Назва статті Проблема кваліфікації статусу ОРДЛО у міжнародному праві
Автори

доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, керівник Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4016-6596 okresin@gmail.com 

 

докторка політичних наук, професорка, членкиня-кореспондентка НАПрН України, завідувачка відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0771-9707 i.kresina@icloud.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2020
Сторінки [49-64]
Анотація

У контексті необхідності визначення суб’єкта або суб’єктів, відповідальних за дотримання нематеріальних і матеріальних прав людини та юридичних осіб, а також за порушення цих прав на території окремих районів Донецької та Луган ської областей (ОРДЛО), щодо яких Уряд України тимчасово втратив контроль, слід точно визначити статус цієї території згідно з міжнародним правом. Цю проблему можна розглядати як похідну від кваліфікації збройного конфлікту на сході України як міжнародного чи неміжнародного (хоча існують і проміжні визначення). Але вона може розглядатись і як самостійна проблема у контексті так званого права окупації та суттєвої трансформації останнього після Другої світової війни. У такому розумінні поставлена проблема може набути не лише практичного, а й наукового значення. Зрозуміло, що в цій статті йтиметься лише про постановку, а не вирішення поставлених завдань.

Автори припускають, що внаслідок тривалого розвитку класичних норм міжнародного гуманітарного права відбулося узагальнення права окупації. Можна стверджувати про існування єдиного правового режиму незаконного контролю однієї держави щодо території іншої держави. Формами такого контролю є, власне, окупація, що передбачає офіційне визнання державою здійснення нею контролю щодо території (частини території) іншої держави, та чітко не розмежовані ефективний, всезагальний, загальний, фактичний контроль. На думку авторів, останні можна вважати єдиною формою ефективного контролю, що передбачає неоголошені дії та неофіційні за соби його здійснення, намагання представити підконтрольні військові структури і військово-адміністративні інституції як самостійних недержавних акторів міжнародних відносин.

Кваліфікація статусу ОРДЛО в міжнародному праві неоднозначна. Мінські угоди 2014 р. уникали визначення другої сторони конфлікту (перша – Україна), а в 2015 р. другою стороною названі збройні формування ОРДЛО. При цьому не вказано, кому вони підпорядковуються і хто може вважатися їхніми представниками. Резо люції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) визнають подвійний факт наявності тимчасової окупації ОРДЛО Росією і здійснення нею ефективного контролю щодо незаконних збройних формувань на цій території. Важливо, що ПАРЄ вказує на застосовність щодо збройного конфлікту в Україні й зокрема ситуації в ОРДЛО IV Женевської конвенції 1949 р. Водночас повноцінне визнання наявності міжнародного збройного конфлікту між Україною і Росією на території ОРДЛО, а також незаконного контролю Росії щодо ОРДЛО (у формі окупації, ефективного чи іншого контролю) слід очікувати в процесі розгляду низки справ у Міжнародному суді Організації Об’єднаних Націй, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини.

 

Ключові слова окупація; право окупації; незаконний контроль території; ефективний контроль території; правовий режим території; правовий статус території
References

Bibliography

Authored books

1. Brownlie I, Principles of public international law (6th ed, Oxford University Press 2003) (in English).

2. Zadorozhnii O, Porushennia ahresyvnoiu viinoiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy osnovnykh pryntsypiv mizhnarodnoho prava (K.I.S. 2015) (in Ukrainian).

3. Tolstykh V, Kurs mezhdunarodnogo prava (Wolters Kluwer 2010) (in Russian).

 

Edited and translated books

 4. De Mulinen F, Pravo vojny. Rukovodstvo dlya vooruzhennykh sil (per s fr, Mezhdunarodnyj komitet krasnogo kresta 1993) (in Russian).

5. Vitoshynskyi , ‘Mizhnarodnopravova okhorona tsyvilnoho naselennia v chasi viiny i okupatsii’ v Vitoshynskyi B, Viina i mizhnarodne pravo: zbirnyk prats (Ukrainska vydavnycha spilka im Yu Lypy 2014) (in Ukrainian).

 

Websites

6. Lishchyna I, ‘Rozghliad pozoviv Ukrainy proty Rosii v YeSPL. Problemy ta perspektyvy rozghliadu’ <https://uba.ua/documents/events/2016_JUDICIAL_FORUM/Ivan_ Lishchyna.pdf> (accessed: 10.11.2020) (in Ukrainian).

7. ‘‘Minski uhody: yurydychnyi status ta oboviazkovist vykonannia’ <https://mtot.gov.ua/ua/ minski-ugody-yurydychnyj-status-ta-obov-yazkovist-vykonannya> (accessed: 10.11.2020) (in Ukrainian).

8. ‘Rosiiska Federatsiia vidpovidalna za pidtrymku separatystskoho rezhymu, – Yevropeiskyi sud z prav liudyny’ <https://mtot.gov.ua/ua/rosijska-federatsiyavidpovidalnaza-pidtrymku-separatystskogo-rezhymu-yevropejskyj-sud-z-pravlyudyny> (accessed: 10.11.2020) (in Ukrainian). 9. ‘Deiaki roziasnennia shchodo rezoliutsii PARIe vid 12.10.2016’ <https://mtot.gov.ua/ua/ deyaki-roz-yasnennya-shhodo-rezolyutsiyi-parye-vid-12-10-2016> (accessed: 10.11.2020) (in Ukrainian).