Назва статті Особливості відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики
Автори

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Адвокатська контора ‘Місяць і партнери’”, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (advokm@ukr.net)

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [231-239]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-231
Анотація

На основі аналізу сучасного національного законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності й практики його застосування визначено основні риси дисциплінарної та інших видів відповідальності адвокатів за порушення правил адвокатської етики та встановлено зміст і значення правил адвокатської етики як соціальних норм.

У цьому контексті обґрунтовано тезу про те, що професійна етика адвоката займає проміжне положення між мораллю і правом, яке обумовлює її особливу соціальну природу.

Зважаючи на аналіз розгляду дисциплінарних справ Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та регіонів зроблено висновок про зменшення кількості дисциплінарних проваджень щодо адвокатів, що зумовлено внесенням змін до відповідних нормативних актів, підвищенням рівня професійної свідомості адвокатів, якістю та змістом роботи відповідних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій регіонів.

Відстоюється думка про те, що притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності може бути не тільки за діяння в процесі здійснення професійної діяльності адвоката. У зв’язку з цим запропоновано визначати дисциплінарну відповідальність адвоката як спеціальний вид юридичної відповідальності, який застосовується до адвоката за вчинення дисциплінарного проступку, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні адвокатом своїх професійних обов’язків, вчиненні діянь, що зменшують або можуть зменшити рівень професій ної репутації та авторитет адвокатури, і передбачає застосування встановлених законом або нормами адвокатської етики заходів дисциплінарного впливу у порядку, передбаченому законом.

Автор наголошує на доцільності чіткого розмежування порушення правил адвокатської етики та умов договору з клієнтом і можливості визнання діяння у межах цивільно-правового договору порушенням правил адвокатської етики. У зв’язку з цим наведено аргументи на користь недоцільності на сучасному етапі розвитку національного законодавства, визнавати договори про правову допомогу цивільноправовими.

 

References

Bibliography

Translated books

1. Kant I, Krytyka praktychnoho rozumu [Critique of Practical Reason] (Burkovskyi I per, Yunivers Yunivers 2004) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Bozhkov V, ‘Pidstavy prytiahnennia advokata do dystsyplinarnoi vidpovidalnosti’ [‘Grounds for Bringing a Lawyer to Disciplinary Action’] (2016) 22 Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: “Iurysprudentsiia” 88 (in Ukrainian).

3. Vilchyk T, ‘Dystsyplinarna ta tsyvilno-pravova vidpovidalnist advokativ ’ [‘Disciplinary and Civil Liability of Lawyers’] (2015) 3 Informatsiia i pravo 117 (in Ukrainian).

4. Zaborovs’kyy V, ‘Dystsyplinarnyi prostupok yak pidstava dystsyplinarnoi vidpovidalnosti advokata’ [‘Disciplinary Offense as a Basis of Disciplinary Responsibility of a Lawyer’] [2015] 31(3) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: “Pravo” 116 (in Ukrainian).

5. Zaborovs’kyy V, ‘Dystsyplinarna vidpovidalnist advokata: poniattia ta vydy’ [‘Lawyer’s Disciplinary Responsibility: Concepts and Types’] (2014) 4 Porivnialno-analitychne pravo 103 (in Ukrainian).

6. Kosenko M, ‘Dosvid zarubizhnykh krain shchodo orhanizatsiino-pravovykh zasad diialnosti dystsyplinarnykh orhaniv advokatury’ [‘Experience of Foreign Countries on the Organizational and Legal Basis of the Activities of the Disciplinary Bodies of the Bar’] (2011) 2 Visnyk Akademii advokatury Ukrainy153 (in Ukrainian).

7. Kosenko M, ‘Uchastiye kvalifikatsionno-distsiplinarnoy komissii advokatury v obespechenii advokatskoy distsipliny v Ukraine’ [‘The Participation of the Qualification and Disciplinary Commission of the Bar in the Provision of Lawyer Discipline in Ukraine’] [2011] 9(261) Zakon i zhizn’ 67 (in Russian).

8. Kroford D, ‘Praktika strakhovaniya professional’noi otvetstvennosti advokatov v SSHA’ [‘US Lawyer Professional Liability Insurance Practice. Voronezh Lawyer’] 2005 (5) Voronezhskii advokat 7 (in Russian).

9. Shchukovskaya O, ‘Formy deyatel’nosti po okazaniyu yuridicheskikh uslug’ [‘Forms of Activities for the Provision of Legal Services’] (2001) 10 Advokat 64 (in Russian).

 

Blogs

10. Gvozdíy V, ‘Advokatskaya etika i sotsseti: nuzhno li uregulirovat’ vopros? [‘Lawyer Ethics and Social Networks: is it Necessary to Resolve the Issue?’] <https://jurliga. ligazakon.net/analitycs/145401_advokatskaya-etika-i-sotsseti-nuzhno-li-uregulirovatvopros> (accessed: 22.12.2019) (in Russian).