Назва статті Загрози електронної демократії у контексті збереження конституційного ладу в Україні
Автори

керівник юридичного відділу ТОВ “Допомога” (Полтава, Україна) shevela.vladimir99@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [274-288]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-274
Анотація

Науково-технічний прогрес проник практично в усі сфери суспільного життя і не обмежується здійсненням покупок в інтернеті або використанням хмарних сховищ. Тому і демократія як концепція під впливом інформаційних технологій постійно трансформується і набуває нових рис, форм, якостей, як то електронна (цифрова) демократія. Що ж являє собою ця концепція? Яким чином її впровадження може бути корисним для суспільства? Які небезпеки для конституційного ладу держави вона несе, і як їм запобігти?

Метою статті є дослідження суті явища електронної демократії, аналіз її переваг і недоліків, моделювання потенційних небезпечних ситуацій у разі її впровадження.

 Основною дилемою, яка постає при дослідженні цього явища, є докорінна зміна існуючих традиційних демократичних інститутів – з одного боку, збереження конституційного ладу – з другого. Тож як віднайти баланс між революційними змінами та основами існування України як держави нетоталітарного типу?

В Україні нині елементи концепції електронної демократії частково втілені в життя у вигляді електронного урядування: публічні реєстри, електронні адміністративні послуги, можливість подання петицій, звернень онлайн тощо. Структурний аналіз цієї концепції показує, що процес її впровадження можливий за одночасної наявності таких передумов: 1) політична зрілість нації; 2) політична воля еліти на момент впровадження; 3) технологічна можливість. У разі відсутності однієї з цих умов виникають ризики для існуючого конституційного ладу держави.

Крім того, можемо припустити, що потенційними загрозами конституційного ладу є дисперсія відповідальності; легковажне ставлення громадян до своїх обов’яз-ків і, таким чином, паралізація роботи державного механізму; загроза зовнішнього втручання; викривлення результатів голосування. Гіпотетично цей перелік не є ви-черпним, через що ми спробуємо змоделювати основні можливі загрози конституційному ладу у разі запровадження концепції електронної демократії.

Концепція електронної демократії передбачає поступове, поетапне втілення в життя основних її елементів: вирішення питань місцевого значення шляхом проведення місцевих електронних референдумів, дигіталізація адміністративних послуг, моніторинг роботи органів публічної влади тощо. Шляхом інтеграції суспільства під час електронного голосування у єдину систему досягається найвищий ступінь легітимації прийнятих рішень. Водночас трансформація законодавчого процесу – найскладніший з аспектів електронної демократії, який і несе в собі левову частку ризиків та загроз конституційному ладові держави.

 

Ключові слова електронна демократія; електронне урядування; конституційний лад; безпосередня демократія; політична еліта; конституційні права людини
References

Bibliography

Authored books

1. Fuller R, Beasts and Gods: How Democracy Changed Its Meaning and Lost Its Purpose (Zed Books 2015) (in English).

2. Goldstein D and Arias E, Violent Democracies in Latin America (Duke University Press 2010) (in English).

3. Masuda Y, Managing In the Information Society (Blackwell Publishers Inc 1990) (in English). 4. Masuda Y, The Information Society As Post-Industrial Society (World Future Society 1988) (in English).

5. Todyka Ju, Osnovy konstitucionnogo stroja Ukrainy [Foundations of the Constitutional Order in Ukraine] (Fakt 1999) (in Russian).

 

Edited and translated books

6. Durkheim E, The Elementary Forms of the Religious Life (Joseph Ward Swain transl, George Allen & Unwin Ltd 1915) (in English).

7. Renming Qi and others, ‘Blockchain-Powered Internet of Things, E-Governance and E-Democracy’ in Vinod Kumar T (eds), E-Democracy for Smart Cities. Advances in 21st Century Human Settlements (Springer 2017) (in English).

8. Adzhemoglu D ta Robinson J, Chomu natsii zanepadaiut. Pokhodzhennia vlady, bahatstva, bidnosti [Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty] (Demianchuka O per z anhl, Nash Format 2018) (in Ukrainian).

9. Dal R, Demokratija i ejo kritiki [Democracy And Its Critics] (Il’in M per s angl, ROSSPEN 2003) (in Russian).

 

Journal articles

10. Barber B, ‘The Uncertainty of Digital Politics’ [2001] 23(1) Harvard International Review 42–7 (in English).

11. Barber B, ‘Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy’ [1998] 113(4) Political Science Quarterly 573–89 (in English).

12. Etzioni A, ‘A Moderate Communitarian Proposal’ [1996] 24(2) Political Theory 155–71 (in English).

13. Etzioni A, ‘The Responsive Community: A Communitarian Perspective’ (1996) American Sociological Review 1–11 (in English).

14. Kreiss D, ‘The Problem of Citizens: E-Democracy for Actually Existing Democracy’ (2015) 2 Social Media + Society <https://journals.sagepub.com/doi/ pdf/10.1177/2056305115616151> (accessed: 29.12.2019) (in English).

15. Naím M and Toro F, ‘Venezuela’s Suicide: Lessons From a Failed State’ (2018) 6 Foreign Affairs 126–38 (in English).

16. Rheingold H, ‘A Slice of Life in my Virtual Community’ (1993) Global Networks: Computes and International Communication 57–80 (in English).

17. Schuler D, ‘E-Democracy Won’t Save Democracy. Democracy Will Save Democracy’ (2018) 8 Communications of the ACM 34–6.

18. Shapiro E, ‘Foundations of e-Democracy’ (2018) 8 Communications of the ACM 31–4 (in English).

19. Van den Hoven J, ‘E-Democracy, E-Contestation and the Monitorial Citizen’ [2005] 7(2) Ethics and Informational Technology 51–9 (in English).

