Назва статті Адвокатура крізь призму національної правової доктрини
Автори

докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України, завідувачка кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) fursa_2003@ ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [16-41]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-016
Анотація

Сучасні тенденції вдосконалення того чи іншого виду правоохоронної та правозахисної діяльності відрізняються непослідовністю і доволі часто прямо протилежними за змістом “пропозиціями”, що висловлюються представниками органів державної влади. На жаль, такі тенденції потрапляють не тільки в окремі законодавчі акти, а й без широкого конструктивного обговорення закріплюються в Основному Законі України. При цьому автори таких пропозицій беруть за основу лише власні корпоративні інтереси і не прораховують тих наслідків, які вони викликатимуть для громадян України та інших фахівців, не зіставляють позитивних і негативних результатів впровадження їх ініціатив у найближчій та подальшій перспективі тощо.

Мета статті – привернути увагу науковців до фундаментальних основ професійної діяльності адвокатів і вироблення концепції її розвитку, а також висвітлення окремих проблемних питань.

У статті порушені два важливих і дискусійних питання, які мають викликати інтерес у фахівців на предмет формування змісту науки про адвокатуру (адвокатологію) і такого її напряму досліджень, як філософське сприйняття функцій адвоката в правовому суспільстві, об’єктивних і суб’єктивних факторів, які мають братися за основу при визначенні специфіки їхньої діяльності, об’єднанні в адвокатські об’єднання, підвищенні кваліфікації тощо.

Без наукового і незаангажованого аналізу сучасних тенденцій розвитку правової системи України і, зокрема, адвокатури як істотної її частини не можна виробити оптимальні напрями її вдосконалення. Тому кроки з введення “адвокатської монополії” та з її скасування – це прояв категоричного мислення, властивий ювенільному максималізму. Вважаємо, що адвокатська монополія можлива і корисна, але, на нашу думку, в обмеженому обсязі, зокрема, коли для проведення слідчих дій необ хідно призначати захисника, участь його у кримінальних справах. Тому ці питання потребують випереджаючого наукового дослідження, а не швидкого прийняття рішень і закріплення їх у законі, а тим паче в Конституції України.

Для попередження подібних категоричних кроків у майбутньому має бути створена об’єктивна картина функціонального спрямування діяльності адвокатів і цей напрям досліджень запропоновано назвати філософією науки про адвокатуру як одного з її напрямів. Тому статтю не можна сприймати як окреслену теорію філософії науки про адвокатуру, оскільки її мета – це лише початковий етап встановлення проблем, які нині є в адвокатурі та визначення підходів до формування такої теорії, яка дасть можливість науково-обґрунтовано сформулювати шляхи вирішення цих проблем, спрогнозувати розвиток адвокатури на майбутнє.

 

Ключові слова наука про адвокатуру; філософія; адвокатура; адво кат; монополія; правові послуги; спеціалізація адвоката; гонорар
References

Bibliography

Authored books

1. Bachynin V ta Zhuravskyi V ta Panov M, Filosofiia prava: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh spetsialnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [Philosophy of Law: Textbook for Law Students of Higher Educational Institutions] (In Yure 2003) (in Ukrainian).

2. Bakaianova N, Osnovy advokatury Ukrainy: funktsionalni ta orhanizatsiini aspekty [Foundations of the Bar of Ukraine: Functional and Organizational Aspects] (Iurydychna literatura 2017) (in Ukrainian).

3. Biriukova A, Advokatura Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [The Bar in Ukraine in the Context of Globalization] (Alerta 2018) (in Ukrainian).

4. Kuznietsov V, Filosofiia prava. Istoriia ta suchasnist: navchalnyi posibnyk [Philosophy of Law. History and Modern Times: Study Guide] (PTs Foliant 2003) (in Ukrainian).

5. Lubshev Ju, Advokatura v Rossii: uchebnik [The Bar in Russia: Textbook] (Profobrazovanie 2001) (in Russian). 6. Nersesjanc V, Filosofija prava: kratkiy uchebnyy kurs [Philosophy of Law: Brief Course of Study] (NORMA 2000) (in Russian). 7. Sviatotskyi O ta Medvedchuk V, Advokatura: istoriia i suchasnist [The Bar: History and Modern Times] (In Iure 1997) (in Ukrainian).

