Назва статті Засоби диференціації кримінальної відповідальності
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, суддя Великої Палати Верховного Суду (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7582-2071 antoniuk_natalia@supreme.court.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [228-243]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-228
Анотація

Важливість проведення диференціації кримінальної відповідальності для забезпечення принципу справедливості не викликає сумнівів. Адже лише визначивши доцільність проведення такої диференціації та базуючись на її конкретних критеріях, можна забезпечити справедливий підхід до застосування норм кримінального закону. Водночас необхідно констатувати, що проведення диференціації кримінальної відповідальності забезпечується певними способами, прийомами, які є засобами диференціації кримінальної відповідальності.

Важливість правильного виділення засобів диференціації кримінальної відповідальності ґрунтується на тому, що вони визначають спрямованість впливу законодавця на кримінально-правову норму. Засоби диференціації є тими способами, прийомами, які обумовлюють інструментарій забезпечення варіативності кримінально-правового впливу на кримінальну відповідальність загалом на рівні кримінального закону.

Чітке розуміння того, якими повинні бути засоби диференціації кримінальної відповідальності, дає змогу досліджувати чинний Кримінальний кодекс України на предмет повноти і системності використання механізмів забезпечення неоднакового впливу кримінально-правовими засобами у межах принципу справедливості на осіб, які вчиняють злочини. Таким чином, можна виявляти слабкі місця кримінального закону в частині диференціації кримінальної відповідальності, а також робити пропозиції з усунення цих недоліків.

Метою статті є розроблення поняття засобів диференціації кримінальної відповідальності та виділення їхнього кола, адже лише при такому комплексному підході можна визначити сам механізм проведення диференціації та виявити переваги й недоліки його застосування у реальності.

Проаналізовано наукові підходи до розуміння засобів диференціації кримінальної відповідальності, аргументовано наведено перелік таких засобів, які виділені у доктрині кримінального права.

Сформульовано власне розуміння засобів диференціації кримінальної відповідальності та запропоновано вважати ними прийоми законодавчої техніки, за допомогою яких законодавець відображає у кримінально-правових нормах типові ознаки складів злочинів та (або) різні типові форми потенційного обмежувального впливу на особу, що відповідатимуть характеру та ступеню суспільної небезпеки вчиненого та (або) суспільній небезпеці особи, яка вчинить такий злочин.

Засобами диференціації кримінальної відповідальності є: 1) врахування кількості вчинених злочинів; 2) врахування кількості учасників злочину; 3) врахування етапу, на якому злочинний намір був завершений чи зупинений (припинений); 4) передбачення можливості звільнення від кримінальної відповідальності, покарання або його відбування; 5) встановлення декількох видів покарань, а також їхніх меж, встановлення строків зняття та погашення судимості; 6) конструювання норм, що перебувають у конкуренції, та норм, що містять суміжні склади злочинів; 7) врахування вікової ознаки особи, яка вчинила злочин.

Наголошено на необхідності розмежування засобів диференціації кримінальної відповідальності як свідомої діяльності законодавця, спрямованої на забезпечення принципу справедливості кримінального права і кримінально-правової політики із проявами диференціації кримінальної відповідальності.

 

Ключові слова засіб; диференціація; кримінальна відповідальність; норма кримінального права; принцип справедливості
References

Bibliography

 

 

 

Authored books

1. Kruglikov L i Vasil’evskij A, Differenciacija otvetstvennosti v ugolovnom prave [Differentiation of Criminal Responsibility in Criminal Law] (Juridicheskij centr-Press 2002) (in Russian).

2. Lesnievski-Kostareva T, Differenciacija ugolovnoj otvetstvennosti. Teorija i zakonodatel’naja praktika [Differentiation of Criminal Responsibility. Theory and Legislation Practice] (Norma 1998) (in Russian).

Journal articles

3. Kaplyn M, ‘Sushchnost dyfferentsyatsyy uholovnoj otvetstvennosty’ [‘Substance of Differentiation of Criminal Responsibility’] (2001) 5 Yurydycheskye zapysky Yaroslavskoho hosudarstvennoho unyversyteta ym. P. H. Demydova 172–82 (in Russian). 4. Khoroshylov S, ‘O sredstvakh dyfferentsyatsyy uholovnoi otvetstvennosty za nalohovye prestuplenyia’ [‘About the Means of Differentiation of Criminal Responsibility for Tax Crimes’] (2007) 4 Yuryst–Pravoved 103–6 (in Russian).

5. Kaplin M, ‘Uchenie o differenciacii ugolovnoj otvetstvennosty i dejstvujushhij zakon’ [‘Study of Differentiation of Criminal Responsibility and Operating Law’] (2014) 2 Juridicheskaja nauka 111–5 (in Russian).

6. Pavlyk L, ‘Poniattia ta vydy zasobiv dyferentsiatsii kryminalnoi vidpovidalnosti’ [‘Concept and Types of Means of Differentiation of Criminal Responsibility’] (2013)1 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna 313–25 (in Ukrainian).

