Назва статті Концепт “вік сексуальної згоди” за міжнародним кримінальним правом і кримінальним правом України
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4860-0681 o.o.dudorov@gmail.com

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2362-7116 kostyantin.zadoya@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [184-197]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-184
Анотація

На криміналізацію діянь у сексуальній сфері впливає чимало факторів, серед яких – необхідність виконання державою взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань. Останніми роками в європейському правовому просторі простежується тенденція до уніфікації законодавства в частині визначення підстав кримінальної відповідальності за правопорушення у вказаній сфері. Серйозне оновлення протягом 2017–2018 рр. розділу IV Особливої частин Кримінального кодексу України (КК України) стало результатом сприйняття вітчизняним законодавцем підходів, вироблених Радою Європи у межах Стамбульської та Лансаротської конвенцій.

Метою статті є критичне осмислення нинішнього стану реалізації в Україні конвенційного концепту “вік сексуальної згоди” та з’ясування перспектив цього критерію визначення меж злочинної поведінки у сексуальній сфері, зокрема, в контексті співвідношення положень зазначених конвенцій.

Доведено, що притаманний чинному КК України спосіб запровадження концепту “вік сексуальної згоди” характеризується низкою вад, серед них: 1) встановлена градація віку потерпілого хоч і дає змогу диференціювати кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру щодо дітей, але зі ст. 18 Лансаротської конвенції не випливає; 2) оптимальність закріплення 14-річного віку у ч. 4 ст. 152 і ч. 4 ст. 153 КК України не виглядає безспірною. Відсутність належного обґрунтування притаманна і 16-річному віковому критерію, який фігурує у ч. 1 ст. 155 КК України; 3) використання у ч. 1 ст. 155 КК України звороту “природні або неприродні статеві зносини” не лише порушує правило єдності законодавчої термінології в межах розділу IV Особливої частини КК України, а й не відповідає наскрізному конвенційному поняттю “діяльність сексуального характеру з дитиною”; 4) оновлену ст. 155 КК України всупереч думці розробників відповідного законопроєкту немає підстав визнавати виконанням ст. 18 Лансаротської конвенції щодо встановлення “віку сексуальної згоди”. Оскільки попередня редакція ч. 1 ст. 155 КК України і чинна редакція цієї кримінально-правової норми описують різні типи поведінки, між ними відсутня правова наступність; 5) оновлені відповідно до Стамбульської конвенції статті 152 і 153 КК України, хоч і втілюють аналізований концепт, не беруть до уваги вимогу ч. 3 ст. 18 Лансаротської конвенції щодо впливу на кримінальну відповідальність за сексуальну діяльність різниці у віці учасників такої діяльності.

Встановлено, що основна тенденція у досліджуваній сфері, яка знайшла відоб-раження у Стамбульській конвенції як більш сучасному порівняно з Лансаротською конвенцією документі, полягає в запровадженні кримінальної відповідальності за будь-яку сексуальну поведінку, здійснювану за відсутності добровільної згоди потерпілої особи. Це уможливлює висунення для фахового обговорення доктринального підходу, який полягає у відмові від прямого (текстуального) відображення у КК України концепту “вік сексуальної згоди”. Йдеться про те, що роль криміноутворювальної ознаки і в цьому разі відігравало не недосягнення потерпілою особою певного віку, визначеного у законодавчому порядку, а відсутність добровільної згоди потерпілої особи, як це і притаманно сексуальному насильству у сенсі Стамбульської конвенції. Показано, що це дало б змогу, крім іншого, врахувати традиційну для вітчизняної судової практики і засновану на використанні поняття психічної безпорадності юридичну оцінку статевого акту з малолітньою особою та іншого сексуального проникнення в тіло такого потерпілого.

 

Ключові слова Стамбульська конвенція; Лансаротська конвенція; вік; добровільна згода; сексуальне насильство; безпорадний стан; малолітня особа; дитина
References

Bibliography

Authored books

1. Dudorov O, Kryminalno-pravova kharakterystyka zlochyniv proty statevoi svobody ta nedotorkanosti osoby: naukovo-praktychnyi posibnyk [Criminal-Law Characterization of Crimes Against Sexual Freedom and Inviolability of a Person: Scientific and Practical Guide] (RVV LDUVS im E O Didorenka 2011) (in Ukrainian).

2. Sitkovskaja O, Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii: psihologicheskij kommentarij [Criminal Code of the Russian Federation: Psychological Commentary] (Volters Kluver 2009) (in Russian).

 

Edited books

3. Borysov V ta Zelenetskyi V (red), Teoretychni osnovy zabezpechennia yakosti kryminalnoho zakonodavstva ta pravozastosovnoi diialnosti u sferi borotby zi zlochynnistiu v Ukraini: monohrafiia [Theoretical Fundamentals for Ensuring the Quality of Criminal Legislation and Law Application Activity in the Area of Combating Crime in Ukraine: Monograph] (Pravo 2011) (in Ukrainian).

 

Dissertations

4. Chmut S, ‘Kryminalna vidpovidalnist za statevi znosyny z osoboiu, yaka ne dosiahla statevoi zrilosti’ [‘Criminal Liability for Sexual Intercourse with a Person Who Has Not Reached Puberty’] (dys kand yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).

 

Websites

5. Zaitseva O, ‘Vik seksualnoi zghody: koho i vid choho zakhyshchaiemo’ [‘Age of Sexual Consent: Who and Against What We Protect’] (Hender v detaliakh, 21.02.2018) <https://genderindetail.org.ua/season-topic/seksualnist/vik-sexualnoi-zgodi-kogo-i-vidchogozahischaemo-134383.html> (accessed: 31.01.2019) (in Ukrainian).