Назва статті Розвиток кримінології як науки: міждисциплінарний підхід
Автори

доктор філософії, професор Університету Небраски-Лінкольна, виконавчий директор Американської спілки кримінологів (Лінкольн, штат Небраска, США)

ceskridge@unl.edu

 

доктор юридичних наук, доцент, суддя Господарського суду Чернівецької області (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7017 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/T-6709-2018

a.butyrskyi@chnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2019
Сторінки [215-226]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-09-215
Анотація

Перед наукою кримінології на сучасному етапі стоять важливі завдання, від вирішення яких безпосередньо залежить майбутнє кожної країни зокрема та людства загалом. Розвиток кримінології як науки вимагає застосування міждисциплінарного підходу, що дасть змогу по-новому осмислити завдання цієї науки, проблеми, з якими вона стикається, а також шляхи подолання цих проблем.

Метою статті є наукове осмислення сучасного стану науки кримінології та проблем, що стоять перед нею; розробка концепції розвитку науки кримінології у світі з урахуванням міждисциплінарного підходу.

Для розробки концепції розвитку науки кримінології доречним є запозичення позитивного досвіду у галузі медицини. У кримінології, як і в галузі медицини, існує необхідність розробки як превентивних, так і “лікувальних” стратегій, а також їх широкого впровадження практично в усіх аспектах суспільного та приватного життя суспільства. Медицина за останні 200 років зробила не один великий крок вперед, у зв’язку з чим у дослідженні робиться спроба застосування стратегічної моделі розвитку медицини за ці роки для розробки стратегічної моделі розвитку кримінології на сучасному етапі.

Отже, дослідивши основні принципи розвитку медицини, встановлено, що суттєве зменшення рівня злочинності може бути здійснено шляхом прийняття для кримінології тієї самої стратегічної моделі, що й була обрана для медицини 200 років тому, а саме: розробка єдиної міжнародної академічної моделі; розвиток взаємодії всередині кримінологічної науки; посилення ролі міждисциплінарних зв’язків; розробка стандартів оцінки наукових результатів на основі результатів їх практичного застос ування; інтеграція нових знань не лише у наукову спільноту, а й у державний сектор.

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що ефективний розвиток кримінології як науки можливий лише за умови застосування міждисциплінарного підходу та активної взаємодії науковців і практиків із різних галузей. Кримінології слід і надалі продовжувати дотримуватися мультидисциплінарної орієнтації, беручи приклад із представників медицини, і звертатися до всіх галузей і дисциплін, запрошуючи їхніх представників приєднатися до кримінологів у пошуках істини. Кожна галузь і дисципліна має що запропонувати кримінології у міждисциплінарному контексті, і тільки так можна комплексно вирішити проблеми боротьби зі злочинністю.

 

Ключові слова кримінологія; злочинність; протидія злочинності; міждисциплінарний підхід
References

Bibliography

 

Authored books

1. Bloom A, The Closing of the American Mind (Simon and Schuster 1987) (in English).

2. Siegel L, Criminology: Theories, Patterns and Typologies (Cengage 2016) (in English).

 

Edited and translated books

3. Planck M, Scientific autobiography and other papers (translated from German by F Gaynor, Williams & Norgate 1950) (in English).

4. Baliaba O ta inshi, Kryminolohiia: zaproshennia do dyskusii: Monohrafiia [Criminology: Invitation to the Discussion: Monograph] (RVV LIVS 2000) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Redo S, ‘On Education in the Global Culture of Lawfulness’ [2018] 23(3) Bialystok Legal Studies 39 (in English).

6. Bandurka O ta Lytvynov O, ‘Synkhronizatsiia poniatiinoho aparatu teorii protydii zlochynnosti’ [‘Synchronization of the Conceptual Apparatus of the Theory of Counteraction to Crime’] (2018) 1 Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy 105 (in Ukrainian).

7. Kostenko O, ‘Modernizatsiia doktryny suchasnoi kryminolohii u paradyhmi sotsialnoho naturalizmu’ [‘Modernization of the Doctrine of Modern Criminology in the Paradigm of Social Naturalism’] (2014) 1 Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy 190 (in Ukrainian).

 

Conferences paper

8. Bobkova A, ‘Shchodo koordynatsii hospodarsko-pravovykh doslidzhen ta vprovadzhennia yikh rezultativ’ [‘On the Coordination of economic-legal research and the implementation of their Results’] v Aktualni problemy hospodarskoho prava i protsesu: kruhlyi stil [Actual Problems of Economic Law and Process: a Round Table] (Lira-K 2018) (in Ukrainian).

9. Nikolenko L, ‘Aktualizatsiia hospodarskoho prava v protsesi pidhotovky maibutnikh yurystiv’ [‘Actualization of Commercial Law in the Process of Preparing Future Lawyers’] v Pershi naukovi chytannia pamiati akademika V. K. Mamutova: kruhlyi stil [The First Academic Readings of Academician V. K. Mamutova: Round Table] (In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

10. Patsurkivskyi P ta Havryliuk R, ‘Reformuvannia yurydychnoi osvity yak umova zdiisnennia sudovoi reformy v Ukraini’ [‘Reforming Legal Education as a Condition for the Implementation of Judicial Reform in Ukraine’] v Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: mizhnarodna naukova konferentsiia [Modern Challenges and Actual Problems of Judicial Reform in Ukraine: International Scientific Conference] (Tekhnodruk 2017) (in Ukrainian).