Назва статті Порядок провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України: проблеми правового регулювання і правозастосування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [150-172]
DOI 10.33498/louu-2018-08-150
Анотація

Невід’ємним елементом системи проваджень з оскарження й перевірки судових рішень у кримінальному процесі України є провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Остання новелізація глави 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) потребує ґрунтовного наукового дослідження та осмислення. Метою статті є дослідження порядку провадження за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному судочинстві України. Суб’єктами права на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами є учасники судового провадження, які оскаржують основне судове рішення, а також ухвали, у яких вирішуються питання під час фактичного виконання рішення суду, за умови набрання ними законної сили. Система судів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, побудована без урахування вимоги інстанційності, згідно з якою справа рухається від суду нижчого рівня до суду вищого рівня. КПК України не передбачає будь-якої досудової перевірки чи розслідування нововиявлених або виключних обставин. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами виключно судове. Якщо заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами не оформлена згідно з вимогами, передбаченими кримінально-процесуальним законодавством, то суддя або колегія суддів виносить ухвалу про повернення її заявнику. Регламентація такої правової ситуації є надто суворою та не відповідає її правовому регулюванню в стадіях апеляційного та касаційного провадження. У разі недотримання вимог щодо змісту заяви доцільніше спочатку залишити її без руху, вказавши на виявлені недоліки та встановивши строк для їх усунення. Законодавець не уповноважив суддю або колегію суддів за результатом перевірки заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами приймати рішення про відмову у відкритті відповідного провадження. Однак випадки, що слугують підставами для відмови у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, цілком реальні. Крім того, у КПК України залишився не врегульованим порядок підготовки до перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Повноваження суду щодо ухвалення рішень за результатами провадження за нововиявленими або виключними обставинами невиправдано обмежені. Так, відповідний суд, навіть за наявності для цього підстав, позбавлений можливості скасувати вирок або ухвалу (зокрема й у певній частині) і закрити кримінальне провадження, внести до вироку або ухвали зміни. Проведений аналіз порядку провадження за нововиявленими або виключними обставинами надає можливість констатувати, що норми кримінально-процесуального законодавства, які його регулюють, не є оптимальними, а тому потребують удосконалення. Насамперед такий порядок, на наше переконання, має здійснюватися за правилами апеляційного провадження. Варто конкретизувати й коло судових рішень, що можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами. Доцільно змінити підхід до визначення суду, що розглядатиме кримінальне провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Потрібно уніфікувати з положеннями глав 31, 32 КПК України процесуальні дії та рішення судді (колегії суддів) за наслідками перевірки заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, а також установити порядок підготовки до розгляду кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами. Не за вадить розширити і повноваження суду, що переглядатиме судове рішення за нововиявленими або виключними обставинами, надавши йому можливість вносити до нього зміни та скасовувати це рішення і закривати кримінальне провадження. 

Ключові слова провадження за нововиявленими або виключними обставинами; суб’єкти звернення про перевірку судового рішення за нововиявленими або виключ ними обставинами; відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_339 (accessed: 02.08.2018). 
3. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 р. № 254-к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod vid 04 lystopada 1950 р. [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Dated November 04, 1950] http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian).

5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 05 kvitnia 2001 р. № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
6. Protokol № 11 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod vid 11.05.1994 р. [Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Dated 11.05.1994] URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_536 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
7. Ukhvala Berezivskoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti vid 8 lypnia 2015 r. [Ruling of Berezivskyi District Court of Odessa Region Dated July 8, 2015]: sprava № 494/681/15-к, provadzhennia № 1-о/494/1/15 [Case No. 494/681/15-к, Proceedings No. 1-о/494/1/15]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46857366 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
8. Ukhvala Prydniprovskoho raionnoho sudu m. Cherkasy vid 27 kvitnia 2017 r. [Ruling of Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City Dated April 27, 2017]: sprava № 711/327/17 [Case No. 711/327/17]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/66472372 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
9. Ukhvala Halytskoho raionnoho sudu m. Lvova vid 13 liutoho 2018 r. [Ruling of Halytskyi District Court of Lviv City Dated February 13, 2018]: sprava № 461/9899/13-к, provadzhennia № 1-о/461/12/18 [Case No. 461/9899/13-к, Proceedings No. 1-о/461/12/18]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72361197 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian).

10. Ukhvala Holosiivskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 26 lystopada 2015 r. [Ruling of Holosiivskyi District Court of Kyiv City Dated November 26, 2015]: sprava № 752/19141/15-к, provadzhennia № 1-о/752/7/15 [Case No. 752/19141/15-к, Proceedings No. 1-о/752/7/15]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53832080 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
11. Ukhvala Konotopskoho miskraionnoho sudu Sumskoi oblasti vid 31 serpnia 2017 r. [Ruling of Konotopskyi Town and District Court of Sumy Region Dated August 31, 2017]: sprava № 583/2952/13-к, provadzhennia № 1-о/577/16/17 [Case No. 583/2952/13-к, Proceedings No. 1-о/577/16/17]. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/68573513 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
12. Ukhvala Babushkinskoho raionnoho sudu m. Dnipropetrovska vid 3 sichnia 2018 r. [Ruling of Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City Dated January 3, 2018]: sprava № 202/66/2013-к, provadzhennia № 1-о/200/18/17 [Case No. 202/66/2013-k, Proceedings No. 1-о/200/18/17]. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/71630933 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
13. Ukhvala Halytskoho raionnoho sudu m. Lvova vid 23 liutoho 2018 r. [Ruling of Halytskyi District Court of Lviv City Dated February 23, 2018: ]: sprava № 461/1041/14к, provadzhennia № 1-о/461/22/18 [Case No. 461/1041/14-к, Proceedings No. 1-о/461/22/188]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72417491 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian).

14. Ukhvala Novokakhovskoho miskoho sudu Khersonskoi oblasti vid 29 sichnia 2016 r. [Ruling of Novokakhovskyi Town Court of Kherson Region Dated January 29, 2016]: sprava № 661/2818/13-к, provadzhennia № 1-о/661/1/16 [Case No. 461/1041/14-к, Proceedings No. 1-о/461/22/188]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55305156 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian).

15. Ukhvala Solom’ianskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 8 hrudnia 2016 r. [Ruling of Solomianskyi District Court of Kyiv City Dated December 8, 2016]: sprava № 760/16644/13-к, provadzhennia № 1-0/760/17/16 [Case No. 760/16644/13-к, Proceedings No. 1-0/760/17/16]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 63558008 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
16. Ukhvala Uzhhorodskoho miskraionnoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 6 lypnia 2017 r. [Ruling of Uzhgorodskyi City and District Court of Zakarpatska Region Dated July 6, 2017]: sprava № 308/8343/16-к [Case No. 308/8343/16-k]. URL: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/ 67573944 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian). 
17. Ukhvala Novomoskovskoho miskraionnoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti vid 7 travnia 2018 r. [Ruling of Novomoskovskyi District Court of Dnipropetrovsk Region Dated May 7, 2018]: sprava № 191/1231/17, provadzhennia № 1-о/183/2/18 [Case No. 191/1231/17, Proceedings No. 1-о/183/2/18]. URL: http://www.reyestr.court.gov. ua/Review/73813910 (accessed: 02.08.2018) (in Ukrainian).