20. Baranov O, ‘Pravovi problemy “elektronnoi demokratii” [‘The Legal Problems of E-Democracy’] [2017] 1(20) Informatsiia i pravo 28–38 (in Ukrainian).

21. Kaganovska T, ‘Elektronne uriaduvannia yak forma derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku’ [‘The Electronic Government As a Form of Governance in Ukraine: Current State and Prospects of Development’] (2014) 2 Forum prava (in Ukrainian). 22. Levchenko O, ‘Prykladni aspekty realizatsii polityky elektronnoi demokratii v Ukraini: problematyka informatsiinoho vykliuchennia’ [‘Applied Aspects of the Implementation of E-Democracy Policy in Ukraine: the Problem of Informational Exclusion’] [2018] 1(73) Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia 73–7 (in Ukrainian).

23. Pogrebnyak I, ‘Elektronnyi uriad (e-government) i elektronne uriaduvannia (e-governance): poniattia ta pryntsypy funktsionuvannia’ [‘E-government and E-Governance: Concept and Principles of Operation’] [2014] 3(7) Pravo ta innovatsii 26–35 (in Ukrainian).

24. Polkhovska I, ‘Poniattia i pryntsypy konstytutsiino-pravovoho statusu osoby v Ukraini’ [‘Concept and Principles of Person`s Constitutional Status in Ukraine’] (2012) 4 Pravo i suspilstvo 19–23 (in Ukrainian).

25. Sarkisova K, ‘Elektronna demokratiia yak forma politychnoi komunikatsii v suchasnomu suspilstvi’ [‘E-Democracy As a Form of Political Communication In Modern Society’] (2007) 1 Politychnyi Menedzhment 66–74 (in Ukrainian).

26. Skrypniuk O, ‘Konstytutsiinyi lad v Ukraini: metodolohichni problem rozvytku ta vdoskonalennia v konteksti konstytutsiinoi modernizatsii’ [‘The Constitutional Order in Ukraine: Methodological Problems of Development and Improvement in the Context of Constitutional Modernization’] (2012) 4 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 123–34 (in Ukrainian).

27. Venislavsky F, ‘Vzaiemovidnosyny derzhavno-vladnykh instytutsiy v aspekti zabezpechennia stabilnosti konstytutsiinoho ladu v Ukraini’ [‘The Mutuality Between State-Government Institutions in Terms of Ensuring the Stability of the Constitutional Order in Ukraine’] (2008) 93 Problemy zakonnosti 38–44 (in Ukrainian).

 

Conference papers

28. Boryslavska O, ‘Do pytannia pro sutnist konstytutsionalizmu ta peredumovy yoho formuvannia v Ukraini’ [‘To the Issue of the Essence of Constitutionalism and the Prerequisites for Its Formation In Ukraine’] v Teoriia i praktyka konstytutsionalizmu: ukrainskiy ta zarubizhnyi dosvid: materialy uchasnykiv Pershoi naukovo-praktychnoii konfenrerentsii [Theory and Practice on the Constitutionalism: Ukrainian and Foreign Experience: Materials of Participants of the First Scientific and Practical Conference] (Nats Un-t Lvivska Politekhnika 2015) (in Ukrainian).

 

Patents

29. Webb K, US Patents No 4,774,665 (Washington, DC: US Patent and Trademark Office 1988).

 

Websites

30. ‘Koruptsiini ryzyky nadannia administratyvnykh posluh ta kontrolno-nahliadovoi diialnosti v Ukraini [‘Corruption Risks of Providing Administrative Services and Supervisory Activities in Ukraine’] (Center For Political and Legal Reforms, Democratic Initiatives Foundation, 2018) <https://rm.coe.int/16806eeae4> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).

31. ‘Peredvyborcha prohrama kandydata na post Prezydenta Ukrainy Volodymyra Zelenskoho’ [‘The Election Program of the Candidate for President of Ukraine Volodymyr Zelensky’] (Official Website of Volodymyr Zelensky and the team) <https://program.ze2019.com/> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).

32. ‘Revoliutsiia hidnosti’ [‘Revolution of Dignity’] (Wikipedia, 5.12.2019) <https://uk.wiki pedia.org/wiki/Революція_гідності> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).

33. ‘Yedyni ta derzhavni reyestry’ [‘Uniform and State Registers’] (Ministry of Justice) <https://minjust.gov.ua/m/str_22253> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).

34. Shevchuk S, ‘Ukraina reformuietsia kroviu: liudy vyishly na Maidan, oskilky rozumily, shcho pryishov chas povernuty sutnisnyi zmist konstytutsii’ [‘Ukraine Is Reformed by Blood: People Came to the Maidan, Because They Realized, That  It Was Time to Return the Essential Content of the Constitution’] (Official Website of the Constitutional Court of Ukrane, 25.06.2018) <http://www.ccu.gov.ua/novyna/ stanislav-shevchuk-ukrayina-reformuyetsya-krovyu-lyudy-vyyshly-na-maydanoskilkyrozumily-0> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).

35. Shevchuk S, ‘Vid Sviatoho Pysma do Konstytutsiinoho tekstu’ [‘From the Holy Writ to the Constitutional Text’] (Krytyka, 2009) <https://krytyka.com/ua/articles/vidsvyatohopysma-do-konstytutsiynoho-tekstu> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).

36. Zelensky V, ‘Ya khochu shvydkykh zmin i harantuiu politychnu voliu’ [‘I Want Rapid Changes and Guarantee Political Will’] (Official Website of the President of Ukraine, 13.06.2019) <https://www.president.gov.ua/news/ya-hochu-shvidkih-zmin-i-garantuyupo litichnu-volyu-preziden-55869> (accessed: 29.12.2019) (in Ukrainian).