Назва статті Про кримінально-правові ризики: загальний огляд проблеми
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7822-5889 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/E-1499-2019 muzyka.kyiv.ua@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [97-118]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-097
Анотація

Проблема ризиків як соціального феномена не є новою для будь-якої держави, суспільства, науки чи сфери практичної діяльності. Утім, у вітчизняному правознавстві ця проблема дотепер залишається малодослідженою, а в кримінально-правовій доктрині – ще чекає на своїх розробників. При цьому не беруться до уваги праці, присвячені дослідженню відомої обставини, що виключає злочинність діяння (ст. 42 Кримінального кодексу України). Кримінально-правові ризики як предмет ініційованого дослідження – багатовекторний і має інший масштаб, що зумовлює відмінний зміст і рівень пізнання ризиків як системного явища у кримінальному праві (законодавстві й доктрині), слідчій та судовій практиці.

Мета статті – сформувати загальне уявлення про кримінально-правові ризики. Обґрунтовано концепт про те, що будь-які кримінально-правові ризики можуть існу вати лише на рівні законодавства і правозастосування.

Доцільно виділяти кримінально-правові ризики в широкому та вузькому значенні. У широкому – це ризики: 1) як ті, що породжені кримінальним законом, так і ті, що виникають через правове регулювання (або його відсутність), зокрема у кримінально-процесуальних, кримінально-виконавчих та оперативнорозшукових відносинах (чи навпаки – породжуються ухваленням/скасуванням, наприклад, кримінального процесуального або кримінально-виконавчого закону); йдеться, окрім того, про правове регулювання, що здійснюється не обов’язково законами, а й іншими нормативно-правовими актами, інколи – несвоєчасне ухвалення, або ж відсутність уваги чи неналежне реагування суб’єкта нормотворення, у разі явної необхідності регулювання певних суспільних відносин; 2) ризики, що виникають у сфері юридичної практики – застосування/незастосування норм, зокрема кримінального права і кримінального процесу, кримінально-виконавчого права, адміністративного права і процесу, митного права, а також у сфері оперативнорозшукової діяльності.

Ризики у вузькому значенні – ті, що породжені винятково кримінальним законом (пов’язані з його ухваленням, скасуванням, зміною, доповненням) та (або) його застосуванням/незастосуванням на практиці. Змістом таких ризиків не охоплюєть-ся аналіз та врахування впливу як фактору ризиків відповідного кримінального закону на правові відносини, що зазначені вище.

 Кримінально-правові ризики в широкому розумінні (якщо вони хоча б якось стосуються кримінальних правовідносин), до певної міри охоплюють інші види ризиків; їх розмаїття відображає, конкретизує специфіку вияву кримінальноправових ризиків. Це стосується, наприклад, інтерпретаційних ризиків (легальних, судових, доктринальних), корупційних, кримінально-процесуальних, криміналістичних і кримінально-виконавчих ризиків, ризиків в оперативно-розшуковій діяльності та митній сфері, політичних ризиків. Проте слід мати на увазі, що всі види ризиків (це стосується і кримінально-правових) не існують у чистому вигляді. Їхня самостійність є відносною.

Очевидно, особливим видом ризиків у кримінальному праві є підстави визнавати глобальні кримінально-правові ризики (поряд із ними допустимо виокремлювати міжнародні кримінально-правові ризики).

На думку автора, кримінально-правові ризики – це усвідомлена особою, за умов невизначеності, ймовірність небезпеки (настання небажаних, зокрема суспільно небезпечних наслідків у сфері кримінальних правовідносин) у разі ухвалення чи відмови від ухвалення нею відповідного рішення для досягнення суспільно корисного результату.Проілюстровано конкретний вияв кримінально-правових ризиків на законодавчому рівні. Окреслено перспективний розвиток пізнання проблеми кримінальноправових ризиків.

 

Ключові слова проступок; кримінальне правопорушення; злочин; порядок досудового розслідування проступків; порядок судового розгляду проступків
References

Bibliography

Authored books

1. Albrecht H-Jo, Criminal preventive risk assessment in the law-making procedure (Freiburg i. Br.: ed Iuscrim 2002) (in Ehglish).

