Назва статті Щодо поняття водного шляху у праві внутрішнього судноплавства придунайських країн
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Одеського національного морського університету (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4234-9943 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/U-7931-2018 g.moschak@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [260-273]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-260
Анотація

Розвиток внутрішнього водного транспорту до 2030 р. передбачає його побудову на ґрунтовній політичній стратегії, яка підтримується достатніми та ефективними інструментами реалізації – координацією, інвестиціями, законодавством.

Із аналізу результатів зарубіжних досліджень, зокрема права придунайських країн, випливає необхідність подальшої розробки поняття внутрішнього водного шляху та його нормативного вираження як важливої складової розвитку водного транспорту. Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних” на українську частину річки Дунай (від міста Рені до міста Вилкове, а також каналу Дунай–Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське) поширено статус внутрішнього водного морського шляху, що увійшло у протиріччя з Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення. Зазначена невідповідність є наслідком недостатнього наукового та законодавчого визначення поняття внутрішнього водного шляху.

Термін “внутрішній водний шлях” використовувався у працях дореволюційного вченого П. Казанського, у працях сучасників, таких як А. Кулько, А. Єфіменко, Г. Самойленко, Є. Самойленко, однак без його аналізу, поза зазначеним контекстом і без порівняння із правом придунайських країн – Румунії, Молдови, Німеччини.

Метою статті є порівняльний аналіз поняття водного шляху у праві внутрішнього судноплавства за матеріалами України та окремих придунайських країн, вивчення практики його застосування та питань вдосконалення у контексті економічної ситуації. Це дасть змогу сформулювати висновки щодо поняття внутрішнього вод-ного шляху та пропозиції для його вдосконалення.

Частка вантажів, що перевозяться внутрішніми водними шляхами, у структурі перевезень всіма видами транспорту в Україні досягає близько 1 %, тоді як у Європейському Союзі вона становить 7 %, у Німеччині – 12 %, у Румунії – 22 %.

Існування у Німеччині численних джерел – ґрунтовних законів і великих за обсягом коментарів, монографій та написаних за матеріалами судових справ наукових статей відкриває перспективу запозичення позитивного досвіду визначення основних понять права внутрішнього судноплавства.

Порівняльний розгляд поняття “внутрішній водний шлях” виявив існування факторів, які не сприяють його науковому та законодавчому визначенню, зростанню показників внутрішнього судноплавства. Вони розмивають межу між правом внутрішнього судноплавства та морським правом і реальну питому вагу перевезень, які здійснюються окремими видами транспорту. Україна, Молдова і Румунія як учасники низки багатосторонніх і двосторонніх міжнародних конвенцій, договорів, програм мають широкі можливості спільної розробки єдиного підходу і критеріїв щодо визначення поняття внутрішнього водного шляху.

 

Ключові слова право внутрішнього судноплавства; внутрішній водний шлях; правовий досвід придунайських країн
References

Bibliography

Authored books

1. Thor Waldstein von und Hubert Holland, Binnenschiffahrtsrecht: Kommentar (de Gruyter Recht 2007) (in German).

2. Vortisch O und Bemm W, Binnenschiffahrtsrecht: Kommentar (de Gruyter 1991) (in German).

3. Vortisch O und Zschucke O, Binnenschiffahrts und Flößereirecht: Erläuterungswerk (de Gruyter 2016) (in German).

4. Kazanskij P, Dogovornye reki: Ocherki istorii i teorii mezhdunarodnogo rechnogo prava [Negotiated Rivers: Essays on the History and Theory of International River Law], t 1-2 (Tip Gub pravl 1895) (in Russian).

5. Rehistrova knyha suden [Ship Register Book] <http://shipregister.ua/pdf/reg-ships.pdf> (accessed: 21.01.2020) (in Ukrainian).

6. Moshak G, Pravovoj kontrol’ ispol’zovanija reki Dunaj [Legal Control of the Use of the Danube River] (Iurydychna literatura 2005) (in Russian).