8. Sviatotskyi O ta Mykheienko M, Advokatura v Ukraini [The Bar in Ukraine] (In Iure 1997) (in Ukrainian).

9. Vas’kovskij E, Organizacija advokatury, ch 1: Ocherk vseobshhej istorii advokatury; ch 2: Issledovanie principov organizacii advokatury [Organization of the Bar, Part 1: Essay on the General History of the Bar; Part 2: Research on the Principles of Organization of the Bar] (N K Martynov 1893) (in Russian).

 

Edited books

10. Advokatura krainy: pravove rehuliuvannia ta sudova praktyka [The Bar of the Country: Legal Regulation and Court Practice] (Safulko S ta Sviatotskyi O red, In Iure 2003) (in Ukrainian).

11. Advokatura Ukrainy: navchalnyi posibnyk [The Bar of Ukraine. Study Guide], kn 1 (Fursa S red, KNT 2007) (in Ukrainian).

12. Advokatura Ukrainy: Knyha 1. Orhanizatsiia advokatury (z praktykumom): pidruchnyk [The Bar of Ukraine: Book 1. Organization of the Bar (with a Workshop): Textbook] (Fursa S ta Bakaianova N zah red, 2-he vyd dopovn i pererob, Alerta 2016) (in Ukrainian).

13. Fursa S ta Fursa Ye, ‘Rishennia Yevropeiskoho sudu pro pravakh liudyny: aktualni pytannia yikh vykonannia’ [‘Judgments of the European Court of Human Rights: Topical Issues of Their Implementation’] v Reforma vykonavchoho provadzhennia: sohodennia ta perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats [The Reform of Enforcement Proceedings: the Present and the Prospects. Collected Academic Papers] (Shkliar S ta Fursa S ta Snidevych O red kol, Yuston 2018) (in Ukrainian).

14. Fursa S, ‘Teoriia notarialnoho protsesu (nauka pro notarialnyi protses) ta yii skladovi’ [‘Theory of Notarial Process (Science of Notarial Process) and іts Components’] v Teoriia notarialnoho protsesu: Naukovo-praktychnyi posibnyk [Theory of Notarial Process. Scientific and Practical Guide] (Fursa S zah red, Alerta 2012) (in Ukrainian).

15. Istoriia advokatury Ukrainy [History of the Bar of Ukraine] (Varfolomeieva T ta Sviatotskyi O zah red, 1992) (in Ukrainian).

 

Journal articles

16. Fursa S, ‘Konsul’tativnaja rabota advokata po delam o razdele imushhestva suprugov: perspektiva semejnoj mediacii’ [‘Advisory Work of an Attorney-at-Law in Cases of Division of Spouses’ Estate: Prospects of Family Mediation’] (2015) 4 Civilisticheskaja processual’naja mysl’. Mezhdunarodnyj sbornik nauchny statej 419-28 (in Russian).

17. Ryzhenkov A, ‘Gegelevskaja filosofija grazhdanskogo prava’ [‘Hegelian Philosophy of Civil Law’] [2017] 1(10) Rossijskij zhurnal pravovyh issledovanij 204-8 (in Russian).

18. Semjakin M, ‘Filosofija chastnogo prava v metafizike I. Kanta i ee vlijanie na chastnopravovuju doktrinu’ [‘Philosophy of Private Law in I. Kant’s Metaphysics and Its Impact on Private Law Doctrine’] (2013) 3 Rossijskoj juridicheskij zhurnal 112 (in Russian).

19. Tihonravov Ju, ‘Filosofija pravozashhity’ [‘Philosophy of Legal Protection’] (1998) 5 Russkij advokat 3-66 (in Russian).

 

Dissertations

20. Bakaianova N, ‘Funktsionalni ta orhanizatsiini osnovy advokatury Ukrainy’ [‘Functional and Organizational Foundations of the Ukrainian Bar’] (dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

 

Thesis

21. Ivanytskyi S, ‘Teoretychni osnovy orhanizatsii advokatury v Ukraini’ [‘Theoretical Foundations of Organization of the Bar in Ukraine’] (avtref dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

22. Jashin, ‘Filosofskie idei russkih myslitelej sudebnoj zashhity II poloviny XIX veka (A. F. Koni, V. D. Spasovich, F. N. Plevako, K. K. Arsen’ev, S. A. Andreevskij)’ [‘Philosophical Ideas of Russian Court Protection Thinkers of the Second Half of the XIX Century (A. F. Kony, V. D. Spasovich, F. N. Plevako, K. K. Arsenyev, S. A. Andreevsky)’] (avtoref kand filosof nauk, 2009) (in Russian).

