Назва статті Адвокатура у механізмі надання професійної правничої допомоги (до питання про скасування адвокатської монополії)
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, перший проректор Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3797-5405 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAD-5289-2019 pro-rector@onua.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [113-130]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-113
Анотація

Найважливішим чинником оптимізації адвокатської діяльності є формування нормативної бази, яка визначає стратегію розвитку правової системи і спрямована на зміцнення правозахисної діяльності сучасної української держави. Сучасний етап правота державотворення в Україні потребує нового правового обґрунтування діяльності адвокатури.

Метою статті є розгляд права людини на правничу допомогу та визначення місця адвокатури у механізмі його реалізації у контексті дискусії щодо скасування адво катської монополії.

Право на правничу допомогу є фундаментальним правом, яке забезпечує право на правосуддя і, відповідно, на справедливий судовий розгляд. Джерела закріплення міжнародно-правових стандартів доступу до правосуддя можна класифікувати за двома критеріями: а) ступенем обов’язковості – імперативні (норми міжнародних договорів, рішення Європейського суду з прав людини) і диспозитивні, тобто рекомендаційні (акти орга нів міжнародних організацій – резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, рекомендації Комітету Міністрів Ради Євро пи); б) ступенем поширеності – універсальні, прийняті на рівні міжнародного співтовариства, і регіональні. У цих джерелах передбачається обов’язкова участь захисника (адвоката) як представника лише у межах кримінального судочинства, щодо представництва адво катів в інших юрисдикціях такої імперативної норми не міститься.

Внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) у 2016 р. запровадило в Україні адвокатську монополію, що спричинило неоднозначну оцінку доцільності цього кроку. Найбільш важливими аргументами на користь її скасування є: звужування реалізації права доступу до суду; відсутність необхідної кількості адвокатів; бюрократизація процесу набуття статусу адвоката, що призвело до збільшення вартості їхніх послуг; суперечність нормам міжнародного права, які передбачають право особисто або через вільно обраного на власний розсуд захисника з числа юрис-тів, які можуть надати ефективний правовий захист, реалізовувати право доступу до правосуддя.

З метою оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги нещодавно запропоновано зміни до законодавства України щодо скасування адвокатської монополії, що є позитивним кроком, спрямованим на розширення доступу до правосуддя широких верств населення для захисту своїх прав і свобод. Виключне право адвоката здійснювати захист залишено лише у кримінальному судочинстві, що є виправданим, оскільки адвокатська діяльність у цій сфері є вельми специфічною, відмінною від захисту прав особи у некримінальних сферах судо чинства. Як правило, адвокати у кримінальних справах спеціалізуються лише на цьому напрямі, що сприяє формуванню професійних практичних навичок, а це, зі свого боку, забезпечує більш ефективний правовий захист свого клієнта. При цьому слід наголосити, що у разі участі у кримінальному провадженні кількох захисників, один із них має бути адвокатом обов’язково, а інші – лише юристами.

 

Ключові слова правнича допомога; професійна правнича допомога; адвокатура; адвокатська діяльність; захист прав людини; адвокатська монополія
References

Bibliography

Authored books

1.Ovcharenko O, Dostupnist pravosuddia ta harantii yoho realizatsii: monohrafiia [Access to Justice and its Guarantees: Monograph] (Pravo 2008) (in Ukrainian).

 

2.Edited books 2. Access to Justice: Legal Defence and Legal Aid. Criminal Justice Assessment Toolkit (United Nations 2006) <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_ eng/4_Legal_Defence_and_Legal_%20Aid.pdf> (accessed: 20.10.2019) (in English).

3. Global Study on Legal Aid (GSLA) – Global Report (United Nations Office on Drugs and Crime 2016) 8-9 <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ LegalAid/Global_Study_on_Legal_Aid_-_FINAL.pdf> (accessed: 20.10.2019) (in English).

4. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava. Fakultatyvnyi protokol do Mizhnarodnoho paktu pro hromadianski ta politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights] (Holovatyi S vidp za vyp, Pravo 1995) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Filonenko S, ‘Advokatura zaznaie zmin pravosuddia’ [‘The Bar is Changing’] (2012) 15/16 Viche 22 (in Ukrainian).

