Назва статті Актуальні питання застосування Закону України “Про оренду землі”. Практика Верховного Суду
Автори

кандидатка юридичних наук, заслужена юристка України, суддя, секретарка судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (Київ, Україна) tdrobotova@gmail.com

 

заступниця керівника департаменту – начальниця правового управління (II) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду (Київ, Україна) l.karpenko@supreme.court.gov.ua

 

начальниця відділу аналітичних опрацювань звернень у господарських справах правового управління (ІІ) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду (Київ, Україна) romaniv@supreme.court.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [171-186]
Анотація

Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Нині оренда землі є важливим правовим інструментом забезпечення ринкового обігу земельних ділянок. При цьому сучасний етап земельної реформи в Україні характеризується прискореним розвитком земельно-орендних відносин,що зумовлено більшою доступністю оренди порівняно з можливістю набуття права власності.

Аналіз правозастосовної практики свідчить, що сьогодні укладення договору найму (оренди) земельної ділянки є найпоширенішою підставою виникнення зобов’язання з передачі земельної ділянки у тимчасове користування, а також найбільш ефективною формою її використання в умовах розвитку економіки.

Виняткове значення орендних відносин акцентовано і прийняттям спеціального Закону України “Про оренду землі”, що визначає особливості правового регулювання відносин, пов’язаних з орендою землі.

У цьому контексті вкрай важливою є практика українських судів, зокрема Верхов ного Суду, із вирішення спорів, які виникають із орендних правовідносин, а також щодо правильного розуміння та застосування положень Закону України “Про оренду землі”.

Мета статті – дослідити практику Верховного Суду, зокрема й Великої Палати, Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо застосування положень Закону України “Про оренду землі” у контексті найактуальніших проблемних питань, які постають перед судом.

Авторки проаналізували низку рішень Верховного Суду щодо застосування норм Закону України “Про оренду землі”, виокремили правові позиції, які нині є усталеними та не викликають сумнівів, а також висвітлили проблемні питання правового регулювання орендних відносин, які потребують невідкладного вирішення.

 

Ключові слова оренда землі; Закон України “Про оренду землі”; договір оренди; юрисдикція; систематична несплата орендної плати; спосіб захисту; поновлення договору оренди землі
References

 

1. Kuzmenko N, Rishennia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v mekhanizmi pravovoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn [Local Government Decisions in the Mechanism of Legal Regulation of Land Relations] (Alerta 2018) (in Ukrainian).

2. Svirskij B, Gosudarstvennoe stroitel’stvo i mestnoe samoupravlenie v Ukraine: ucheb. posob [State Building and Local Government in Ukraine] (Jespada 2004) (in Russian).

Journal articles

  1. Kulynych P, ‘Pytannia pravovoi teorii ta praktyky orendy zemli v umovakh zavershennia zemelnoi reformy v Ukraini’ [‘Issues of Legal Theory and Practice of Land Lease in the Conditions of Completion of Land Reform in Ukraine’] (2018) 2 Chasopys Kyiv. un-tu prava 254–7 (in Ukrainian). 4. Romaniuk Ya ta Maistrenko L, ‘Deiaki aspekty pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh pravovidnosyn, pov’iazanykh iz derzhavnoiu reiestratsiieiu pravochyniv (na prykladi orendy zemli)’ [‘Some Aspects of the Legal Regulation of Civil Relations that are Related to the State Registration of Contracts (for Example, Contracts for the Land Lease)’] (2014) 2 Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy 162 (in Ukrainian).