Назва статті Держава як суб’єкт юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [15-33]
DOI 10.33498/louu-2018-08-015
Анотація

У статті висвітлено сучасні теоретичні, нормативно-правові та прагматичні передумови доктринального визнання держави суб’єктом юридичної відповідальності перед людиною у кримінальному процесі. Обов’язок держави відповідати перед людиною за свою діяльність сформульовано у ст. 3 Конституції України, але ця проблема практично обділена увагою у наукових розвідках: залишається не розробленою теорія держави як юридичної особи публічного права, тому відсутня концепція юридичної відповідальності держави взагалі та у кримінальному процесі зокрема; не опрацьована теоретична модель правового механізму відповідальності винних у вчиненні кримінально-процесуальних правопорушень посадових осіб в порядку регресу перед державою. Все це та інше стримує своєчасне вдосконалення законодавства і, як наслідок, ускладнює реалізацію конституційного права особи на відшкодування шкоди, завданої органами і посадовими особами держави. Метою статті є доктринальне обґрунтування теоретичних положень про державу як юридичну особу публічного права та її юридичну відповідальність перед людиною у кримінальному процесі і їх реалізація у відповідному законодавстві. На основі критичного аналізу законодавства та літературних джерел автори формулюють основні тези статті про те, що: держава як юридична особа публічного права виступає суб’єктом права та юридичної відповідальності перед людиною, що утверджує, гарантує та забезпечує дотримання прав людини, а в разі їх порушення – відновлює їх та відшкодовує свою провину; юридична відповідальність правової держави перед людиною як конституційний принцип не повною мірою конкретизована в кримінальному процесуальному законодавстві; юридична відповідальність має публічно-правовий характер, а тому ініціатива відшкодування шкоди, завданої органами і посадовими особами держави, повинна виходити, насамперед, від суб’єктів, що її завдали; відповідальність держави перед своїми громадянами реалізується через систему двосторонніх правових зв’язків за схемою: держава відповідає перед людиною, а перед державою відповідає наділена функціональними повноваженнями посадова особа за неналежне їх виконання. З урахуванням викладеного зроблено висновки про те, що існує нагальна потреба у розробленні цілісної наукової доктрини про юридичну відповідальність держави перед людиною з урахуванням її особливостей у кримінальному процесі Це передбачає наукове розроблення теоретичних моделей складів кримінально-процесуальних правопорушень відповідно до їх суспільної небезпеки і наслідків для прав людини, вчинених суб’єктами владних повноважень, для індивідуалізації юридичної відповідальності у кримінальному та адміністративному законодавстві. На основі опрацьованої теоретичної конструкції пропонується прийняти комплексний закон “Про відповідальність держави за шкоду, завдану людині”. Формою реалізації юридичної відповідальності держави перед людиною у кримінальному процесі є реабілітація, законодавчі положення якої повинні бути закріплені в КПК України. Це дасть можливість усунути декларативність і невизначеність окремих положень законодавства та запровадити ефективний механізм захисту прав людини від свавілля державних чиновників.

 

Ключові слова держава, юридична відповідальність держави, кримінальний процес, права людини, правовідносини “держава – людина”, реабілітація
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Evropejskaja konvencija po vozmeshheniju ushherba zhertvam nasil’stvennyh prestuplenij [European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes] (ETS № 116). Strasburg, 24 nojabrja 1983 g. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_319 accessed 30 August 2018 (in Russian). 
2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 
1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian). 
3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. St. 88 (in Ukrainian). 
4. Pro poriadok vidshkoduvannia shkody, zavdanoi hromadianynovi nezakonnymy diiamy orhaniv, shcho zdiisniuiut operatyvno-rozshukovu diialnist, orhaniv dosudovoho rozsliduvannia, prokuratury i sudu [On the Procedure for Indemnification of Damage Caused to a Citizen by Unlawful Actions of Bodies Conducting Operational Investigative Activities, Bodies of Pre-Trial Investigation, Prosecution and Court]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 hrudnia 1994 r. № 266/94-ВР. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. № 1. St. 1 (in Ukrainian). 
5. On Rehabilitation of Victims of Repressions of the Communist Totalitarian Regime in 1917-1991: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 kvitnia 1991 р. № 962-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12/ed20181011 (accessed 30 August 2018) (in Ukrainian). 
6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40–44. St. 356 (in Ukrainian). 
 

