Назва статті Народовладдя та муніципальна влада: феноменологія співвідношення і взаємодії
Автори

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

(Київ, Україна) batanov_olexandr@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [175-194]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-175
Анотація

У статті досліджуються конституційно-правові проблеми організації та функціонування муніципальної влади в контексті її співвідношення з феноменом народовладдя. Висвітлюється еволюція системи уявлень про місцеве самоврядування у вітчизняній та зарубіжній юридичній думці в аспекті теоретико-методологічного розуміння вчення про муніципальну владу. Така постановка питання обумовлюється тим, що питання щодо місця і ролі муніципальної влади у системі народовладдя, її правової природи, співвідношення та взаємодії таких феноменів, як народовладдя та громадоправство, відносяться до найбільш дискусійних у сучасній конституційній теорії.

Метою статті є поглиблення концептуально-конституційних основ муніципальної влади як загальноправової категорії, категорії сучасного конституційного права та народовладдя, а також як виду публічної влади.

Отримати найпродуктивніші результати та зробити найоптимальніші висновки щодо проблем муніципальної влади у межах загальної теорії народовладдя можна тільки за умови використання комплексного концептуально-конституційного підходу, розглядаючи, наприклад, становлення і розвиток місцевого самоврядування та муніципальної влади у межах еволюційного процесу розвитку природи та суспіль ства як цілісного організму. За такого методологічного підходу муніципальну владу необхідно розглядати як політико-правовий та соціально-культурний феномен, який виникає у результаті еволюції людства. З цієї точки зору муніципальна влада – це вже не результат акту октроювання державою або породження суб’єктивної волі більшості, а прояв об’єктивних (закономірних) явищ соціально-політичного розвитку, які необхідно враховувати.

Робиться висновок, що публічна влада не є винятково прерогативою держави, існує кілька її видів. Диференціація публічної влади обумовлена її специфічними ознаками, видовими та формальними, суб’єктно-об’єктними та функціональними характеристиками. Відзначаючи багатовимірність і багатоаспектність феномена влади, автор ґрунтується на концептуальній позиції, згідно з якою джерелом влади є організація суспільства, для якого вона є важливою функцією, що забезпечує впорядковуючий, регулюючий вплив на всі основні сфери суспільного життя.

Стверджується, що в основі сучасного вчення про публічну владу має бути покладено ідею щодо форм, видів та рівнів публічної влади, зокрема наявності трьох форм публічної влади (безпосереднє народовладдя, народне представництво, непредставницькі форми функціонування публічної влади, або так зване професійне владарювання), трьох видів публічної влади (публічна влада Українського народу, державна влада та муніципальна влада) і трьох рівнів її здійснення (загальнодержавна, регіональна та локальна).

Аналіз концептуальних проблем організації та функціонування публічної влади в сучасній Україні, які обумовлені формуванням демократичної соціально-правової держави та інститутів громадянського суспільства, показує, що в основі цих процесів – визнання і гарантування місцевого самоврядування як самостійного рівня здійснення Українським народом належної йому влади та організаційно й функціонально відокремленого від держави виду публічної влади територіальної громади, яку (владу) доцільно розглядати як муніципальну. У цьому контексті розкривається конституційно-правова природа муніципальної влади як виду публічної влади в Україні.

 

Ключові слова публічна влада; муніципальна влада; місцеве самоврядування; народовладдя; територіальна громада; питання місцевого значення; муніципалізм
References

Bibliography

 

Authored books

1. Baimuratov M ta Hryhor’iev V, Munitsypalna vlada: aktualni problemy stanovlennia y rozvytku v Ukraini [Municipal Power: Topical Issues of Establishment and Development in Ukraine] (AO BAKhVA 2003) (in Ukrainian).

2. Bajmuratov M ta Burjak T, Ob’ektnyj sostav publichnoj samoupravlencheskoj (municipal’noj) vlasti: teleologicheskie ustanovki, identifikacija, konstitucionno-pravovaja reglamentacija [Object Structure of Public Self-Governing (Municipal) Power: Teleological Provisions, Identification, Constitutional and Legal Regulation] (Unіversitets’ka kniga 2007) (in Russian).

