Назва статті Право постійного користування земельною ділянкою: проблеми теорії та практики
Автори

доктор юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0108-3277 urkevych2014@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [143-157]
Анотація

Стаття присвячена характеристиці такого речового права, як право постійного користування земельною ділянкою.

Метою статті є актуалізація наявних доктринальних розробок щодо права постій ного користування земельною ділянкою, висвітлення існуючих правозастосовних проблем у сфері його реалізації, внесення рекомендацій щодо вдосконалення земельного законодавства.

 Розкрито приписи земельного законодавства України щодо окресленого права постійного користування, наведено наукові підходи до сутності та складників такого права. Окремо наголошено на існуючих правозастосовних проблемах щодо реалі зації відповідними суб’єктами права постійного користування земельною ділянкою з наведенням судової практики щодо їх вирішення.

Стверджується, що право постійного користування земельною ділянкою займає самостійне місце в системі речових прав на землю.

Автор доходить висновку, що отримати землі у постійне користування сьогодні можуть виключно юридичні особи – як суб’єкти господарювання, так і громадські, релігійні організації чи заклади освіти. Такі юридичні особи покликані виконувати певні публічні, соціальні, освітянські функції або ж надавати послуги загального користування значній кількості споживачів.

Потребує невідкладного вирішення проблема “переведення” цього права, отриманого за раніше чинним земельним законодавством особами, які нині не можуть отримати земельні ділянки на підставі такого речового права, в нормативно закріплені речові права на землю – право власності або право оренди землі. При цьому слід надати право постійним землекористувачам самостійно визначати, на якому речовому праві вони продовжуватимуть використовувати відповідні земельні ділянки.

Стверджується, що законодавчо врегульованими є лише питання державної реєстрації права постійного користування землями, що надаються у таке користування відповідним суб’єктам із земель державної чи комунальної власності. Відносини ж щодо державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою, яка надавалася свого часу фізичній особі та, приміром, використовуєтьсязаснованим нею фермерським господарством, залишаються нормативно нерегламентованими.

 

Ключові слова земельна ділянка; постійне користування; право користування земельною ділянкою; право постійного користування земельною ділянкою; фермерське господарство.
References

Bibliography

Authored books

1. Karakash I, Pravo sobstvennosti na zemlju i pravo zemlepol’zovanija v Ukraine: nauchnoprakticheskoe posobie [The Right of Land Ownership and the Right of Land Use in Ukraine: Scientific and Practical Guide] (Istina 2004) (in Russian).

2. Miroshnychenko A ta Marusenko R, Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary on the Land Code of Ukraine] (5-te vyd, Alerta 2013) (in Ukrainian).

3. Semchyk V ta Kulynych P ta Shulha M, Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (In Yure 2008) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Kharytonova T, ‘Teoretychni ta praktychni problemy zdiisnennia prav na chuzhi zemelni dilianky’ [‘Theoretical and Practical Issues of Exercising the Rights to Other People’s Land Plots’] v Aktualni problemy pravovoho rehuliuvannia ahrarnykh, zemelnykh, ekolohichnykh ta pryrodoresursnykh vidnosyn v Ukraini [Current Issues of Legal Regulation of Agricultural, Land, Environmental and Natural Resource Relations in Ukraine] (Kharytonova T ta Karakash I vidp red, Helvetyka 2018) (in Ukrainian).

5. Nabuttia i realizatsiia prav na zemliu v Ukraini: navchalnyi posibnyk [Acquisition and Exercise of Land Rights in Ukraine: Teaching Guide] (Karakash I red, Yuryd l-ra 2016) (in Ukrainian).

 6. Nosik V ta Kovalchuk T, ‘Pravo na postiine korystuvannia zemleiu: poniattia, ob’iekty, sub’iekty, zmist, nabuttia, realizatsiia, prypynennia’ [Right to Permanent Use of Land: Concepts, Objects, Subjects, Content, Acquisition, Exercise, Termination’] v Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (Nosik V red, Kyivskyi universytet 2008) (in Ukrainian).

7. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia zemelnymy resursamy mist Ukrainy [Ways to Improve the Efficiency of Land Resource Management in Ukrainian Cities] (2005) (in Ukrainian).

8. Shulha M, ‘Pravo postiinoho korystuvannia zemelnoiu diliankoiu’ [‘Right to Permanent Use of a Land Plot’] v Velyka ukrainska entsyklopediia [The Great Ukrainian Encyclopedia], t 16: Zemelne ta ahrarne pravo [Land and Agricultural Law] (Shulha M holova redkol, Pravo 2019) (in Ukrainian).

 

Journal articles

9. Antoniuk M ta Sydoruk O, ‘Pravova pryroda prava postiinoho zemlekorystuvannia v istorychnii perspektyvi’ [‘ Legal Nature of the Right to Permanent Land Use from the Historical Perspective’] (2018) 3–4 Yurydychna Ukraina 88 (in Ukrainian).

10. Yurchenko E, ‘Pravova dolia zemelnykh dilianok, nadanykh osobam na pravi postiinoho korystuvannia dlia stvorennia ta vedennia fermerskoho hospodarstva’ [‘Legal Fate of Land Plots Provided to Individuals Subject to the Right of Permanent Use with the Aim of Establishing and Managing a Farm’] (2017) 9 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 102 (in Ukrainian).

 

Websites

11. Dunai M, ‘Iak oformyty zemelnu dilianku pid bahatokvartyrnym budynkom’ [‘How to Register a Land Plot Located Under an Apartment Building’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 02.02.2019) <https://sud.ua/ru/news/publication/140964-yak-oformiti-zemelnudilyankupid-baga tokvar tirnim-budinkom> (accessed: 27.12.2019) (in Ukrainian).