Назва статті Торгівля валютними цінностями як вид професійної фінансової діяльності
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) avpopova@meta.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [215-227]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-215
Анотація

Необхідність удосконалення правового регулювання торгівлі валютними цінностями, незначна кількість теоретичних досліджень і недостатня розробленість проблематики цієї правової категорії зумовлює актуальність зазначеної статті.

Метою статті є аналіз співвідношення торгівлі валютними цінностями і валютних операцій, категорій “торгівля” та “обмін”. На підставі виділених основних ознак запропонувати визначення торгівлі валютними цінностями. Класифікувати зазначений вид професійної фінансової діяльності за різними критеріями.

Зроблено висновок, що торгівля валютними цінностями є формою обміну валют ними цінностями, яка здійснюється за допомогою укладення відповідних договорів купівлі-продажу; категорії “валютні операції” і “торгівля валютними ціннос тями” співвідносяться як ціле і частина, оскільки згідно з чинним законодавством торгівля валютними цінностями виділяється як складова валютних операцій. Виявлено недолік законодавчого регулювання господарських відносин на валютному ринку в частині закріплення переліку валютних цінностей, який розширюється на підзаконному рівні.

У результаті проведеного аналізу основних ознак торгівлі валютними цінностями запропоновано визначати цю правову категорію як професійну фінансову діяльність банків і небанківських установ щодо обміну валютних цінностей у готівковій та (або) безготівковій формі (для банківських металів – із або без фізичної поставки) шляхом укладення переважно договорів купівлі-продажу на валютному України та на міжнародних валютних ринках.

Авторка зробила висновок, що торгівля валютними цінностями є окремим видом професійної фінансової діяльності, що характеризується наявністю притаманних їй кваліфікуючих ознак: особливий (обмежений) суб’єктний склад – банки і небанківські установи; зміст – фінансова послуга з обміну валютних цінностей; комерційний і ризиковий характер; поєднання приватних і публічних інтересів; здійснюється у сфері суспільного виробництва – на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках.

Торгівлю валютними цінностями пропонується класифікувати за такими критеріями: суб’єктним складом; сферою здійснення; видом валютних цінностей; формою здійснення; способом здійснення.

 

Ключові слова валютні операції; валютні ризики; торгівля валютними цінностями; професійна фінансова діяльність; обмін
References

Bibliography

Authored books

1. Bereslavska O, Mizhnarodni rozrakhunky ta valiutni operatsii: navchalnyi posibnyk [International Payments and Foreign Currency Transactions: Study Guide] (Universytet DFS Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

 

Edited books

2. James J (ed), Currency management: Overlay and Alpha Trading (Risk Books 2004) (in English).

 

Dictionaries

3. ‘Konvertatsiia’ [‘Conversion’] (SLOVNYK.ua) <https://www.slovnyk.ua/index. php?swrd=кон вертація> (accessed: 21.01.2020) (in Ukrainian).

4. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [The Great Encyclopedic Dictionary of Law] (Shemshuchenko Yu red, Yurydychna dumka 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Bobrov Ye, ‘Pryroda ta formy proiavu valiutnoho ryzyku’ [‘The Nature and Forms of Foreign Exchange Risk’] (2009) 19 Vcheni zapysky Universytetu “Krok”: zbirnyk naukovykh prats 73 (in Ukrainian).

6. Bubenets I, ‘Suchasnyi stan torhivli yak haluzi hospodarskoi diialnosti’ [‘Current State of Trade as a Branch of Economic Activity’] [2009] 1(1) Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh 337 (in Ukrainian).

7. Demchuk T, ‘Analiz ryzykiv pry zdiisnenni pidpryiemstvamy valiutnykh operatsii’ [‘Risk Analysis for Foreign Currency Transactions Conducted by Enterprises’] [2009] 6(24). Ch. 2 Ekonomichni nauky. Seriia “Oblik i finansy” 162 (in Ukrainian).

8. Kostenko R, ‘Formuvannia u maibutnikh ekonomistiv znan pro valiutnyi rynok ta birzhovi valiutni operatsii u protsesi profesiinoi pidhotovky’ [‘Forming of Economics Students’ Knowledge about the Foreign Currency Market and Exchange Currency Transactions in the Course of Professional Training’] (2010) 4 Ekonomika kharchovoi promyslovosti 32 (in Ukrainian).

9. Kostiuchenko O, ‘Poniattia ta klasyfikatsiia valiutnykh operatsii’ [‘The Concept and Classification of Foreign Currency Transactions’] (2008) 11 Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 40–1 (in Ukrainian).

10. Rebryk M, ‘Valiutnyi ryzyk v umovakh hlobalizatsii rynku bankivskykh posluh’ [‘Exchange Risk in the Context of Globalization of the Banking Services Market’] [2010] 1(43) Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriia “Ekonomika” 138 (in Ukrainian).

11. Smirnova I ta Smirnova N, ‘Vplyv zminy valiutnykh kursiv na finansovu zvitnist: analiz zakordonnoho ta vitchyznianoho dosvidu’ [‘Impact of Exchange Rate Changes on Financial Statements: Analysis of Foreign and National Experience’] [2014] 2(1) Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva 128 (in Ukrainian).

12. Zhuravel V, ‘Tendentsii funktsionuvannia svitovoho finansovoho rynku’ [‘Trends in the Functioning of the Global Financial Market’] (2011) 935 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina 145 (in Ukrainian).

 

Thesis

13. Filipenko T, ‘Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia valiutnym rynkom Ukrainy’ [‘The State’s Mechanism for Management of Ukraine’s Currency Market’] (avtoref dys d-ra nauk derzh uprav-nia, 2011) (in Ukrainian).

14. Haleshchuk H, ‘Oblik i analiz operatsii v inozemnii valiuti’ [‘Accounting and Analysis of Foreign Currency Transactions’] (avtoref dys kand ekon nauk, 2015) (in Ukrainian).

15. Pruskyi O, ‘Orhanizatsiia diialnosti komertsiinykh bankiv na valiutnomu rynku Ukrainy’ [‘Organization of Commercial Banks’ Activities on the Currency Market of Ukraine’] (avtoref dys kand ekon nauk, 2006) (in Ukrainian).

16. Sheremetieva O, ‘Pravovi osnovy rehuliuvannia valiutnykh ryzykiv’ [‘Legal Framework for Regulation of Foreign Exchange Risks’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2007) (in Ukrainian).