3. Batanov O, Munitsypalna vlada v Ukraini: problemy teorii ta praktyky [Municipal Power in Ukraine: Issues of Theory and Practice] (Iurydychna dumka 2010) (in Ukrainian).

4. Bratanovskij S, Municipal’noe pravo: kratkij kurs lekcij [Municipal Law: A Brief Course of Lectures] (Jekzamen 2006) (in Russian).

5. Chapala H, Mistseve samovriaduvannia v systemi publichnoi vlady: teoretyko-pravovyi analiz [Local Self-Government in the System of Public Power: Theoretical and Legal Analysis] (Pravo 2006) (in Ukrainian).

6. Chernogor N, Juridicheskaja otvetstvennost’ organov i dolzhnostnyh lic mestnogo samoupravlenija (teoretiko-pravovye problemy) [Legal Responsibility of Local SelfGovernment Bodies and Officials (Theoretical and Legal Issues)] (Jurisprudencija 2006) (in Russian).

7. Halipov V, Kratologija kak sistema nauk o vlasti [Cratology as a System of Sciences about Power] (Respublika 1999) (in Russian).

8. Kejzerov N, Vlast’ i avtoritet. Kritika burzhuaznyh teorij [Power and Authority. Criticism of Bourgeois Theories] (Jurid lit 1973) (in Russian).

9. Komarova V, Formy neposredstvennoj demokratii v Rossii: uchebnoe posobie [Forms of Direct Democracy in Russia: Study Guide] (1998) (in Russian).

10. Kutafin O i Fadeev V, Municipal’noe pravo Rossijskoj Federacii: uchebnik [Municipal Law of the Russian Federation: Textbook] (Jurist 2002) (in Russian).

11. Ledjaev V, Vlast’: konceptual’nyj analіz [Power: A Conceptual Analysis] (ROSSPJeN 2001) (in Russian).

12. Nudnenko L, Neposredstvennaja demokratija v sisteme mestnogo samoupravlenija Rossii: teoreticheskie osnovy [Direct Democracy in the System of Local Self-Government of Russia: Theoretical Foundations] (Rossijskaja akademija pravosudija 2004) (in Russian).

13. Timofeev N, Mestnoe samoupravlenie v sisteme gosudarstvennyh i obshhestvennyh otnoshenij. Istorija i sovremennost’. Opyt Rossii [Local Self-Government in the System of State and Public Relations. History and Modern Times. Russian Experience] (Izd-vo MGU 2005) (in Russian).

14. Toshhenko Zh, Tri osobennyh lika vlasti: Sociologicheskie zametki [Three Special Faces of Power: Sociological Notes] (Rossijskij gos gumanitarnyj un-t 2002) (in Russian).

 

Edited books

15. Pohorilko V (red), Konstytutsiino-pravovi formy bezposerednoi demokratii v Ukraini: problemy teorii i praktyky [Constitutional and Legal Forms of Direct Democracy in Ukraine: Problems of Theory and Practice] (In-t derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2001) (in Ukrainian).

16. Pohorilko V, ‘Publichna vlada’ [‘Public Power’] v Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 5: P-S (Shemshuchenko Yu hol redkol, Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im M P Bazhana 2003) (in Ukrainian).

17. Pohorilko V, ‘Konstytutsiino-pravovi osnovy bezposerednoi demokratii v Ukraini’ [Constitutional and Legal Foundations of Direct Democracy in Ukraine’] v Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky [Anthology of Ukrainian Legal Thought]t 10: Yurydychna nauka nezalezhnoi Ukrainy [Legal Science of Independent Ukraine] (Shemshuchenko Yu hol redkol, Iurydychna knyha 2005) (in Ukrainian).

18. Politolohiia: pidruchnyk dlia studenyiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Political Science: Textbook for Students of Higher Educational Institutions] (Babkina O ta Horbatenko V red, Akademiia 2001) (in Ukrainian).

19. Shemshuchenko Yu, ‘Vlada’ [‘Power’] v Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 1: A-H (Shemshuchenko Yu (holova redkol), Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im M P Bazhana 1998) (in Ukrainian).