7. Samoilenko Ye, Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia sudnoplavnoho vykorystannia mizhnarodnykh rik [International Legal Regulation of the Navigational Use of International Rivers] (Vydavnytstvo Lira-K 2017) (in Ukrainian).

 

Theses

8. Kulko A, ‘Instytutsiini ta dohovirni mekhanizmy rehlamentatsii mizhnarodnoho spivrobitnytstva z vykorystannia resursiv riky Dunai’ [‘Institutional and Contractual Mechanisms Regulating International Cooperation on the Use of the Danube River Resources’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2009) (in Ukrainian).

9. Kulko A, ‘Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia vykorystannia ta okhorony transkordonnykh prisnykh vod’ [‘International Legal Regulation of the Use and Protection of Transboundary Fresh Waters’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).

10. Samoilenko H, ‘Dohovir perevezennia vantazhiv u vnutrishnomu vodnomu spoluchenni’ [‘Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2003) (in Ukrainian).

11. Samoilenko Ye, ‘Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia navihatsiinoho vykorystannia mizhnarodnykh rik’ [‘International Legal Regulation of the Navigational Use of International Rivers’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

12. Yefymenko A, ‘Mizhnarodno-pravovyi rezhym Dunaiu: aspekty sudnoplavstva ta okhorony navkolyshnoho seredovyshcha’ [‘International Legal Regime of the Danube: Aspects of Navigation and Environmental Protection’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 1998) (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Paradoxul cu care se confruntă România. Investitorii preferă să importe prin portul olandez Rotterdam’ <https://www.digi24.ro/stiri/economie/transporturi/de-ceinvestitoriidin-vestul-tarii-prefera-sa-importe-prin-portul-olandez-rotterdam-875078> (digi24, 09.02.2018) (accessed: 21.01.2020) (in Romanian).

14. ‘Canals and inland waterways’ (Encyclopaedia Britannica) <https://www.britannica. com/technology/canal-waterway> (accessed: 21.01.2020) (in English).

15. ‘Nave fluviale in inventar, la sfirsitul anului, pe tipuri de nave, 2000-2018’ (Banca de date statistice Moldova) http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20 economica/40%20Statistica%20economica__19%20TRA__TRA020/TRA020400.px/ table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802 (accessed: 21.01.2020) (in Romanian).

16. ‘Karta evropejskih vnutrennih vodnyh putej’ [‘Map of European Inland Waterways’] <http://mapinmap.ru/archives/9552> (accessed: 21.01.2020) (in Russian).

17. ‘BinSchG – Gesetz betreffend die privatrechtlichen Verhaltnisse der Binnenschiffahrt 20.05.1898 (Zakon pro pryvatno-pravovi vidnosyny vnutrishnoho sudnoplavstva 20.05.1898 r). (pereklad H. Moshaka)’ <http://uidree.org.u> (accessed: 21.01.2020) (in Ukrainian).

18. ‘Eshhe odin moldavskij korabl’ popal pod zaprety: stala izvestna prichina’ [‘Another Moldovan Ship Banned: the Reason is Known’] (Bloknot Moldovy, 21.04.2019) <http://bloknot-moldova.md/news/eshche-odin-moldavskiy-korabl-popal-podzapretyst-1092650?sphrase_id=955777> (accessed: 21.01.2020) (in Russian).

19. Informatsiia pro vodnyi transport Ukrainy’ [‘Information about Water Transport of Ukraine’] (Ministerstvo infrastruktury Ukrainy) <https://mtu.gov.ua/content/ informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html> (accessed: 21.01.2020) (in Ukrainian).

20. Labunec A, ‘Jekonomika Moldovy: problemy vodnogo transporta’ [‘Moldova’s Economy: Water Transport Problems’] (AVA.MD, 15.07.2010) <https://ava.md/2010/07/15/ ekonomika-moldovy-problemy-vodnogo-transporta> (accessed: 21.01.2020) (in Russian).