Назва статті Підстава кримінальної відповідальності потребує законодавчого закріплення
Автори

доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4418-1275 streltsov@onua.edu.ua

 

кандидатка юридичних наук, доцентка, заслужена юристка України, професорка кафедри кримінального права Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) crimlaw@onua.edu.ua crimlaw@onua.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2020
Сторінки [151-163]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-151
Анотація

Завдання Кримінального кодексу України (КК України) – правове забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам (ч. 1 ст. 1). Для здійснення цього завдання КК України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (ч. 2 ст. 1). Відбувається це завдяки притягненню такої особи до кримінальної відповідальності. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України (ч. 1 ст. 2). Таким чином, склад злочину (з 1 липня 2020 р. – склад кримінального правопорушення) є одним з основних, якщо не основним інститутом кримінального законодавства, який “запускає” весь механізм реалізації кримінальної відповідальності та втілює виконання завдань кримінального законодавства. Склад злочину, як відомо, включає в себе чотири елементи: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт і суб’єктивну сторону, наявність яких потрібно обов’язково встановити у діяннях конкретної особи, щоб визнати їх злочинними. Відсутність хоча б одного з цих елементів у діяннях конкретної особи (у формальному або якісному вигляді) не дає змоги вважати, що в діяннях особи присутній склад злочину, і тим самим неможливо ставити питання про притягнення її до кримінальної відповідальності.Таке принципове значення складу злочину, його визначення, застосування, складнощі, які при цьому виникають, постійно роблять наукові дослідження інституту не тільки актуальними, а й необхідними, що відображається у багатьох дослідженнях українських науковців. Тобто в доктринальному значенні поняття складу злочину, його елементів, ознак тощо мають необхідні наукові напрацювання. Водночас визначення складу злочину та його елементів не мають необхідного рівня законодавчого закріплення. Так, у чинному КК України мають законодавче визначення тільки декілька елементів складу злочину, а загального визначення поняття складу злочину та всіх його елементів немає. У зв’язку з цим у статті досліджується зазначена проблема й обґрунтовуються положення щодо закріплення у КК України складу злочину (з 1 липня 2020 р. – кримінального правопорушення) та його елементів. 

Ключові слова підстава кримінальної відповідальності; поняття та елементи складу злочину (кримінального правопорушення); види умислу; поняття подвійної вини; поняття казусу; поняття юридичної та фактичної помилки; правова доктрина
References

Bibliography

Authored books

1. Savchenko A, Motyv i motyvatsiia zlochynu [Motive and Motivation of a Crime] (Atika 2002) (in Ukrainian).

2. Sukhonos Viktor ta Sukhonos Volodymyr, Sklad zlochynu: zakon, teoriia ta praktyka [Corpus Delicti of Crime: Law, Theory and Practice] (Universytetska kryha 2018) (in Ukrainian).

3. Veresha R, Poniattia vyny yak element zmistu kryminalnoho prava Ukrainy [The Concept of Guilt as an Element of the Content of Ukrainian Criminal Law] (Atika 2005) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Myroshnychenko N, ‘Deiaki problemy Zahalnoi chastyny kryminalnoho prava Ukrainy’ [‘Some Challenging Issues of the General Part of Criminal Law of Ukraine’] v Kozachenko O ta Streltsov Ye (red), Pravovyi vplyv na nepravomirnu povedinku: aktualni hrani [Legal Impact on Illegal Conduct: Current Dimensions] (Ilion 2016) (in Ukrainian).

5. Myroshnychenko N, ‘Problemy vyny v kryminalnomu pravi ta zakonodavstvi Ukrainy’ [‘Issues of Guilt in Criminal Law and Legislation of Ukraine’] v Myroshnychenko N ta Streltsov Ye (red), Suchasne kryminalne pravo Ukrainy: naukovi narysy [Modern Criminal Law of Ukraine: Scientific Essays] (Iurydychna literatura 2017) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Myroshnychenko N, ‘Propozytsii shchodo vdoskonalennia Kryminalnoho kodeksu Ukrainy’ [‘Proposals to Improve the Criminal Code of Ukraine’] (2015) 5 Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 176–82 (in Ukrainian).

7. Panov N, ‘Ugolovnaja otvetstvennost’: ponjatie, principy, osnovanie’ [‘Criminal Liability: Concept, Principles, and Ground’] (2013) 5 Ezhegodnik ugolovnogo prava 543–56 (in Russian). 8. Streltsov Ye, ‘Deiaki rozdumy pro pravovu sutnist ta sotsialni zavdannia kryminalnoho prava’ [‘Some Reflections on the Legal Nature and Social Objectives of Criminal Law’] (2010) 9 Pravo Ukrainy 102–9 (in Ukrainian).

9. Streltsov Ye, ‘Kryminalno-pravova okhorona vlasnosti’ [‘Property Protection under Criminal Law’] (2011) 5 Pravo Ukrainy 87–95 (in Ukrainian).

10. Streltsov Ye, ‘Skladni protsesy reformuvannia kryminalnoho prava Ukrainy’ [‘Complex Processes of Criminal Law Reform in Ukraine’] (2018) 5 Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 82–91 (in Ukrainian).

11. Veresha R, ‘Pomylka v kryminalnomu pravi: poniattia ta osnovni vydy’ [‘Error in Criminal Law: Concept and Main Types’] (2005) 5 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo 35–42 (in Ukrainian).

 

Conference paper

12. Streltsov Ye, ‘Polozhennia kryminalnoho zakonodavstva: polozhennia, yaki potribno vrakhovuvaty’ [‘Provisions of Criminal Legislation: Provisions to Be Taken Into Account’] v Kryminalne pravoporushennia: natsionalnyi ta zarubizhnyi vymiry: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 24 travnia 2019 r.) [Criminal Offense: National and Foreign Dimensions Materials of the International Scientific and Practical Conference (May 24, 2019, Odessa)] (Ie Streltsov ta in red kol, Yurydychna literatura 2019) (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Osnovanie ugolovnoj otvetstvennosti’ [‘The Ground for Criminal Liability’] (Zaochnik. com) <https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/ugolovnoe-pravo/osnovanie-ugolovnojotvetstven nosti> (accessed: 21.01.2020) (in Russian).