 

 Journal articles

 20. Babichev I, ‘Chto takoe mestnoe samoupravlenie s tochki zrenija prava’ [‘What Local Self-Government is in Terms of Law’] (2001) 6 Mestnoe pravo 5 (in Russian).

 

Thesis

 21. Chapala H, ‘Mistseve samovriaduvannia v systemi publichnoi vlady’ [‘Local SelfGovernment in the System of Public Power’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2004) (in Ukrainian).

22. Gavrishev A, ‘Municipal’noe pravotvorchestvo v Rossijskoj Federacii’ [‘Municipal Lawmaking in the Russian Federation’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2004) (in Russian).

23. Gridasov E, ‘Social’nyj kontrol’ v sisteme municipal’noj vlasti’ [‘Social Control in the System of Municipal Power’] (avtoref dis kand soc nauk, 2009) (in Russian).

24. Hisamutdinov H, ‘Modeli realizacii municipal’noj vlasti v Rossijskoj Federacii’ [‘Models of Municipal Power Implementation in the Russian Federation’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2007) (in Russian).

 25. Hryhor’iev V, ‘Stanovlennia publichnoi samovriadnoi (munitsypalnoi) vlady v Ukraini’ [‘Establishment of Public Self-Governing (Municipal) Power in Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2002) (in Ukrainian).

26. Korsunov D, ‘Funkcionirovanie municipal’noj vlasti v uslovijah reformy mestnogo samoupravlenija (na materialah Rostovskoj oblasti): politologicheskij analiz’ [‘Functioning of Municipal Power under Conditions of Local Self-Government Reform (Based on the Materials of Rostov Region): Politological Analysis’] (avtoref dis kand polit nauk, 2008) (in Russian).

27. Krasnokutskyi O, ‘Sotsialno-filosofskyi analiz fenomena vlady’ [‘Socio-Philosophical Analysis of the Power Phenomenon’] (avtoref dys kand filosof nauk, 2004) (in Ukrainian).

28. Makogon T, ‘Mestnye (municipal’nye) soobshhestva v social’no-filosofskom diskurse o sisteme mestnogo samoupravlenija v sovremennoj Rossii’ [‘Local (Municipal) Communities in Social and Philosophical Discourse about the System of Local SelfGovernment in Modern Russia’] (avtoref dis kand filos nauk, 2009) (in Russian).

29. Minakov P, ‘Publichnaja vlast’: politologicheskij aspekt’ [‘Public Power: Politological Aspect’] (avtoref dis kand polit nauk, 2007) (in Russian).

30. Sviridenko A, ‘Social’no-vlastnye otnoshenija v uslovijah sovremennoj Rossii: filosofskaja konceptualizacija’ [‘Social and Power Relations in Modern Russia: Philosophical Conceptualization’] (avtoref dis d-ra filos nauk, 2009) (in Russian).

 

Dissertations

31. Bulatov R, ‘Municipal’naja vlast’ i problemy ee realizacii v Rossijskoj Federacii: konstitucionno-pravovoj analiz’ [‘Municipal Power and Its Implementation Challenges in the Russian Federation: Constitutional and Legal Analysis’] (dis d-ra jurid nauk, 2006) (in Russian).

32. Mokryj V, ‘Mestnoe samoupravlenie v Rossijskoj Federacii kak institut publichnoj vlasti i grazhdanskogo obshhestva’ [‘Local Self-Government in the Russian Federation as an Institution of Public Power and Civil Society’] (dis d-ra jurid nauk, 2003) (in Russian).

33. Murashin A, ‘Neposredstvennaja demokratija v socialisticheskom obshhestve: funkcii i mehanizm dejstvija’ [‘Direct Democracy in Socialist Society: Functions and Mechanism of Action’] (dis kand jurid nauk, 1985) (in Russian).

34. Nedokusheva L, ‘Municipal’naja vlast’: pravovye problemy teorii i praktiki’ [‘Municipal Power: Legal Issues of Theory and Practice’] (dis kand jurid nauk, 1999) (in Russian).