6. Mykhailenko O, ‘Pro systemu elementiv dostupnosti hromadian do pravosuddia’ [‘On the System of Elements of Citizens’ Access to Justice’] (2007) 3 Visnyk Akademii prokuratury Ukrainy 40 (in Ukrainian).

7. Sakara N, ‘Nalezhna sudova protsedura yak element dostupnosti pravosuddia’ [‘Due Process as an Element of Access to Justice’] (2004) 3 Yurydychna Ukraina 63 (in Ukrainian).

8. Vilchyk T, ‘Realizatsiia pryntsypu nezalezhnosti profesiinoi diialnosti advokativ u vzaiemynakh z derzhavnoiu vladoiu’ [‘Realization of Principle of Independence of Professional Activity of Advocates in Relations with State Power] [2014] 11(2) Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 63 (in Ukrainian).

 

Dissertations

9. Arakelian M, ‘Kontseptualni zasady pravozakhysnoi diialnosti advokatury’ [‘Conceptual Grounds of Human Rights Protection Activity of Advocacy’] (dys d-ra yuryd nauk, 2019)) (in Ukrainian).

10. Вakayanova N, ‘Funktsionalni ta orhanizatsiini osnovy advokatury Ukrainy’ [‘Functional and Organizational Bases of Advocacy of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

11. Dzhuska A, ‘Konstytutsiine pravo liudyny na profesiinu pravnychu dopomohu v Ukraini’ [‘The Constitutional Human Right to Professional Legal Assistance in Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).

12. Shumak І, ‘Hromadianski prava i svobody liudyny za Konstytutsiieiu Ukrainy’ [‘Citizen Rights and Liberties in the Constitution of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2000) (in Ukrainian).

13. Vilchyk T, ‘Advokatura yak instytut realizatsii prava pravovu dopomohu: porivnialnopravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy’ [‘Advocacy as the Realization Institution of the Legal Aid Right: the Comparative Legal Analysis of the Legislation of the European Union Countries and Ukraine’] (2016) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

14. Koval K, ‘Shchob zalyshytysia na mistsi v minlyvomu sviti, treba ves chas ity vpered’ [‘In the Changing World, to Stay Where You Are, You Have to Keep Moving Forward’] Yurydychnyi visnyk Ukrainy (2-8 liutoho 2018 № 5) 4 (in Ukrainian).

15. Mostovenko S, ‘Advokat – ne poserednyk mizh chynovnykom i kliientom!’ [‘An Attorney is not an Intermediary between an Official and a Client!’] (Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, 03.08.2012) <https://dt.ua/LAW/advokat__ne_poserednik_mizh_chinovnikom_i_ klien tom_.html> (accessed: 10.10.2019) (in Ukrainian).

 

Websites

16. Lucas L S and Meals D, ‘Every year, millions try to navigate US courts without a lawyer’ (The Conversation Trust (UK) Limited, 22.09.2017) <https://theconversation.com/everyyearmillions-try-to-navigate-us-courts-without-a-lawyer-84159> (accessed: 20.10.2019) (in English).

17. ‘Self-Representation. Resource Guide’ (National Center for State Courts) <https://www.ncsc.org/Topics/Access-and-Fairness/Self-Representation/ResourceGuide.aspx> (accessed: 20.10.2019) (in English).

18. ‘Number of lawyers in the United States from 2007 to 2019’ <https://www.statista.com/ statistics/740222/number-of-lawyers-us> (accessed: 12.04.2019) (in English).

19. Ananiev Ye, ‘Iurydychna dopomoha. Pravnycha chy pravova?’ [‘Juridical Aid. Lawyer’s Aid or Legal Aid?’] (Pravova hrupa “Iusta”, 08.08.2018) <http://justa.com.ua/blog/ yuridichna-dopomoga-pravnicha-chi-pravova> (accessed: 20.10.2019) (in Ukrainian).