Назва статті Право народу на опір гнобленню – основа і гарантія народовладдя
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент HAH України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ, Україна) ikuyan@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [82-94]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-082
Анотація

Досліджено право народу на опір гнобленню як однієї з основних складових переліку політичних прав і свобод громадян.

Метою статті є представлення змісту поняття “права народу на опір гнобленню”. Зазначено, що в історичному аспекті народ завжди мав природне, безумовне, беззастережне право на опір гнобленню. Однак питання завжди стояло про легалізацію, визнання цього права на конституційному та міжнародному рівнях. Наводяться приклади міжнародних документів і конституцій окремих держав, де таке визнання вже є. Розглянуто декілька прикладів конституційного узаконення права на опір гнобленню в аспекті захисту демократії.

Дається аналіз Конституції України щодо права громадянина на опір гнобленню, а саме зазначається, що через конкретні положення окремих статей вона закріпила право народу на опір гнобленню. Розглянуто його дві складові: що є гноблення народу і що є опір народу гнобленню. Також досліджено чинники, засоби і форми гноблення народу та правові форми, засоби та методи опору.

Першим чинником, який визначає стан гноблення, є матеріальне і духовне, культурне становище громадян у суспільстві. Йдеться про великі групи людей, які різняться місцем у системі суспільного виробництва, ставленням до засобів виробництва, роллю у громадській організації праці та способами і розмірами тієї частки суспільного багатства, які вони мають у своєму розпорядженні. Не менш очевидною та відкритою формою гноблення народу в Україні стала повсюдна, яка пронизує всі пори державного механізму, корупція. Корупція стала нормою, а не винятком серед політичної, правлячої та економічної еліти, перетворилася на системоутворювальний чинник. Зроблено висновок, що метою опору гнобленню народу є встановлення реального народовладдя в інтересах народу. Народ – це не тільки джерело влади згідно з Конституцією України (ст. 5), а й діюча сила, гарант демократичного правового соціально-спрямованого народовладдя. Народовладдя і право народу на опір гнобленню – органічно споріднені категорії, які народ реалізує у процесі свого історичного розвитку.

 

Ключові слова демократія; народовладдя; форми безпосередньої демократії; політичні права громадян; право народу на опір гнобленню
References

Bibliography

Authored books

1. Kara-Murza S, Manipuliatsiia svidomistiu: navchalnyi posibnyk [Manipulation of Consciousness: Study Guide] (Oriiany 2003) (in Ukrainian).

 

Edited books

2. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The Great Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language] (Busel V uporiad i hol red, Perun 2005) (in Ukrainian).

3. Gehinskij E (sost), Slovo mudrosti. Aforizmy, razmyshlenija, nastavlenija. Kniga pervaja [A Word of Wisdom. Aphorisms, Reflections, Guidance. Book One] <https://www.litres. ru/e-gehinskiy/slovo-mudrosti-aforizmy-razmyshleniya-nastavleniya-kniga-perva> (accessed: 16.08.2019) (in Russian).

 

Newspapers

4. ‘Ukraina: Postup u ХХI stolittia: Stratehiia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku na 2000-2005 roky: Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy’ [‘Ukraine: Progress into the XXI Century: The Economic and Social Development Strategy for 2000-2005: The Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine’]. Uriadovyi kur’ier. 2000. 28 sichnia. 5-12 (in Ukrainian).

 

Websites

5. ‘Stalo vidomo, skilky ukrainskykh simei otrymuiut subsydii’ [‘The Number of Ukrainian Families Receiving Subsidies Has Been Ascertained’] (Fainens.yua, 11.03.2018) <https://news.finance.ua/ua/news/-/421805/stalo-vidomo-skilky-ukrayinskyh-simejotrymuyutsubsydiyi> (accessed: 10.09.2019) (in Ukrainian).

6. ‘Tsili staloho rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid. 2017’ [‘Sustainable Development Goals: Ukraine. National Report. 2017’] (Predstavnytstvo OON v Ukraini, 15.09.2017) <http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf> (accessed: 10.09.2019). (in Ukrainian).