’ [‘Evaluation Concepts and their Application in Criminal Law’] (1981) 7 Problemy sotsialisticheskoy zakonnosti 99 (in Russian).

29. – –, ‘Otsenochnye ponyatiya: metodologicheskie aspekty issledovaniya i primeneniya v ugolovnom prave’ [‘Evaluation Concepts: Methodological Aspects of Research and Application in Criminal Law. Issues of Methodology of Criminal Law Science’] [2016] 2(7) Vіsnyk Asotsіatsіi krymіnalnogo prava Ukrainy 1 (in Russian).

 

Thesis abstracts

30. Pitetskiy V, ‘Otsenochnye ponyatiya v sovetskom ugolovnom prave’ [‘Evaluation Concepts in Soviet Criminal Law’] (avtoref dis kand yurid nauk, Sverdlovskiy yuridicheskiy institut 1979) (in Russian).

31. Shapchenko S, ‘Otsenochnye priznaki v sostavakh konkretnykh prestupleniy’ [‘Evaluation Features in the Corpus Delicti of Particular Crimes’] (avtoref dis kand yurid nauk, Kievskiy gosudarstvennyy universitet 1988) (in Russian).