Назва статті Суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України: питання взаємодії
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3294-1553 a.yezerov@gmail.com 

 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4588-7517 trifi loff @gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [223-237]
Анотація

Україна, яка запровадила концентровану модель конституційного контролю, стикнулася із винятково складним і не менш важливим завданням розподілу повноважень судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України (КСУ).

Метою статті є доведення позиції, за якою інституційний дизайн забезпечення верховенства Конституції України визначає не жорстке відособлення, а взаємодію судів загальної юрисдикції та КСУ.

Сприйняття концентрованої моделі конституційного контролю як такої, що заперечує дієву участь інших, окрім КСУ, суб’єктів у тлумаченні та захисті Конституції від порушень, видається помилковим. КСУ являє собою єдиний центр, але він не є єдиним суб’єктом такої діяльності. Іншими значущими учасниками виступають суди загальної юрисдикції, які зобов’язані забезпечувати дієвість Конституції способом її прямого застосування.

Здійснюючи правосуддя, суди загальної юрисдикції мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з погляду відповідності Конституції, і в усіх необхідних випадках застосовувати її як акт прямої дії та найвищої юридичної сили. Це не повинно сприйматись як порушення ними виключної юрисдикції КСУ. Натомість ідеться про функціональну взаємодію різних суб’єктів забезпечення конституційної безпеки, спільний захист конституційних прав і свобод особи безпосередньо на підставі Конституції.

 Насамперед суди загальної юрисдикції мають прагнути витлумачити правові акти, які підлягають застосуванню, у такий спосіб, аби узгодити із Конституцією, а у разі явного й очевидного протиріччя, яке не може бути жодним способом узгоджене із Конституцією, – відмовлятися від їхнього застосування і застосовувати норми Конституції як норми прямої дії.

 Це стало можливим у контексті процесуальної реформи 2017 р., яка, закріпивши таке повноваження за судами загальної юрисдикції, засвідчила безспірний відступ від процедури інцидентного контролю, традиційної в межах концентрованої моделі, її еволюційний розвиток.

Обов’язковим наслідком такої відмови має бути, як і визначено актами процесуального законодавства, звернення до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення подання щодо конституційності до КСУ. Безсумнівно, це вимагає від Верховного Суду ретельного аналізу кожного звернення та обґрунтованого й послідовного здійснення права на звернення до КСУ.

 

Ключові слова суди загальної юрисдикції; Конституційний Суд України; інцидентний конституційний контроль; презумпція конституційності правових актів; конституційно узгоджене тлумачення
References

Bibliography

Authored books

1. Comella V, Constitutional Courts and Democratic Values: A European Perspective (Yale University Press 2009) (in English).

2. de Visser M, Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis (Hart 2013) (in English). 3. Kokott J, The Burden of Proof in Comparative and International Human Rights (Springer 1998) (in English).

4. Sadurski W, Rights before Courts. A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States in Central and Eastern Europe (2nd edn, Springer 2014) (in English).

5. Sajo A and Uitz R, The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism (Oxford University Press 2017) (in English).

6. Shaman J, Constitutional Interpretation: Illusion and Reality (Praeger 2000) (in English).

7. Fukuyama F, Politychnyi poriadok i politychnyi zanepad. Vid promyslovoi revoliutsii do hlobalizatsii demokratii [The Political Order and Political Decay: From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy] (Nash Format 2019) (in Ukrainian).

8. Hultai M, Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia [Constitutional Complaint in the Mechanism of Access to Constitutional Justice] (Pravo 2013) (in Ukrainian).

9. Savchyn M, Suchasni tendentsii konstytutsionalizmu v konteksti hlobalizatsii ta pravovoho pliuralizmu [Modern Constitutionalism Tendencies in Context of Globalization and Legal Pluralism] (RIK-U 2018) (in Ukrainian).

10. Todyka Ju, Osnovy konstitucionnogo stroja Ukrainy [Foundations of the Constitutional Order in Ukraine] (Fakt 1999) (in Russian).

