Назва статті Адвокатська монополія в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6239-9091 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/M-7224-2018 m.stefanchuk@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [97-112]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-097
Анотація

Становлення інституту адвокатури в Україні на сучасному етапі характери зується запровадженням адвокатської монополії на певні види правових послуг, зокрема на здійснення представництва іншої особи в суді, а також на захист від кримінального обвинувачення. І якщо стосовно останнього не виникає сумнівів і заперечень, то здійснення виключно адвокатом представництва іншої особи в суді викликає жваву дискусію як серед науковців, так і практиків, яка загострилася через законодавчі спроби конституційних змін щодо скасування адвокатської монополії на представництво іншої особи в суді.

Метою статті є аналіз правового забезпечення адвокатської монополії в Україні на представництво іншої особи в суді на сучасному етапі становлення інституту адвокатури, висвітлення причин і тенденцій законодавчого забезпечення адвокатської монополії на такий вид правничих послуг, а також викладення власного бачен ня перспектив правового забезпечення обмеження такої монополії як способу державного регулювання права на доступ до суду відповідно до потреб і ресурсів суспільства й окремих осіб.

Встановлено, що сучасний стан запровадження адвокатської монополії в Україні характеризується дискурсом щодо здійснення виключно адвокатом представництва іншої особи в суді, а також законопроєктною діяльністю, що свідчить про відсутність чіткого законодавчого бачення різниці між правовою та професійною правничою допомогою; неврахування принципу правової визначеності, рівності та справедливості у сфері реалізації права щодо запровадження, обмеження і скасування адвокатської монополії на представництво іншої особи в суді, а також можливостей держави у сфері правового забезпечення права на доступ до суду. З’ясовано, що сучасні тенденції у сфері досліджуваних питань зводяться до законопроєктних напрацювань щодо скасування адвокатської монополії та розширення можливостей самопредставництва юридичних осіб з метою уникнення виконання конституційної норми про представництво юридичних осіб у суді виключно адвокатом.

Доведено підставність перспективного збереження конституційного положення про виключне представництво адвокатом іншої особи в суді як одну з гарантій забезпечення гарантованого Конституцією України права кожного на професійну правничу допомогу. Запропоновано конституційно закріпити можливість визначення законом винятків виключного представництва адвокатом іншої особи в суді як проєкцію державного регулювання права на доступ до суду відповідно до потреб і ресурсів суспільства та окремих осіб, а також використання потенціалу прокуратури поза межами сфери кримінальної юстиції, при вирішенні питання представництва інтересів держави в суді у разі невиконання органом державної влади чи органом місцевого самоврядування своїх повноважень щодо захисту інтересів держави через неспроможність забезпечити представництво таких інтересів у суді адвокатом.

 

Ключові слова адвокатура; адвокатська монополія; представництво іншої особи в суді; професійна правнича допомога; самопредставництво; право на доступ до суду
References

Bibliography

Edited books

1. Bakaianova N, ‘Pro neobkhidnist vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia samopredstav nytstva osoby u sudi’ [‘About the Necessity for Improvement Legal Regulation of a Person’s Self-Representation in Court’] v Holubieva L (red), Reformuvannia tsyvilnoho protsesualnoho prava v umovakh intehratsiinykh protsesiv v Ukraini: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia im. Yu. S. Chervonoho [Reforming Civil Procedure Law in the Conditions of Integration Processes in Ukraine: All-Ukrainian Scientific-Practical Conference Named after Iu. S. Chervoniy] (Feniks 2018) (in Ukrainian).

2. Bilodid I (red), Slovnyk ukrainskoi movy, t 1 [Dictionary of the Ukrainian Language] (Naukova dumka 1970) (in Ukrainian).

3. Bilodid I (red), Slovnyk ukrainskoi movy, t 4 [Dictionary of the Ukrainian Language] (Naukova dumka 1973) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Bakaianova N, ‘Slovo na pidtrymku advokatury’ [‘A Word in Support of the Advocacy’] (2019) 2-3 Visnyk Odeskoi advokatury 9 (in Ukrainian).

5. Biriukova A, ‘Monopoliia advokatury yak proiav vplyvu hlobalizatsii’ [‘Advocacy’s Monopoly as a Manifestation of the Impact of Globalization’] [2015] 3(3) Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk 3 (in Ukrainian).

6. Kondratieva L ta Yuriichuk I, ‘Zaprovadzhennia advokatskoi monopolii u nadanni pravovoi dopomohy v Ukraini’ [‘The Implementation of Monopolization of Advocacy in Provision Legal Assistance in Ukraine’] [2017] 1(1) Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsi 146 (in Ukrainian).

7. Liashenko R ta Mamchur S, ‘Advokatska monopoliia v Ukraini: pliusy ta minusy reformuvannia’ [‘Advocacy’s Monopoly in Ukraine: Pros and Cons of Reform’] (2018) 1 Pravo i suspilstvo 21 (in Ukrainian).

8. Zaborovskyi V, ‘Advokat yak subiekt nadannia pravovoi (profesiinoi pravnychoi) dopomohy’ [‘Lawyer as the Subject of the Provision of Legal (Professional Legal’) Aid] (2016) 2 Porivnialno-analitychne pravo 248 (in Ukrainian).

9. Zaborovskyi V, ‘Profesiina diialnist advokata – tse pravova, yurydychna chy profesiina pravnycha dopomoha’ [‘Professional Activities of Lawyer – it Legal, Juridical or Professional Law Help’] [2016] 38(2) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu PRAVO 144 (in Ukrainian).

 

Dissertations

10. Pereverza I, ‘Zahalnoteoretychni pidkhody do modeliuvannia advokatskoi diialnosti’ [‘General Theoretical Approaches to Modeling Advocacy’] (dys kand yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

11. Vilchyk T, ‘Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy’ [‘Advocacy as the Realization Institution of the Legal Aid Right: the Comparative Legal Analysis of the Legislation of the European Union Countries and Ukraine’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).