Назва статті Європейські стандарти доступу до адвокатської діяльності
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1307-2535 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-9287-2016 oksanashcherbanyuk7@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [70-83]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-070
Анотація

Однією з умов досягнення членства в Європейському Союзі є побудова системи адвокатури, яка відповідала б новим суспільно-політичним та економічним реаліям, створення законодавства, норми якого відтворюють модель євро пейського інституту адвокатури.

Незважаючи на те, що окремі аспекти адвокатської діяльності вивчали чимало вчених, комплексного дослідження доступу до адвокатської діяльності в Україні не здійснювалося. Утім, належне організаційно-правове забезпечення адвокатської діяльності й адвокатури можна вважати вирішальним кроком до становлення правової держави, здатної надійно захистити права та свободи людини, чим ще раз підкреслюється важливість порушеної проблеми.

Метою статті є аналіз європейських стандартів доступу до адвокатської професії на засадах людиноцентризму, аналіз міжнародної та національної практики в цій сфері, а також визначення напрямів удосконалення цього правозахисного інституту України.

Встановлено, що важливе значення у регулюванні статусу адвоката та адвокатської діяльності мають європейські стандарти адвокатури. Проаналізовано дві основні моделі забезпечення професійної підготовки адвокатів: 1) система, що включає спеціалізовану професійну школу, наприклад, у Франції (Bar School); 2) система, заснована на курсах, яка існує в Англії та Уельсі.

Авторка доходить висновку, що аналіз європейських стандартів доступу до адвокатської діяльності спонукає до висновку, що вимоги до особи, яка має намір набути статус адвоката, є більш суворими порівняно з тими, які встановлені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Також потребує узгодженого та системного підходу питання законодавчого визначення кваліфікаційних вимог відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, оскільки тільки другий (магістерський) рівень повинен мати претендент на отримання статусу адвоката. З метою наближення законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність до європейських стандартів необхідно вдосконалити процедуру набуття статусу адвоката в Україні.

 

Ключові слова адвокат; адвокатська діяльність; доступ до адвокатської діяльності; міжнародні стандарти доступу до адвокатської діяльності
References

Bibliography

 

Authored books

1. Biriukova A, Advokatura Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [The Bar in Ukraine in the Globalization Context] (Alerta 2018) (in Ukrainian).

2. Ivanitskyi S, Teoretychni osnovy orhanizatsii advokatury v Ukraini: pryntsypy ta systema [Theoretical Foundations upon Which the Bar in Ukraine is Organized: Principles and the System] (Interservis 2017) (in Ukrainian).

3.Vilchyk T, Konstytutsiine pravo na pravovu dopomohu advokata u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta v Ukraini [Constitutional Right to Legal Aid by Attorney-at-Law in the European Union Countries and in Ukraine] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

4. Zaborovskyi V, Pravovyi status advokata v umovakh stanovlennia nezalezhnoi advokatury Ukrainy [Attorney’s-at-Law Legal Status under Conditions of Establishment of the Independent Bar in Ukraine] (Helvetyka 2017) (in Ukrainian).

 

Edited books

5. Izbrannye reshenija Federal’nogo Konstitucionnogo Suda Germanii [Selected Judgments of the Federal Constitutional Court of Germany] (Jurgen Shvabe i Torsten Gajssler sost, Infortopik Media 2018) (in Russian).

 

Dissertations

6. Bakaianova N, ‘Funktsionalni ta orhanizatsiini osnovy advokatury Ukrainy’ [‘Functional and Organizational Foundations of the Ukrainian Bar’] (dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

7. Dehanov S, ‘Advokatura v Zapadnoj Evrope: opyt i sovremennoe sostojanie’ [‘The Bar in Western Europe: Experience and Current Situation’] (dis d-ra jurid nauk, 2010) (in Russian).

8. Zaborovskyi V, ‘Pravovyi status advokata v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva ta pravovoi derzhavy v Ukraini’ [‘Attorney’s-at-Law Legal Status under Conditions of Establishment of Civil Society and the Rule-of-Law State in Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

 

Websites

9. ‘Becoming a barrister: an overview’ (Bar Standards Board) <https://www. barstandardsboard.org.uk/training-qualification/becoming-a-barrister.html> (accessed: 19.11.2019) (in English).