23. Klishina A, ‘Professional’noe pravosoznanie advokatov: teoretiko-pravovoe issledovanie’ [‘Professional Legal Conscience of Attorneys-at-Law: Theoretical and Legal Research’] (avtoref kand jurid nauk, 2008) (in Russian).

24. Vilchyk T, ‘Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy’ [‘The Bar as an Institution for Exercise of the Right to Legal Aid: A Comparative Legal Analysis of Legislation of the European Union Countries and Ukraine’] (avtref dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

25. ‘Advokaty mozhut otrymaty dostup do YeRDR’ [‘Attorneys-at-Law May Gain Access to the Uniform Register of Pre-Trial Investigations’] (lexinform) <https://lexinform. com.ua/zakonodavstvo/advokaty-mozhut-otrymaty-dostup-do-yerdr> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).

26. ‘Bezoplatna pravova dopomoha 2018’ [‘Free-of-Charge Legal Aid in 2018’] (Koordynatsiinyi tsentr z nadannia pravovoi dopomohy) <https://legalaid.gov.ua/images/ docs/2019/zvit_BPD_2018.pdf> (accessed: 23.11.2019) (in Ukrainian).

27. ‘Komisiia z pravovoi reformy pry Prezydentovi poperedno zatverdyla Kontseptsiiu udoskonalennia diiuchoho zakonodavstva pro sudoustrii’ [‘The Commission for Legal Reform under the President Has Pre-Approved the Concept for Improvement of Current Legislation on the Judicial System’] (NAAU, 18.11.2019) <https://unba.org. ua/news/4896-komisiya-z-pravovoi-reformi-pri-prezidentovi-poperedn-o-zatverdilakoncepciyuudoskonalennya-diyuchogo-zakonodavstva-pro-sudoustrij.html> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).

28. ‘Konkurs advokativ. Zahalni pytannia’ [‘Competition of Attorneys-at-Law. General Issues’] (Koordynatsiinyi tsentr z nadannia pravovoi dopomohy, 23.02.2015) <https://www. legalaid.gov.ua/ua/konkurs-advokativ/zahalna-informatsiia> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).

29. ‘KSU nadav Vysnovok u spravi shchodo skasuvannia advokatskoi monopolii’ [‘The Constitutional Court of Ukraine Gave Its Opinion in the Case of Abolition of the Attorney-at-Law Monopoly’] (Konstytutsiinyi Sud Ukrainy, 31.10.2019) <http://www. ccu.gov.ua/novyna/ksu-nadav-vysnovok-u-spravi-shchodo-skasuvannya-advokatskoyimonopoliyi> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).

30. ‘RAU vstanovyla novyi rozmir platy za stazhuvannia’ [‘The Council of the Bar Has Set a New Amount of Internship Fee’] (NAAU, 13.02.17) <https://unba.org.ua/news/2186rau-vstanovila-novij-rozmir-plati-za-stazhuvannya.html> (accessed: 23.11.2019) (in Ukrainian).

31. ‘Zelenskyi otmeniaet advokatskuiu monopolyiu’ [‘Zelenskyi Abolishes the AttorneyatLaw Monopoly’] (LIHA:ZAKON, 29.08.2019) <https://jurliga.ligazakon.net/ news/188844_zelenskiy-otmenyaet-advokatskuyu-monopoliyu> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).

32. Mamchenko N, ‘Prezydent Zelenskyi planuie skasuvaty advokatsku monopoliiu: yaki prychyny’ [‘President Zelenskyi Plans to Abolish the Attorney-at-Law Monopoly: What the Reasons Are’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 29.01.2019) <https://sud.ua/ru/news/ publication/148923-prezident-zelenskiy-planuye-skasuvati-advokatsku-monopoliyuyakiprichini> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).

33. Slutska T, ‘Deiaki pytannia kryminalnoho provadzhennia u formi pryvatnoho obvynuvachennia kriz pryzmu ostannikh zakonodavchykh zmin, shcho nabyraiut chynnosti 11 sichnia 2019 r.’ [‘Some Issues of Criminal Proceedings in the Form of Private Prosecution Through the Prism of the Latest Legislative Changes Coming Into Force on January 11, 2019.’] (Protokol, 10.01.2019) <https://protocol.ua/ua/deyaki_ pitannya_kriminalnogo_provadgennya_u_formi_privatnogo_obvinuvachennya> (accessed: 23.10.2019) (in Ukrainian).