7. Pavlyk L, ‘Zasoby dyferentsiatsii kryminalnoi vidpovidalnosti, peredbacheni v Osoblyvii chastyni KK Ukrainy’ [‘Means of Differentiation of Criminal Responsibility Provided for by a Special Part of the Criminal Code of Ukraine’] (2012) 2 Chasopys Akademii advokatury Ukrainy 1–11 (in Ukrainian).

8. Serdiuk P, ‘Dyferentsiatsiia kryminalnoi vidpovidalnosti: problema vyboru kontseptu’ [Differentiation of Criminal Responsibility: the Problem of Choosing a Concept’] (2013) 1 Filosofiia prava 882–92 (in Ukrainian).

9. Solovev O, ‘Poniatye, vyd i klassyfykatsyia sredstv dyfferentsyatsyy uholovnoi otvetstvennosty v Uholovnom kodekse Rossyiskoi Federatsyy’ [‘The Concept, Type and Classification of Means of Differentiation of Criminal Responsibility in the Criminal Code of the Russian Federation’] (2012) 4 Yurydycheskaia nauka 56–8 (in Russian).

 

Dissertations

10. Kniazkov A, ‘Osvobozhdenye ot uholovnoi otvetstvennosty po delam ob еkonomycheskykh prestuplenyiakh (hl. 22 UK RF): voprosу dyfferentsyatsyy y zakonodatelnoi tekhnyky’ [‘Release from Criminal Responsibility for Economic Crimes (Chapt. 22 CC RF): the Issue of Differentiation in Legislative Technics’] (dys kand yuryd nauk, 2000) (in Russian).

11. Remyzov M, ‘Dyfferentsyatsyia uholovnoi otvetstvennosty za prestuplenyia protyv ynteresov publychnoi sluzhby (hl. 30 UK RF)’ [‘Differentiation of Criminal Responsibility for Crimes Against the Interests of the Public Service (Chapt. 30 CC RF)’] (dys kand yuryd nauk, 2004) (in Russian).

12. Rohova E, ‘Uchenye o dyfferentsyatsyy uholovnoi otvetstvennosty’ [‘The Doctrine of Differentiation of Criminal Responsibility’] (dys kand yuryd nauk, 2014) (in Russian). 13. Vasylevskyi A, ‘Dyfferentsyatsyia uholovnoi otvetstvennosty i nakazanyia v Obshchei chasty uholovnoho prava’ [‘Differentiation of Criminal Responsibility and Punishment in the General Part of Criminal Law’] (dys kand yuryd nauk, 2000) (in Russian).

 

Conference papers

14. Andrushko P, ‘Poniattia ta vydy dyferentsiatsii kryminalnoi vidpovidalnosti’ [‘The Concept and Types of Differentiation of Criminal Responsibility] v Kryminalnyi kodeks Ukrainy 2001 r.: problemy zastosuvannia i perspektyvy udoskonalennia Mizhnarodnyi sympozium 11–12 veresnia 2009 roku [Criminal Code of Ukraine 2001: Problems of Application and Perspectives of Improvement. International Symposium 11–12 of September 2009] 11–16 (in Ukrainian).

15. Khavroniuk M, ‘Dyferentsiatsiia kryminalnoi vidpovidalnosti abo chy ne ochikuie Ukrainu sotsialna katastrofa?’ [‘Differentiation of Criminal Responsibility or Ukraine is Facing a Social Disaster, Isn’t It?] v Kryminalnyi kodeks Ukrainy 2001 r.: problemy zastosuvannia i perspektyvy udoskonalennia Mizhnarodnyi sympozium 11–12 veresnia 2009 roku [Criminal Code of Ukraine 2001: Problems of Application and Perspectives of Improvement. International Symposium 11–12 of September 2009] 147–151 (in Ukrainian).

16. Navrotskyi V, ‘Dyferentsiatsiia kryminalnoi vidpovidalnosti: zabahanka zakonodavtsia chy neobkhidnist’ [‘Differentiation of Criminal Responsibility: Legislators Wish or Necessity] v Kryminalnyi kodeks Ukrainy 2001 r: problemy zastosuvannia i perspektyvy udoskonalennia Mizhnarodnyi sympozium 11–12 veresnia 2009 roku [Criminal Code of Ukraine 2001: Problems of Application and Perspectives of Improvement. International Symposium 11–12 of September 2009] 100–103 (in Ukrainian).

 

Thesis

17. Chuprova O, ‘Differenciacija otvetstvennosti v ugolovnom prave stran kontinental’noj Evropy i Rossii: Komparativistskij aspekt’ [‘Differentiation of Responsibility in Criminal Law of Continental Europe and Russia: Comparative Aspect’] (avtoref dis kand jurid nauk, Volgograd, 2008) (in Russian).

18. Hrybov A, ‘Dyfferentsyatsyia otvetstvennosty za ekonomycheskye prestuplenyia v Rossyy, FRH y SShA (sravnytelno-pravovoe yssledovanye)’ [‘Differentiation of Responsibility of Economic Crimes in Russia, Germany and USA (Comparative and Legal Research)’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2011) (in Russian).

 

Websites

19. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian] (Naukova dumka 1970) <http://sum.in.ua/s/zasib> (accessed: 17.12.2019) (in Ukrainian).