Bibliography

 

Authored books 
7. Chirkin V, Juridicheskoe lico publichnogo prava [Legal Entity under Public Law] (Norma 2007) (in Russian). 
8. Djugi L, Konstitucionnoe pravo. Obshhaja teorija gosudarstva [Constitutional Law. General Theory of State] (Tip-fija izdt-va I.D.Sytina 1908) (in Russian). 
9. Hachaturov R i Lipinskij D, Obshhaja teorija juridicheskoj otvetstvennosti [General Theory of Legal Responsibility] (Jurid. centr Press 2007) (in Russian). 
10. Korkunov N, Lekcii po obshhej teorii prava [Lectures on General Theory of Law] (ROSSPJeN 2010) (in Russian). 
11. Sorokin V, Juridicheskaja otvetstvennost’: duhovno-nravstvennyj podhod [Legal Responsibility: Spiritual and Moral Approach] (Jurlitinform 2018) (in Russian). 

Edited books 
12. Hachaturov R i drugie, Juridicheskaja otvetstvennost’: filosofskij, sociologicheskij, psihologicheskij i mezhotraslevoj aspekty [Legal Responsibility: Philosophical, Sociological, Psychological and Intersectoral Aspects] (Jurlitinform 2017) (in Russian). 
13. Onishchenko N (red), Instytut yurydychnoi vidpovidalnosti u demokratychnykh pravovykh systemakh [Legal Responsibility Institute in Democratic Legal Systems] (In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2009) (in Ukrainian). 

Journal articles 
14. Bojcova L, ‘Otvetstvennost’ gosudarstva za oshibki pravosudija v anglo-amerikanskom prave’ [‘Responsibility of the State for the Miscarriage of Justice in Anglo-American Law’] (1997) 1 Pravovedenie 132 (in Russian). 
15. Seredjuk V, ‘Vіdpovіdal’nіst’ derzhavi jak element ponjattja “pravova derzhava” [‘Responsibility of the State as an Element of the Rule-of-Law State Concept’] (2015) 1 Chasopis Kiїvs’kogo un-tu prava 42 (in Ukrainian). 
16. Shumylo M, ‘Pro pryntsyp vidpovidalnosti derzhavy pered osoboiu u kryminalnomu sudochynstvi’ [‘On the Principle of the State’s Responsibility to an Individual in Criminal Proceedings’] (2010) 2 Chasopys Nats un-tu “Ostrozka akademiia” Pravo 1 (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
17. Cherepanova O, ‘Realizacija principa vzaimnoj otvetstvennosti gosudarstva i lichnosti (voprosy teorii)’ [‘Implementation of the Principle of Mutual Responsibility of the State and a Person (Theory)’] (avtoref dis kand jurid nauk, Akad upravlenija MVD 2012) (in Russian). 
18. Cherviatsova A, ‘Konstytutsiino-pravova vidpovidalnist v systemi vydiv yurydychnoi vidpovidalnosti: teoretyko-pravovyi aspekt’ [‘Responsibility under Constitutional Law in the System of Legal Responsibility Types: a Theoretical Legal Aspect’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Nats un-t vnutr sprav 2004) (in Ukrainian). 
19. Huseinov L, ‘Vidpovidalnist derzhav za porushennia mizhnarodnykh zobov’iazan u haluzi prav liudyny’ [‘Responsibility of the States for Breach of International Human Rights Commitments’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, In-t derzh i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2000) (in Ukrainian). 
20. Ivanchuk N, ‘Vzaiemna vidpovidalnist osoby i derzhavy v konteksti rozbudovy suchasnoi ukrainskoi derzhavy’ [‘Mutual Responsibility of an Individual and the State in the Context of Development of the Modern Ukrainian State’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivskyi nats un-t vnutr sprav 2007) (in Ukrainian). 
21. Romanova V, ‘Juridicheskaja otvetstvennost’ gosudarstva’ [‘Legal Responsibility of the State’] (avtoref dis kand jurid nauk, Kazanskij gos un-t 2007) (in Russian). 
22. Savchenko I, ‘Sotsialna vidpovidalnist orhaniv derzhavnoi vlady v umovakh rozbudovy sotsialnoi derzhavy’ [‘Social Responsibility of Public Authorities in the Context of Development of the Social State’] (avtoref dys kand nauk z derzh. upravlinnia, Kharkivskyi rehion. in-t derzh upravlinnia Nats akad derzh upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy 2007) (in Ukrainian). 

