Назва статті Замах на анексію Криму та міжнародна правова практика
Автори

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, експерт Асоціації реінтеграції Криму (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9317-3845 babinb@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2020
Сторінки [40-48]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню міжнародної правової практики анексій та спроб анексії у сучасному міжнародному праві.

Доводиться варіативне відображення таких актів держав у міжнародному праві та вказується, що умовою завершення акту анексії є або її визнання з боку міжнародного товариства та суб’єкта міжнародного права, який став жертвою анексії, або припинення такої анексії. Пропонується класифікація анексій та їх спроб на повну та часткову, визначаються особливості анексії як складової агресії. Доводиться, що оскільки під час спроби анексії (замаху на анексію) Криму застосування сили проти України відбулося та було неправомірним, то така спроба анексії з боку Російської Федерації є елементом (складовою) міжнародного злочину агресії, зокрема враховуючи нову редакцію Римського статуту.

Вказується, що вжиття категорії “замах на анексію” можливе не так щодо статусу Криму, який згідно з міжнародним правом і національним законодавством є тимчасово окупованою територією України, як насамперед стосовно характе ристики елементів діянь держави-агресора щодо нього. Вжиття длоя означення діянь Російської Федерації щодо Криму саме категорії “анексія” (а не “спроба анексії” чи “замах на анексію”) є недопустимим як у законодавстві та міжнародних актах, так і на рівні політичних заяв чи доктрини.

 

Ключові слова анексія; замах на анексію; спроба анексії; територіальна цілісність; територіальні претензії; принципи міжнародного права
References

Bibliography

Journal articles

1. Zadorozhny O, ‘Umovy pravomirnosti setsessii iak zasobu realizatsii prava na samovyznachennya’ (2014) 17 Pravova derzhava 111–6 (in Ukrainian).

 

Websites

2. ‘Annexation’ (Cambridge Dictionary) <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/annexation> (accessed: 22.12.2020) (in English).

3. Shaoul J, ‘US recognizes Morocco’s annexation of Western Sahara’ <https://www.wsws. org/en/articles/2020/12/14/isra-d14.html> (accessed: 22.12.2020) (in English).

4. ‘Termin “aneksiya” khybny po vidnoshennu do Krymu ta supereshit ukrainskomu zakonodavstvu’ (Ministerstvo z pytan reintegratzii tymchasovo okupovanykh territoriy Ukrainy, 20.11.2020) <https://mtot.gov.ua/ua/termin-aneksija-hibni-po-vidnoshennjudo-krimu-ta-superechit-ukraiinskomu-zakonodavstvu> (accessed: 22.12.2020) (in Ukrainian).