Назва статті Конкуренція предметної та суб’єктної юрисдикцій у процесуальному законодавстві України
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) vsshcherbyna@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [258-271]
Анотація

У статті розглядаються деякі проблеми предметної та суб’єктної юрисдикцій у процесуальному законодавстві України, породжені внесенням змін до Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судо чинства України та Цивільного процесуального кодексу України, а також оновленням законодавства про приватизацію державного і комунального майна та про пуб ліч ні закупівлі.

Зокрема, увага звертається на те, що, здійснивши уніфікацію норм низки процесуальних інститутів, законодавець, з одного боку, не врахував специфіки окремих видів судочинства, зумовлених особливостями справ, віднесених до певної юрисдикції, а з другого – по-різному врегулював тотожні процесуальні відносини.

Метою статті є дослідження проблемних аспектів юрисдикції господарських судів і розмежування господарської, адміністративної та цивільної юрисдикцій. Аналізуються норми зазначених процесуальних кодексів та законодавства про приватизацію майна і про публічні закупівлі. На підставі результатів проведеного дослі дження висловлюється думка про те, що всі справи у спорах щодо приватизації державного і комунального майна мають розглядатися господарськими судами, для чого пропонується внести зміни до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, які виключили б розгляд зазначених справ адміністративними судами.

З урахуванням спрямованості Закону України “Про публічні закупівлі”, зокрема, на створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель і розвиток добро совісної конкуренції, зроблено висновок про те, що справи щодо оскарження у судовому порядку рішення органу, а також справи щодо оскарження висновку органу державного фінансового контролю підлягають розгляду господарськими судами.

За результатами проведеного дослідження робиться висновок як щодо потреби в подальших наукових дослідженнях окреслених у статті проблем, так і щодо необхідності подальшого удосконалення норм інститутів адміністративної, господарської та цивільної юрисдикцій.

 

Ключові слова адміністративна юрисдикція; господарська юрисдикція; цивільна юрисдикція; предметна юрисдикція; суб’єктна юрисдикція
References

Bibliography

Authored books

1. Belianevych V, Arbitrazhne sudochynstvo: vyznannia nediisnymy aktiv derzhavnykh ta inshykh orhaniv: navchalnyi posibnyk [Arbitration Proceedings: Invalidation of Acts Adopted by Governmental and Other Authorities: Study Guide] (In Yure 2001) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. Bryntsev O, ‘Do pytannia pro vyznachennia poniattia hospodarskoi diialnosti’ [‘On the Issue of Defining the Concept of Economic Activity’] (2013) 6 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 63–7 (in Ukrainian).

3. Sidei Ya, ‘Rozmezhuvannia administratyvnoi yurysdyktsii z inshymy vydamy yurysdyktsii u sferi sudovoi kompetentsii’ [‘Delineation of Administrative Jurisdiction and Other Jurisdiction Types in the Realm of Court Competence’] (2018) 6 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 196–200 (in Ukrainian).

Newspaper articles

4. Kucheriavenko M ta Smychok Ye, ‘Chy ye novym masovanyi nastup na administratyvni sudy’ [‘Is the Massive Offensive on Administrative Courts a New Development’] Yurydychnyi visnyk Ukrainy (23–29 lystopada 2018) (in Ukrainian).

5. Spasybo-Fatieieva I ta Pechenyi O, ‘Pro fantomnyi bil administratyvnoi yurysdyktsii’ [‘On the Phantom Pain of Administrative Jurisdiction’] Yurydychnyi visnyk Ukrainy (9 sichnia 2019) (in Ukrainian).

 

Thesis

6. Pobirchenko I, ‘Hozjajstvennye spory i formy ih razreshenija’ [‘Economic Disputes and Their Resolution Forms’] (avtoref diss dokt jurid nauk, 1971) v Pobіrchenko І, Vibrane [Selected] (Osvіta Ukraїni 2013) (in Russian).

 

Conference paper

7. Shcherbyna V, ‘Deiaki problemy konkurentsii predmetnoi ta sub’iektnoi yurysdyktsii v protsesualnomu zakonodavstvi Ukrainy’ [‘Some Issues Pertaining to the Competition of Subject-Matter and Personal Jurisdictions in Procedural Legislation of Ukraine’] v Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: materialy II Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoi konferentsii [Today’s Challenges and Topical Issues of the Judicial Reform in Ukraine: Materials of the II International Scientific and Practical Conference] (Shcherbaniuk O holova redkol, 2018) 200–3 (in Ukrainian).

 

Websites

 8. Bryntsev O, ‘Do pytannia pro kryterii rozmezhuvannia yurysdyktsii’ [‘On the Criteria for Delimitation of Jurisdictions’] (Sudova vlada Ukrainy, 11.12.2017) <https://hr.arbitr.gov.ua/sud5023/pres-centr/publications/405127> (accessed: 20.04.2020) (in Ukrainian).