Назва статті Земельна ділянка як об’єкт права: абстракція чи реальність?
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) manocivnyk@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2020
Сторінки [91-105]
Анотація

Поняття “земельна ділянка” є ключовим для науки земельного права. Хоча практично всі визначення земельної ділянки пов’язують цей об’єкт із певною частиною земної поверхні, постає низка теоретичних і практичних питань, які стосуються відмінностей між описом земельної ділянки у певних документах, Державному земельному кадастрі ( ДЗК) та її позначенні в натурі (на місцевості). Постають і питання більш фундаментального характеру щодо правового значення різних описів.

Метою статті є з’ясування правової природи опису земельної ділянки та прав на неї, з одного боку, у ДЗК і Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ДРРП), а з другого – її позначення на місцевості, визначення належних способів захисту у разі неналежного опису земельної ділянки або її неправильного винесення в натуру.

Встановлено, що помилки, похибки і неточності як в описі меж у кадастрі, так і при перенесенні в натуру запроєктованих ділянок є невідворотними. У сучасних умовах реєстр прав, який ґрунтується на описі земельної ділянки, що міститься у кадастрі, є інструментом так званого “книжного володіння”. Особа, вказана у реєстрі, завжди є “книжним володільцем”, але зовсім необов’язково є власником (носієм іншого вказаного у реєстрі права). Із цієї загальної тези випливає, що межі земельної ділянки в реєстрі (“на папері”) також необов’язково є правильними. Так само не завжди правильними є ті межі, які відображені “в натурі” (на місцевості), не кажучи вже про те, що фактичне становище досить часто не дає змоги точно визначити, де саме проходить межа.

Земельна ділянка є об’єктом, який може описуватися різними способами: за допомогою переліку поворотних точок межі в базі даних, за допомогою межових знаків на місцевості, за допомогою посилання на поштову адресу та площу тощо. Однак і при описі земельної ділянки в базах даних (реєстрах), і при її відображенні на місцевості неминуче траплятимуться похибки та помилки. З огляду на це будь-який опис земельної ділянки непотрібно абсолютизувати. Серед практичних проблем, пов’язаних з описом земельної ділянки, слід виділити проблему так званих “накладок”. Якщо цю проблему не вдається вирішити у безспірному порядку, належним способом захисту у таких випадках є віндикація. На підставі рішення суду про задоволення віндикаційної вимоги відповідні зміни мають вноситися до ДЗК.

 

Ключові слова земельна ділянка; земельний кадастр; реєстр прав; “накладка”; віндикаційний позов; негаторний позов; книжне володіння
References

Bibliography

Authored books

1. Hoshko Yu, Zvychaieve pravo naselennia Ukrainskykh Karpat ta Prykarpattia XIV– XIX st. [Law of Custom of the Ukrainian Carpathians and Subcarpathia Population in the XIV–XIX Centuries] (1999) (in Ukrainian).

2. Trehub M, Formuvannia prostorovoi informatsii dlia derzhavnoho zemelnoho kadastru [Forming of Spatial Information for the State Land Cadastre] (NHU 2014) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Homer, Iliada [Iliad] (Ten B per, Folio 2006) (in Ukrainian).

4. Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary on the Land Code of Ukraine] (Medvedchuk V zah red, Yurinkom Inter 2004) (in Ukrainian).

5. Selo Stolne u druhii polovyni XVIIIst. (za materialamy Heneralnoho opysu Livoberezhnoi Ukrainy 1765–1769 rr.) [Stolne Village in the Second Half of XVIII Century (Based on the General Description of the Left-Bank Ukraine in 1765–1769)] (Kazimirov D ta Tokariev S uporiadnyky 2016) (in Ukrainian).

6. Zemelne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Land Law of Ukraine: Textbook] (Shulha M red, Yurinkom Inter 2004) (in Ukrainian).

 

Journal articles

7. Karpinskyi Yu, ‘Systemotekhnichni aspekty formuvannia topolohichnoho zemelnokadastrovoho pokryttia’ [‘System and Technical Aspects in the Forming of Topological Land Cadastral Coverage’] (2015) 5–6 Visnyk heodezii i kartohrafii 62–8 (in Ukrainian).

8. Kucevich O, ‘“Nakladki” zemel’nyh uchastkov pri ih opisanii v Gosudarstvennom zemel’nom kadastre: pravovye posledstvija i sposoby predotvrashhenija’ [‘“Overlaps” of Land Plots Description in the State Land Cadastre: Legal Consequences and Ways of Preventing Them’] (2015) 2/3 Legea Si Viata (in Russian).

9. Miroshnychenko A ta Popov Yu ta Ripenko A, ‘Zemelni dilianky: vindykatsiia, restytutsiia, kondyktsiia, vyznannia prav (spivvidnoshennia ta deiaki problemni pytannia)’ [‘Land Plots: Vindication, Restitution, Condictio, Recognition of Rights (Correlation and Some Topical Issues)’] (2012) 16 Chasopys Akademii advokatury Ukrainy 8 (in Ukrainian).

10. Miroshnychenko A, ‘Obrannia nalezhnoho sposobu zakhystu prav na zemelni dilianky’ [‘Choosing an Appropriate Remedy for Land Rights Protection’] [2011] 1 (124) Advokat 27–8 (in Ukrainian).

11. Popov Yu, ‘Systema reiestratsii prav na nerukhomist: neobkhidne i dostatnie vrakhuvannia spetsyfiky knyzhkovoho volodinnia’ [‘The System of Real Estate Rights Registration: Essential and Sufficient Regard for the Specifics of Record-Based Ownership’] (2015) 14 Ukrainske komertsiine pravo 68 (in Ukrainian).

 

Dissertations

12. Yasinska L, ‘Stanovlennia ta rozvytok instytutu notariatu v Ukraini (istoryko-pravovyi aspekt)’ [‘Establishment and Development of the Institute of Notaries in Ukraine (Historical and Legal Aspect)’] (dys kand yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Derzhheokadastr vidkryv dlia sertyfikovanykh inzheneriv-zemlevporiadnykiv koordynaty povorotnykh tochok mezh zemelnykh dilianok’ [‘State Geocadastre Has Opened the Coordinates of Turning Points of Land Boundaries for Certified Land Surveyors’] (Derzhheokadastr) <https://land.gov.ua/derzhheokadastr-vidkryv-dliasertyfikovanykhinzheneriv-zemlevporiadnykiv-dani-pro-koordynaty-povorotnykhtochokmezh-zemelnykh-dilianok> (accessed: 23.03.2020) (in Ukrainian).

14. Medynska N, ‘Hariacha profesiina dyskusiia na fakulteti zemlevporiadkuvannia’ [‘Intense Professional Discussion at the Land Management Faculty’] (NUBiP Ukrainy, 08.02.2019) <https://nubip.edu.ua/node/55928> (accessed: 23.03.2020) (in Ukrainian).