Назва статті Спортивне право: визначення поняття в контексті правової системи
Автори

аспірант кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) al-yus@i.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [267-278]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-267
Анотація

Метою статті є формування нового підходу до визначення поняття спортивного права з погляду його галузевої специфіки в правовій системі.

Відзначено, що розуміння спортивного права як галузі права в теорії традиційно базується на виокремленні предмета правового регулювання – спортивних відносин, які регулюються сукупністю норм спортивного права. Стверджується, що особли вістю останніх є їхня диспозиція, тобто відношення прав та обов’язків суб’єктів спорту в їх спортивних відносинах між собою. Зважаючи на це, спортивне право виступає як така система правових норм, яка регулює вказані права та обов’язки і є однією з підсистем більш загальної правової системи, а тому може розглядатись як одна з її галузей.

У зв’язку з цим аналізується поняття “правова система” в теоретико-правовій науці, наголошується на необхідності застосовувати соціологічний підхід до розгляду правової системи, в якій виокремлюється спортивне право як одна з її підсистем.

Відзначено, що соціологія права відмовляється від використання поняття правової системи в її формально-юридичному аспекті, використовуючи ідеї про плюралістичний характер права, важливі для розуміння феномена спортивного права.

У статті пропонується не обмежуватися лише формальною логікою при визначенні поняття “правова система”, а використовувати діалектичну логіку, розглядати вказане поняття як єдність загального, особливого та одиничного.

Обґрунтовується думка щодо помилковості обмеження підсистеми спортивного права рамками виключно національної правової системи, надання останній глобального значення. Загальним у понятті “правова система” є не національний, а наднаціональний, загальнолюдський рівень правових явищ єдиної сфери світового спорту. Не випадково в літературі розглядаються такі спортивноправові феномени, як “міжнародне спортивне право”, “європейське спортивне право” тощо.

Зроблено висновок, що поняття “спортивне право” необхідно визначати не в підсистемі національного права, а в контексті підсистеми більш високого рівня, розглядати його взагалі як підсистему глобальної (світової) системи права. Доводиться, що спортивне право становить галузь усієї правової системи світу, а не суто галузь національної правової системи.

Автором запропонована дефініція наукового поняття спортивного права, яка розкриває його сутність як специфічної галузі права.

 

Ключові слова спортивне право; правова система; система права; соціологія права
References

Bibliography

Authored books

1. Ivakyn O, Dialektychna filosofiia: monohrafiia [Dialectical Philosophy: Monograph] (Yurydychna literatura 2003) (in Ukrainian).

2. Javich L, Obshhaja teorija prava [General Theory of Law] (Izd-vo Leningradskogo universiteta 1976) (in Russian).

3. Marchenko M, Problemy teorii gosudarstva i prava: uchebnik [Problems of the Theory of State and Law] (TK Velbi, Izd-vo Prospekt 2006) (in Russian).

4. Rabinovych P, Osnovy zahalnoi teorii prava i derzhavy: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of the General Theory of Law and State] (ISDO 1995) (in Ukrainian).

5. Rozental’ M, Principy dialekticheskoj logiki [The Principles of Dialectical Logic] (Izdatel’stvo social’no-jekonomicheskoj literatury 1960) (in Russian). 6. Yevhrafova Ye, Ob’iektyvnist prava: problemy teorii i realnist: monohrafiia [Objectivity of Law: Problems of Theory and Reality: Monograph] (Parlamentske vyd-vo 2014) (in Ukrainian).

7. Yushchyk O, Haluzi ta instytuty pravovoi systemy (mify i realnist) [Branches and Institutions of the Legal System (Myths and Reality)] (Oriiany 2002) (in Ukrainian).

 

 Edited and translated books

8. Karbon’e Zh, Juridicheskaja sociologija [Legal Sociology] (Tumanov V per s fr, Progress 1986) (in Russian).

9. Normy sovetskogo prava. Problemy teorii [The Norms of Soviet law. Theory Problems] (Bajtin M i Babaev V red, Izd-vo Saratovskogo universiteta 1987) (in Russian).

10. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Encyclopaedic Dictionary of Law] (Shemshuchenko Yu red, Iurydychna dumka 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

11. Alekseev S i Gostev R, ‘Sportivnoe pravo: istochniki regulirovanija fizkul’turnyh i sportivnyh meroprijatij’ [‘Sports Law: Sources of Regulation of Physical Education and Sports Events’] [2013] 5(47) Kul’tura fizicheskaja i zdorov’e 16-31 (in Russian).

12. Krasavchikov O, ‘Sistema prava i sistema zakonodatel’stva’ [‘Law System and Legislation System’] (1975) 2 Pravovedenie 62-71 (in Russian).