2. Arjamov A, Obshhaja teorija riska (juridicheskij, jekonomicheskij i psihologicheskij analiz) [General Risk Theory (Legal, Economic, and Psychological Analysis)] (Rossijskaja akademija pravosudija 2009) (in Russian).

3. Buromens’kij M ta іnshі, Korupcіjnі riziki v krimіnal’nomu procesі ta sudovіj sistemі [Corruption Risks in Criminal Process and in the Court System] (2009) (in Ukrainian).

4. Grinberg M, Problema proizvodstvennogo riska v ugolovnom prave [The Issue of Occupational Risk in Criminal Law] (Gosjurizdat 1963) (in Russian).

5. Horokh O, Suchasni kryminalno-pravovi problemy zvilnennia vid pokarannia ta yoho vidbuvannia [Modern Criminal Law Issues Relating to Release from Punishment and Its Serving] (Dakor 2019) (in Ukrainian).

6. Hrynenko I ta D Prokof’ieva-Ianchylenko ta B Sokrut, Otsinka zahrozy orhanizovanoi zlochynnosti v Ukraini za 2015 rik (SOCTA/Ukraina–2015) [Assessment of Organized Crime Threat in Ukraine for 2015 (SOCTA/Ukraine-2015)] (VAITE 2015) (in Ukrainian).

7. Hrynenko I ta inshi, Metodolohiia otsiniuvannia ryzykiv ta zahroz orhanizovanoi zlochynnosti v Ukraini [Methodology for Assessing Risks and Threats of Organized Crime in Ukraine] (Atika 2012) (in Ukrainian).

8. Hrynenko I ta inshi, Ryzyky ta zahrozy orhanizovanoi zlochynnosti v Ukraini: stan ta perspektyvy [Risks and Threats of Organized Crime in Ukraine: Current Situation and Prospects] (VAITE 2014) (in Ukrainian).

9. Hrynenko I ta Prokof’ieva-Ianchylenko D ta Sokrut B, Prava liudyny ta upravlinnia ryzykamy orhanizovanoi zlochynnosti [Human Rights and Management of Organized Crime Risks] (VAITE 2016) (in Ukrainian).

10. Hrynenko I, Upravlinnia ryzykamy orhanizovanoi zlochynnosti v Ukraini [Management of Organized Crime Risks in Ukraine] (2013) (in Ukrainian).

11. Kachynskyi A, Bezpeka, zahrozy i ryzyk: naukovi kontseptsii ta matematychni metody [Security, Threats and Risk: Scientific Concepts and Mathematical Methods] (2003) (in Ukrainian).

12. Lysenko V ta inshi, Vyznachennia koruptsiinykh ryzykiv ta zapobihannia yim u diialnosti orhaniv DPS Ukrainy: problemy teorii ta praktyky [Corruption Risks Identification and Prevention in the Activities of the State Tax Service Bodies of Ukraine: Issues of Theory and Practice] (Alerta 2010) (in Ukrainian).

13. Ojgenziht V, Problema riska v grazhdanskom prave. Chast’ Obshhaja [The Issue of Risk in Civil Law. General Part] (1972) (in Russian).

14. Ojgenziht V, Volja i voleiz’javlenie (Ocherki teorii, filosofii i psihologii prava) [Will and Expression of Will (Essays on the Theory, Philosophy, and Psychology of Law)] (Donish 1983) (in Russian).

15. Petrov A i Shafirov V, Predmetnaja ierarhija normativnyh pravovyh aktov [Subject Hierarchy of Regulatory Legal Acts] (Prospekt 2014) (in Russian).

16. Shuster S, Svoboda slova protiv straha i unizhenija. Social’nyj jeksperiment v prjamom jefire i pervaja karta jemocij Ukrainy [Freedom of Speech Against Fear and Humiliation. Social Experiment Live and the First Emotions Map of Ukraine] (Brajt Star Pablishing 2018) (in Russian).

17. Zhalinskij A, Ugolovnoe pravo v ozhidanii peremen: teoretiko-instrumental’nyj analiz [Criminal Law in Anticipation of Changes: Theoretical and Instrumental Analysis] (2009) (in Russian).

