Назва статті Технічне регулювання у сфері господарювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [30-45]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-030
Анотація

Формування сучасних ринкових відносин неможливе без створення конкурентного середовища, подолання бар’єрів у торгівлі, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, створення ефективного захисту національного споживчого ринку від небезпечної продукції. Вирішення означених завдань досягається за допомогою системи технічного регулювання, що відповідно до досвіду інших країн та прийнятих в Україні нормативно-правових актів фактично складається із системи стандартизації, з системи оцінки і підтвердження відповідності й метрології. Створена в Україні система технічного регулювання має певну суперечливість у формуванні вимог до товарів і його обігу та неоднозначність застосування правниками термінології, а дослідження змісту технічного регулювання здійснюється переважно фахівцями з технічних і природознавчих наук, які не розглядають технічне регулювання у системі ринкових господарських правовідносин. Причиною такого стану є недооцінка цього правового явища в системі господарських правовідносин та формуванні умов обороту товару на ринку. Метою статті є визначення місця технічного регулювання у системі господарського права. У статті встановлено, що технічне регулювання є підгалуззю господарського права, яке регулює всі відносини стосовно виконання обов’язкових вимог (правових приписів) до характеристик продукції або пов’язаних із ними процесів та методів виробництва, які виникають на кожному ланцюзі обороту товарів на ринку, права та обов’язки суб’єктів господарювання, умови обороту товарів, починаючи з введення товару в обіг та створення в подальшому додаткової вартості з його використанням, аж до його споживання або виведення з ринку, та ринкового нагляду. Приписи щодо виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних із ними процесів та методів виробництва, передбачені актами технічного регулювання, у разі настання певних юридичних фактів породжують складні правовідносини, що можуть випливати з договорів, фактів нанесення шкоди, порушення публічного господарського правопорядку й економічної конкуренції, захисту прав споживачів тощо. Автором доводиться, що акти технічного регулювання встановлюють певні технічні та інформаційні вимоги щодо суб’єктів господарювання, товару та умов його обороту на ринку. Недотримання вимог актів технічного регулювання спростовує презумпцію відповідності товару вимогам чинного законодавства та є підставою для недопущення відповідної продукції для обороту на ринку, виникнення правовідносин щодо захисту прав споживачів та захисту економічної конкуренції. Встановлено, що розуміння та застосування термінології у сфері технічного регу лювання, зокрема і з боку компетентних органів України, є неоднозначним, що створює враження суперечливості з системою технічного регулювання у Європейському Союзі. В Україні відсутня класифікація та облік нормативних актів, які мають фактичний статус технічних регламентів.

 

Ключові слова технічне регулювання; оцінка відповідності; оборот товарів на ринку; захист прав споживачів; економічна конкуренція
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Dyrektyva № 98/34/ES Evropeiskoho parlamenta y Soveta ES o protsedure predostavlenyia ynformatsyy v oblasty tekhnycheskykh standartov y rehlamentov, a takzhe pravyl okazanyia usluh v ynformatsyonnom obshchestve [Directive No. 98/34/EC of the European Parliament and of the Council Laying Down a Procedure for the Provision of Information in the Field of Technical Standards and Regulations and the Rules for the Provision of Services in Information Society] (Liuksemburh, 22 yiunia 1998 hoda). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b11 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro bezpechnist ta hihiienu kormiv [On Feedstuff Safety and Hygiene]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 hrudnia 2017 r. № 2264-VIII. http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2264-19 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti [On Technical Regulations and Conformity Assessment]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 sichnia 2015 r. № 124-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro zahalnu bezpechnist nekharchovoi produktsii [On General Safety of Non-Food Products]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2736-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia ta vedennia bazy danykh pro tekhnichni rehlamenty [On the Approval of the Procedure for Setup and Maintenance of the Technical Regulations Database]: nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine] vid 8 zhovtnia 2015 r. № 1282. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1309-15 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Reshenye № 768/2008/EC Evropeiskoho parlamenta y Soveta ES po ustanovlenyiu obshchykh pravyl torhovly tovaramy y otmene reshenyia Soveta Evropeiskoho Soiuza 93/465/EЭS [Decision No. 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council on a Common Framework for the Marketing of Products, and Repealing Council Decision 93/465/EEC]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_b42 (accessed: 02.04.2018) (in Russian).

8. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement between Ukraine, on the One Part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and Their Member States, on the Other Part]. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed: 05.05.2018) (in Ukrainian). 
10. Uhoda pro tekhnichni bariery u torhivli [Agreement on Technical Barriers to Trade] vid 15 kvitnia 1994 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_008 (accessed: 02.04.2018) (in Ukrainian).


Bibliography 
 

Journal articles 
11. Hamburh I, ‘Formy tekhnichnoho rehuliuvannia: pravove zakriplennia ta mekhanizm vprovadzhennia’ [‘Forms of Technical Regulation: Consolidation in Law and Implementation Mechanism’] (2015) 2 Pravo 29 (in Ukrainian). 
12. Ovcharenko R, ‘K voprosu o sootnoshenii evropeyskoy modeli tekhnicheskoy garmonizatsii i modeli tekhnicheskogo regulirovaniya, deystvuyushchey v stranakh ES’ [‘On the Issue of Correlation between the European Technical Harmonization Model and the Technical Regulation Model Applicable in the EU Countries’] (2007) 4 Ekonomіka і pravo 146 (in Ukrainian). 

Websites 
13. ‘Kratkaya istoriya razvitiya standartizatsii’ [‘Brief History of Standardization Development’] (Sankt-Peterburgskiy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet informatsionnykh tekhnologiy, mekhaniki i optiki. Sistema distantsionnogo obucheniya) <http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=1&index=55&layer=1> accessed 2 April 2018 (in Russian).
14. ‘Reiestr tekhnichnykh rehlamentiv’ [‘Register of Technical Regulations’] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainu) <http://www.me.gov.ua/Documents/ List?lang=uk-UA&id=10f8850c-347e-43c9-a87a-b11a4787cdfd&tag=TekhnichniRegla menti> accessed 2 April 2018 (in Ukrainian).
15. ‘Tekhnicheskie barіery v torgovle’ [‘Technical Barriers to Trade’] (Vserossiyskaya akademiya vneshney torgovli Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii) accessed 2 April 2018 (in Russian). 
16. ‘Tekhnichni bariery v torhivli’ [‘Technical Barriers to Trade’] (Wikipedia) <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D 1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80%D0 %B8_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB %D1%96> accessed 2 April 2018 (in Ukrainian).
17. ‘Tekhnycheskoe rehulyrovanye, podtverzhdenye sootvetstvyia, standartyzatsyia’ [‘Technical Regulation, Conformity Assessment, Standardization’] (Sertykom) <http://www.certicom.kiev.ua/techregl.html> accessed 2 April 2018 (in Russian).