Назва статті Функції правил адвокатської етики у процесах захисту прав та інтересів адвокатів
Автори

адвокат, голова Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України, член Ради адвокатів міста Києва (Київ, Україна) ks0963318044@gmail.com

 

адвокатеса, членкиня Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України, членкиня Ради адвокатів міста Києва (Київ, Україна) dicompany78@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [221-230]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-221
Анотація

Застосування Правил адвокатської етики (Правила) в адвокатській діяльності є ключовим питанням у розрізі закріплення і реалізації загальноприйнятих етичних підходів до здійснення професійної адвокатської діяльності. Форму вання Правил як сучасних етичних стандартів за своєю суттю з урахування реалістич них завдань адвокатури України має здійснюватися з точки зору захисту адвокатської професійної спільноти від протиправних зазіхань на свободу та незалежність адвокатської діяльності. Відповідним чином Правила розглядаються не тільки як регулятор поведінки адвокатів, а й як елемент захисту адвоката, який встановлює правомірність застосування адвокатством тих чи інших форм і меж своєї поведінки під час здійснення адвокатської діяльності й у разі відповідності такої поведінки Правилам фактично визначає таку поведінку легітимною.

Метою статті є обґрунтування підходів до визначення функцій Правил у процесах захисту прав та інтересів адвокатів.

З точки зору використання можливостей Правил необхідно зауважити, що цей документ є певним договором між суспільством й адвокатами щодо обмежень, які добровільно на себе приймає адвокатура України, у зв’язку зі спеціальним соціальним статусом адвоката та гарантіями його професійної діяльності.

Правила повинні не лише визначати відносини між адвокатами та регулювати їхню поведінку, а й бути дієвим інструментом захисту від протиправних дій із боку окремих посадових осіб державних органів і невиконання обов’язків держави перед адвокатурою взагалі. Також Правила є і системою орієнтирів для використання їх адвокатами та закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката. Якщо адвокат у конфліктних ситуаціях та при здійсненні повсякденної практики спиратиметься на декларування відповідності своїх дій Правилам, то це унеможливить безпідставне обмеження його прав процесуальними опонентами, адже в цьому разі адво кат виконує свій обов’язок перед суспільством. Тому цілком логічно посилатися на певні аспекти та норми Правил при складенні процесуальних документів, а в обґрунтування своєї позиції вказувати Правила як джерело права на рівні з кодексами, законами, рішеннями Європейського суду з прав людини, іншими нормативними актами.

В аспекті захисту актуальним є право тлумачення Правил, яке належить виключно З’їзду адвокатів та Раді адвокатів України, тобто у разі виникнення нестандартної проблемної ситуації, коли адвокат усвідомлює певний ризик того, що з метою незаконного впливу на нього сторона-опонент може з метою дестабілізації діяльності адвоката звернутися зі скаргою про його притягнення до дисциплінарної відповідальності, є всі підстави першим звернутися до Ради адвокатів України та до комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України в межах його компетенції щодо підготовки пропозицій із питань адвокатської етики до рішень З’їзду адвокатів України, рішень Ради адвокатів України, з метою отримання відповідних роз’яснень до Правил.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що Правила виконують не тільки ендогенну функцію, виступаючи регулятором адвокатської діяльності. У Правилах закладено механізми захисту адвокатами своїх прав та інтересів як реакцію на зовнішні впливи екзогенного характеру, надаючи можливість обґрунтувати форми та межі своєї поведінки завдяки тлумаченню і роз’ясненню Правил.

 

Ключові слова адвокат; правила адвокатської етики; професійні права; захист прав адвоката; адвокатське самоврядування; поведінка адвоката
References

Bibliography

Authored books

1. Prosyanyuk O and Alekseyev A, Defenseless defenders. Report on the infringement of rights and guarantees of attorneys in Ukraine. 2016 – march 2018 <https://humanrights-online.org/wp-content/uploads/2018/09/English-full-version. pdf> (accessed: 31.10.2019) (in English).

2. Brekhunenko V ta Syniak I, Advokaty v sudochynstvi rannomodernoi Ukrainskoi derzhavy – Hetmanshchyny [Attorneys-at-Law in Court Procedure of the Early Modern Ukrainian State – Hetmanate], т 1 (KVITs 2017) Seriia: “Zahalna istoriia advokatury”, (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Advokatura Ukrainy: istoriia ta suchasnist: Zbirnyk materialiv Vseukrainskoho kruhloho stolu [The Bar of Ukraine: History and Modern Times: Collected Materials of the All-Ukrainian Round Table] (Vasylyk I ta Yakovets I uklad, KVITs 2015) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Bronz I, ‘Jeticheskie problemy advokats’koj dejatel’nosti: povtorenie urokov i zadanie na budushhee’ [‘Ethical Issues of Attorney’s-at-Law Activities: Repeated Lessons and Tasks for the Future’] (2019) Vіsnik Odes’koї advokaturi. Specіal’nij vipusk “Advokats’ka etika” 17-20 (in Russian).

5. Biriukova A, ‘Dovira yak etychna osnova vidnosyn advokata z kliientom (vitchyznianyi ta mizhnarodnyi vymir)’ [‘Trust as the Ethical Basis of Relations between Attorney-atLaw and Client (National and International Dimension)’] (2017) 3 Visnyk kryminalnoho sudochynstva 149-54.

6. Hvozdii V, ‘Do pytannia svitovoi praktyky tlumachennia osnovnykh pryntsypiv advokatskoi etyky’ [‘On the Issue of the Worldwide Practice of Interpreting the Basic Principles of Attorney’s-at-Law Ethics’] (2019) Visnyk Odeskoi advokatury. Spetsialnyi vypusk “Advokatska etyka” 30-3 (in Ukrainian).

7. Sviatotska V, ‘Etychni (deontolohichni) zasady profesiinoi diialnosti advokativ v Ukraini ta krainakh YeS’ [‘Ethical (Deontological) Foundations of Attorney’s-at Law Professional Activities in Ukraine and the EU Countries’] (2016) 3 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 174-177 <http://www.lsej.org.ua/3_2016/53.pdf> (accessed: 31.10.2019) (in Ukrainian).

8. Vasylyk I, ‘Pravyla advokatskoi etyky za nimetskymy, lytovskymy ta polskymy pravovymy pam’iatkamy – vid rannoho serednovichchia do kintsia XVIII st.’ [‘Rules of Attorney’s-at-Law Ethics According to German, Lithuanian and Polish Monuments of Law – from the Early Middle Ages to the End of the XVIII Century’] [2019] 9(56) Visnyk Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy 55-9 (in Ukrainian).

9. Bakaianova N, ‘Chesnist ta dobroporiadna reputatsiia advokata’ [‘Honesty and Bona Fide Reputation of an Attorney-at-Law’] (2019) Visnyk Odeskoi advokatury. Spetsialnyi vypusk “Advokatska etyka” 5-10 (in Ukrainian).

10. Vylkov S, ‘Oriientyr na dobroporiadnist: Pravyla advokatskoi etyky dopovneni novym pryntsypom’ [‘Decency as a Guideline: the Rules of Attorney’s-at-Law Ethics Are Supplemented by a New Principle’] (2019) Visnyk Odeskoi advokatury. Spetsialnyi vypusk “Advokatska etyka” 25 (in Ukrainian).

11. Vilchyk T, ‘Deontolohichni zasady diialnosti advokativ: mizhnarodni standarty ta vitchyzniane zakonodavstvo’ [‘ Deontological Bases of Attorneys’-at-Law Activities: International Standards and National Legislation’] (2019) Visnyk Odeskoi advokatury. Spetsialnyi vypusk “Advokatska etyka” 26-9 (in Ukrainian).

 

Websites

12. ‘Praktyka Evropeiskoho Suda po zashchyte professyonalnyh prav advokatov’ [‘Case Law of the European Court of Justice Regarding Protection of Attorney’satLaw Professional Rights’] (Materyaly kruhloho stola 18 dekabrya 2017 hoda “Stratehycheskaya sudebnaya zashchyta prav advokatov”) <http://ilpp.ru/netcat_files/ userfiles/Anonsы/Praktika%20ESPCh%20po%20zaschite%20prav%20advokatov_ dlya%20razmescheniya%20na%20sayte.pdf> (accessed: 31.10.2019) (in Russian).