 

Edited and translated books

18. Anomalii v tsyvilnomu pravi Ukrainy: navchalno-praktychnui posibnyk [Anomalies in Civil Law of Ukraine: Study and Training Guide] (Maidanyk R vidp. red., Yustinian 2007) (in Ukrainian).

19. Bek U, Obshhestvo riska. Na puti k drugomu modernu [Risk Society. On the Way to AnotherModern] (Sedel’nik V i Fedorova N per s nem, Progress-Tradicija 2000) (in Russian).

20. Berezhniuk I (zah red), Upravlinnia ryzykamy v mytnii spravi: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka [Management of Customs Risks: Foreign Experience and National Practice] (PP Melnyk A A 2014) (in Ukrainian).

21. Dudorov O, ‘Problemy zvilnennia vid kryminalnoi vidpovidalnosti u zv’iazku z prymyrenniam vynnoho z poterpilym u konteksti KPK Ukrainy 2012 r.’ [‘Issues of Release from Criminal Liability in Connection with Perpetrator and Victim Reconciliation in the Context of the Criminal Procedure Code of Ukraine of 2012’] vDudorov O, Kryminalne pravo: teoriia i praktyka (vybrani pratsi) [Criminal Law: Theory and Practice (Selected Works)] (Vaite 2017) (in Ukrainian).

22. Muzyka A, ‘Kryminalno-pravovi ryzyky: postanovka naukovoi problemy’ [‘Criminal Law Risks: Research Issue Statement] v 10 rokiv chynnosti Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: problemy zastosuvannia, udoskonalennia ta podalshoi harmonizatsii iz zakonodavstvom yevropeiskykh krain: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 13–14 zhovtnia 2011 r. [Criminal Code of Ukraine in Force for 10 Years: Issues of Application, Improvement and Further Harmonization with Legislation of European Countries: Materials of International Scientific and Practical Conference, October 13–14, 2011’] (Tatsii V holov red, Borysov V zast holov red, Pravo 2011) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

23. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language], t 3 (Bilodid I red, Naukova dumka 1972) (in Ukrainian).

24. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language], t 8 (Bilodid I red, Naukova dumka 1977) (in Ukrainian).

25. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language], t 6 (Bilodid I red, Naukova dumka 1975) (in Ukrainian).

 

Journal articles

26. Azarov D, ‘Kryminalna ta administratyvno-deliktna vidpovidalnist’ [‘Criminal and Administrative Delict Liability’] (2018) 2 Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky 99–109 (in Ukrainian).

27. Horokh O, ‘Chy ye zakonnym zvilnennia vid pokarannia z pidstav, ne peredbachenykh Kryminalnym kodeksom Ukrainy?’ [Is it Legal to Exempt from Punishment for Reasons not Provided for in the Criminal Code of Ukraine? ‘] (2016) 4 Nauka i pravookhorona 163–8.

28. Ivanov O, ‘Global’nye riski i tendencii sovremennogo mira’ [‘Global Risks and Trends in the Modern World’] (2017) 1 JeTAP: jekonomicheskaja teorija, analiz, praktika 7–20 (in Russian). 29. Luman N, ‘Ponjatie riska’ [‘The Concept of Risk’] (1994) 5 THESIS 139–155 (in Russian). 30. Ziber Ul’rih, ‘Granicy ugolovnogo prava. Osnovnye polozhenija i prizyvy novoj issledovatel’skoj ugolovno-pravovoj programmy Instituta zarubezhnogo i mezhdunarodnogo prava im. Maksa Plank’ [‘Boundaries of Criminal Law. Main Provisions and Appeals of the New Research Criminal Law Program of the Max Planck Institute for Foreign and International Law’] [2009] 1(16) Kriminologija: vchera, segodnja, zavtra 15–78 (in Russian).

 

Theses

31. Aleksandrov D, ‘Interpretacionnyj risk v juridicheskoj dejatel’nosti i pravorealizujushhej praktike’ [‘Interpretative Risk in Legal Activity and Law Implementation Practice’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2007) (in Russian).

32. Bezzubov D, ‘Iurydychnyi ryzyk pry zastosuvanni prymusu v sluzhbovo-boiovii diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy’ [‘Legal Risk in Case of Using Coercion in the Service and Combat Activities of the Internal Affairs Bodies of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).