 

Edited and translated books

11. Comella V, ‘The Rise of Specialized Constitutional Courts’ in Ginsburg T and Dixon R (eds), Comparative Constitutional Law (Edward Elgar Publishing 2011) (in English).

12. Grimm D, ‘Types of Constitutions’ in Rosenfeld M and Sajo A (eds), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford University Press 2012) (in English).

13. Raz J, ‘On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries’ in Larry A (ed), Constitutionalism: Philosophical Foundations (Cambridge University Press 1998) (in English).

14. Rosenfeld M, ‘Constitutional Identity’ in Rosenfeld M and Sajo A (eds), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford University Press 2012) (in English).

15. Koziubra M (zah red), Zahalna teoriia prava: pidruchnyk [General Theory of Law: Textbook] (Vaite 2015) (in Ukrainian).

16. Radbruh G, Filosofija prava [Philosophy of Law] (Jumashev Ju per s nem, Mezhdunar. otnoshenija 2004) (in Russian).

17. Yezerov A, ‘Konstytutsiina bezpeka yak katehoriia suchasnoho konstytutsionalizmu’ [‘Constitutional Security as a Category of Modern Constitutionalism’] u Krusian A (zah red), Problemy suchasnoi konstytutsionalistyky: navchalnyi posibnyk [Problems of Modern Constitutionalism: Textbook] (3rd edn, Feniks 2015) (in Ukrainian).

 

Journal articles

18. Garlicki L, ‘Constitutional courts versus supreme courts’ [2007] 5 (1) I-CON 44 (in English). 19. Limbach J, ‘The Concept of the Supremacy of the Constitution’ (2001) 64 (1) The Modern Law Review 1 (in English).

20. Hryniuk R ta Bahrii O, ‘Do pytannia pro dotsilnist vyznannia prezumptsii konstytutsiinosti normatyvno-pravovykh aktiv u konteksti zabezpechennia verkhovenstva Konstytutsii Ukrainy’ [‘To a Question About the Appropriateness of Recognizing the Presumption of Constitutionality of Legal Acts From the Perspective of the Supremacy of the Constitution of Ukraine’] (2015) 4 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 92 (in Ukrainian).

21. Kel’zen G, ‘Sudebnaja garantija konstitucii (konstitucionnaja justicija) Chast’ 1’ [‘Judicial Guarantee of the Constitution (Constitutional Justice) Part 1’] (2006) 8 Pravo i politika 5 (in Russian).

22. Kel’zen G, ‘Sudebnaja garantija konstitucii (konstitucionnaja justicija) Chast’ 2’ [‘Judicial Guarantee of the Constitution (Constitutional Justice) Part 2’] (2006) 9 Pravo i politika 5 (in Russian).

23. Kel’zen G, ‘Sudebnyj kontrol’ zakonodatel’stva: sravnitel’noe issledovanie avstrijskoj i amerikanskoj konstitucij’ [‘Judicial Review of Legislation: a Comparative Study of the Austrian and American Constitutions’] (2012) 2 Pravovedenie 190 (in Russian).

24. Koziubra M, ‘Verkhovenstvo prava i Ukraina’ [‘The Rule of Law and Ukraine’] (2012) 1–2 Pravo Ukrainy 30 (in Ukrainian).

25. Melnyk M ta Riznyk S, ‘Pro mezhi konstytutsiinoi yurysdyktsii ta priamu diiu norm Konstytutsii Ukrainy pry zdiisnenni pravosuddia’ [‘On the Limits of the Constitutional Jurisdiction and the Direct Effect of the Constitution of Ukraine During the Justice Process’] (2016) 4–5 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 151 (in Ukrainian).

26. Riznyk S, ‘Perevirka sudamy zahalnoi yurysdyktsii konstytutsiinosti zakoniv Ukrainy yak promizhna forma konstytutsiinoho kontroliu (u konteksti prava osoby na konstytutsiinu skarhu)’ [‘Review of Ukraine’s Laws Constitutionality by GeneralJurisdiction Courts as an Intermediate Form of Constitutional Control (In the Context of a Person’s Right to Constitutional Complaint)’] (2018) 12 Pravo Ukrainy 163 (in Ukrainian).