Dissertations 
23. Agadzhanov A, ‘Juridicheskaja otvetstvennost’ gosudarstva kak garantija zakonnosti: problemy teorii i praktiki v Rossijskoj Federacii’ [‘Legal Responsibility of the State as a Guarantee of Legality: Issues of Theory and Practice in the Russian Federation’] (dis kand jurid nauk, Juzhno-Ural’skij gos un-t 2006) (in Russian). 
24. Poljakov C, ‘Princip vzaimnoj otvetstvennosti gosudarstva i lichnosti: teoretiko-pravovye i prikladnye aspekty’ [‘Principle of Mutual Responsibility of the State and a Person: Theoretical, Legal and Application Aspects’] (dis d-ra jurid nauk, Nizhegorodskaja akad MVD 2011) (in Russian). 

Newspaper articles 
25. Bahanets O, ‘Stan dotrymannia konstytutsiinykh prav hromadian pid chas dosudovoho rozsliduvannia’ [‘The State of Compliance with the Constitutional Rights of Citizens during Pre-Trial Investigation’] Yurydychnyi visnyk Ukrainy (Kyiv, № 39 (1212) 29 veresnia-4 zhovtnia 2018) 5 (in Ukrainian). 

Websites 
26. Bernatska N, ‘Miniust znaishov mekhanizm vykonannia rishennia YeSPL u spravi “Burmych ta inshi proty Ukrainy”’ [‘The Ministry of Justice Has Found a Mechanism to Execute the ECHR Judgment in Case of Burmych and Others vs. Ukraine’] Ministerstvo yustytsii Ukrainy (19 Kviten 2018) accessed 30 August 2018(in Ukrainian). 
27. Holovan I, ‘Ne nesut niiakoi vidpovidalnosti 3. Strashna taiemnytsia Miniustu’ Ukrainska pravda_Blohy [‘Bear No Responsibility 3. The Terrible Secret of the Justice Ministry’] (04 Traven 2016)accessed 30 August 2018 (in Ukrainian). 
28. Kristkova V ta Chovhan V, ‘Khto i yak maie kompensuvaty shkodu poterpilym vid zlochyniv na grunti nasyllia’ [‘Who and How Should Compensate the Damage to Victims of Violent Crimes’] Ukrainska pravda_Zhyttia (23 Zhovten 2017) accessed 30 August 2018 (in Ukrainian). 
29. Rozvytok konstytutsiinoi doktryny ukrainskoi derzhavy v rishenniakh Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Development of the Constitutional Doctrine of the Ukrainian State in the Decisions of the Constitutional Court of Ukraine]: vystup doktora yurydychnykh nauk, profesora, akademika NAPrN Ukrainy, Holovy Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Baulina Yu.V., Kyiv, 24 chervnia 2014 roku accessed 30 August 2018 (in Ukrainian). 
30. Shchodo nadannia derzhavoiu spetsialnoho sotsialnoho statusu poterpilym vid osoblyvo tiazhkykh zlochyniv ta vidshkoduvannia za rakhunok derzhavy materialnoi ta moralnoi shkody vkazanym osobam, iz obov’iazkovym vidshkoduvanniam vidshkoduvannia derzhavi zasudzhenymy ponesenykh vytrat [On the Granting by the State of a Special Social Status to Victims of Particularly Serious Crimes and Indemnification of These Persons for Pecuniary and Moral Damage at the Expense of the State, with Mandatory Indemnification of the State by Convicted Persons for the Expenses Incurred]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft Law of Ukraine] № 3841 vid 29.01.2016 roku accessed 30 August 2018 (in Ukrainian).