Назва статті Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік-секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0725-8405 ccu_baulin@ukr.net

 

доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, Герой України, почесний президент НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6015-3058 rectorat@nulau.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [17-30]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-017
Анотація

У статті висвітлено основні завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України. Відповідно до Указу Президента України “Питання Комісії з питань правової реформи” у складі цієї комісії утворена робоча група з питань розвитку кримінального права, перед якою поставлено завдання – оновити кримінальне законодавство України. Згідно з цим завданням робоча група опрацьовує три кодекси про відповідальність за публічні правопорушення, а саме: Кримінальний кодекс, Кодекс про проступки і Кодекс про адміністративні порушення. Важливою умовою виконання цього завдання є наукове забезпечення законопроєктної роботи.

Метою статті є формулювання завдань вітчизняної кримінально-правової науки в забезпеченні якісної підготовки зазначених кодексів.

Основні результати дослідження полягають у формулюванні та обґрунтуванні 17 напрямів наукових досліджень для якісного наукового забезпечення підготовки нових кодексів. Серед яких: забезпечення кримінологічної, соціальної та міжнародноправової відповідності нового кримінального законодавства України сучасним викликам злочинності; дослідження проблем відповідності кримінального законодавства вимогам Конституції України; забезпечення відповідності змістовного наповнення кримінально-правових норм потребам демократичного суспільства; забезпечення науковими дослідженнями обґрунтування змін до майбутнього Кримінального кодексу України, пов’язаних із відмовою від положень, які не відповідають вимогам сучасності; створення концепції та її втілення у тексти законів щодо відповідальності за публічні правопорушення; дослідження корупційних ризиків при встановленні та застосуванні кримінального закону; дослідження захисту інтересів потерпілого від злочину; запровадження широкого застосування покарань (стягнень), не пов’язаних з ув’язненням, а саме альтернативних заходів і, перш за все, інституту пробації.

У висновку зазначається, що концентрація зусиль науковців на визначених напрямах наукових досліджень дасть змогу підготувати майбутнє законодавство про відповідальність за публічні правопорушення, яке відповідатиме викликам сучасності. 

Ключові слова реформування кримінального законодавства; кримінальноправова наука; напрями наукових досліджень; відповідність сучасним викликам.
References