33. Djatlov Ju, ‘Pravorealizujushhij risk (problemy teorii i praktiki)’ [‘Law Implementation Risk (Issues of Theory and Practice)’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2006) (in Russian).

34. Frolov M, ‘Pravovi aspekty ekolohichnoho ryzyku’ [‘Legal Aspects of Environmental Risk’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2001) (in Ukrainian).

35. Koreneva M, ‘Administratyvno-pravovyi mekhanizm znyzhennia yurydychnykh ryzykiv v zakhodakh prymusu orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy’ [‘Administrative Law Mechanism for Mitigating Legal Risks in Coercion Measures of the Executive Authorities of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

36. Krjuchkov R, ‘Risk v prave: genezis, ponjatie i upravlenie’ [‘Risk in Law: Genesis, Concept and Management’] (avtofef dis kand jurid nauk, 2011) (in Russian).

37. Malysheva I, ‘Zakonotvorcheskij risk: ponjatie, vidy, determinacija’ [‘Law-Making Risk: Concept, Types, and Determination’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2007) (in Russian).

38. Mamchun V, ‘Pravoprimenitel’nyj risk’ [‘Law Application Risk’] (avtoref dis kand jurid nauk, 1999) (in Russian).

39. Ozerov I, ‘Kategorija riska v operativno-rozysknoj dejatel’nosti’ [Risk Category in Operational Search Activities’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2001) (in Russian).

40. Tjuljakov D, ‘Riski i mery zashhity v mehanizme pravovogo regulirovanija: obshheteoreticheskij aspekt’ [‘Risks and Protection Measures in the Mechanism of Legal Regulation: General Theoretical Aspect’] (avtoref dis kand jurid nauk, 2018) (in Russian).

 

Websites

41. Brandon Garrett L, ‘Federal Criminal Risk Assessment’ <http://cardozolawreview.com/ federal-criminal-risk-assessment/> (accessed: 13.02.2020) (in English).

42. ‘Compliance. English Oxford Dictionaries Online’ <https://en.oxforddictionaries.com/ definition/compliance> (accessed: 08.03.2020) (in English).

43. ‘Compliance. Cambridge Dictionary Online’ <https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/compliance> (accessed:08.03.2020) (in English).

44. ‘Vysnovok amicus curiae, pidhotovlenyi Inhridoiu Danielienie, Dmytrom Kotliarom, Klemensom Miullerom, a takozh Deiniusom Zhalimasom ta Nonoiu Tsotsoriia ta nadanyi zghidno z chastynoiu 3 statti 69 Zakonu Ukrainy “Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy” pro konstytutsiine podannia (№ 1/12-2017 vid 12 hrudnia 2017 r.) shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy statti 368-2 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Opinion of amicus curiae, prepared by Ingrid Danelene, Dmitry Kotlyar, Klemens Müller, as well as Deinus Zhalimas and Nona Tsotsoria and submitted in accordance with Article 69, paragraph 3 of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine” on constitutional submission (No. 1/12-2017 2017) on the conformity of the Constitution of Ukraine with Article 368-2 of the Criminal Code of Ukraine’] <https://euaci.eu/assets/userfiles/ resources/AMICUS%20CURIAE%20BRIEF_very%20final%20Ukr.pdf> (accessed: 21.01.2020) (in Ukrainian).

45. ‘Zatverdzheno Metodychni rekomendatsii otsinky ryzykiv vchynennia povtornoho kryminalnoho pravoporushennia nepovnolitnimy pravoporushnykamy’ [‘Approved Methodological Recommendations for Assessing the Risk of Re-Offending by Minor Offenders’] (Probatsiia Ukrainy, 20.12.2018) <http://www.probation.gov.ua/?p=2308> (accessed: 21.01.2020) (in Ukrainian).

46. Ivanov O, ‘Globalnyie riski i tendentsii sovremennogo mira’ [‘Global Risks and Trends of the Modern World’] <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-riski-i-tendentsiisovremennogomira> (accessed: 27.04.2019) (in Russian).

 47. Sydorenko D, ‘Komplaiens: why do we need it? <https://yur-gazeta.com/publications/ practice/inshe/komplaens-why-do-we-need-it.html> (accessed: 07.03.2020) (in Ukrainian).

 

Схожі статті: