Назва статті Поняття і способи штучного погіршення житлових умов як підстави для відмови у взятті на квартирний облік
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії Служби безпеки України (Київ, Україна) viktoriiaporodko@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [238-247]
Анотація

Розроблення та прийняття в Україні нового житлового законодавства потребують ретельного дослідження різних аспектів житлових правовідносин, врахо вуючи і забезпечення гарантованої Основним Законом рівності громадян у праві на житло. Однією зі складових цього процесу є створення прозорого механізму надання житлових приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду, спроможного запобігати несправедливому розподілу житла.

Метою статті є встановлення змісту поняття “штучне погіршення житлових умов”, сучасне визначення його способів, спрямованих на отримання права зарахування на квартирний облік, аналіз співрозмірності правових наслідків, передбачених у таких випадках житловим законодавствам.

Доведено, що штучне погіршення житлових умов полягає у свідомому та умисному створенні обставин, схожих за своїм змістом із підставами набуття права на одержання житлового приміщення у будинку державного або громадського житлового фонду. Водночас констатовано, що чинний перелік способів штучного погіршення житлових умов, визначений положеннями Житлового кодексу, не охоплює усіх можливих форм дій суб’єктів правовідносин у таких випадках. Акцентовано увагу на правових наслідках штучного погіршення житлових умов, розглянуто відповідальність за такі дії, встановлену житловим законодавством, та внесено пропозицію про запровадження більш ефективного реагування на протиправну поведінку особи, завдяки державі спрямовану на покращення свого матеріального становища й інтересів інших громадян. Одночасно здійснено аналіз положень нормативно-правових актів та судової практики для встановлення відмінностей між штучним погіршенням житлових умов і поданням неправдивих відомостей, які стали підставою для взяття на квартирний облік. Маючи спільну мету, такі дії мають різні об’єктивні ознаки та правові наслідки.

На основі опрацювання норм законів, підзаконних нормативно-правових актів і наукових джерел авторка порівняла окремі способи штучного погіршення житлових умов, з’ясувала їхні об’єктивні й суб’єктивні ознаки та сформувала висновки щодо оновлення і доповнення існуючого переліку способів погіршення житлових умов, який підлягає законодавчому закріпленню для недопущення його довільного тлумачення.

 

Ключові слова житло; забезпечення житлом; взяття на квартирний облік; штучне погіршення житлових умов; громадяни, які потребують поліпшення житлових умов
References

Bibliography

Journal articles

1. Avramova O, ‘Sootnoshenie chastnogo i publichnogo prava v zhilishhnom prave’ [‘Correlation of Private and Public Law in Housing Law’] (2001) 7 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 49 (in Russian).

2. Chernovaliuk Yu, ‘Problemy zberezhennia zhytlovykh i mainovykh prav ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia, shliakhy yikh vyrishennia’ [‘Problems of Preserving the Housing and Property Rights of Orphans and Children Deprived of Parental Care, Ways to Resolve Them’] [2012] 3 (43) Universytetski naukovi zapysky 69 (in Ukrainian).

3. Michurin Ye, ‘Klasyfikatsiia sub’iektiv zhytlovykh pravovidnosyn’ [‘Classification of Entities to Housing Relations’] [2005] 1 (2) Naukovi zapysky KhEPU 94 (in Ukrainian).

4. Zaiets K, ‘Pravova pryroda vidnosyn u zhytlovii sferi’ [‘The Legal Nature of Relations in the Housing Sector’] [2015] 35 (1)1 Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pravo” 126 (in Ukrainian).

 

Websites

5. Domanchuk O, ‘Poriadok zarakhuvannia na kvartyrnyi oblik’ [‘Procedure for Entering on the Apartment Allocation Register’] (Jurist-blog, 05.09.2014) <https://jurist-blog. com.ua/yuridichna-konsultaciya-37-zaraxuvannya-na-kvartirnij-oblik.html> (accessed: 10.07.2020) (in Ukrainian).