Назва статті Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, у структурі доступності правосуддя
Автори

кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8703-4275 coldsmell@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2020
Сторінки [248-261]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття “доступність правосуддя” та інституту представництва як одному з основних елементів цього поняття.

Метою статті є аналіз поняття “доступність правосуддя” і визначення змісту та місця інституту представництва в цивільному процесі.

Розглянуто історичний шлях розвитку доступності правосуддя як фундаментальної суспільної та правової цінності, насамперед через призму доктринальних праць представників правових, економічних та історичних наук. На підставі аналізу напрацювань учених зроблено висновки щодо змісту цього поняття, його відмінності від принципів цивільного процесуального права.

Окрему увагу приділено рішенням Європейського суду з прав людини, які містять тлумачення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій закріплено право кожного при вирішенні спору щодо його прав та обов’язків на справедливий і відкритий розгляд протягом розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону.

У розрізі доступності правосуддя проведено ґрунтовне дослідження інституту представництва в цивільному процесі, зокрема виокремлено основні підходи до визначення поняття “представництво у цивільному процесі”, та підсумовано, що інститут представництва й інститут участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, мають певні особливості, а тому вони є самостійними інститутами, покликаними реалізовувати право на правничу допомогу особам, які цього потребують.

Зроблено ґрунтовні висновки про те, що правосуддя як форма здійснення прав і свобод людини та громадянина повинно здійснюватися через належні судові процедури, у зв’язку з чим абсолютного значення набувають гарантії прав осіб, які звертаються до суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів. Однією з таких гарантій є, на думку авторки, інститут участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Як інститутпублічного спрямування його становлення і розвиток свідчить про те, що втручання державного механізму у вирішення приватноправових спорів не повинно суперечити диспозитивності та змагальності цивільного процесу, а також виходити за межі принципів правової держави і права сторін на розпорядження.

 

Ключові слова правосуддя; доступність правосуддя; інститут представництва; право звертатися до суду в інтересах інших осіб
References

Bibliography

Authored books

1. Dunas T ta Rudenko M, Prokuror u tsyvilnomu protsesi Ukrainy: sutnist, zavdannia, povnovazhennia: navchalnyi ta naukovo-praktychnyi posibnyk [Public Prosecutor in Civil Procedure of Ukraine: Main Role, Objectives, Powers: Reference Book for Study, Practice and Science] (Kharkiv yurydychnyi 2006) (in Ukrainian).

2. Komarov V, Predmet tsyvilnoho protsesualnoho prava: tekst lektsii [Subject of Civil Procedure Law: Lecture Texts] (Iuryd Akad 1992) (in Ukrainian).

3. Kozhuhar’ A, Pravo na sudebnuju zashhitu v iskovom proizvodstve [Right to Judicial Protection in Adversary Proceeding] (Kishinev gos un-t im Lenina 1989) (in Russian).

4. Lebedev V, Stanovlenie i razvitie sudebnoj vlasti v Rossijskoj Federacii [Establishment and Development of the Judiciary in the Russian Federation] (Ros akad pravosudija 2000) (in Russian).

5. Prihod’ko I, Dostupnost’ pravosudija v arbitrazhnom i grazhdanskom processe: osnovnye problemy [Access to Justice in Arbitration and Civil Procedure: Major Challenge] (Izd dom Sankt-Peterburg gos un-ta 2005) (in Russian).

6. Rozenberg Ja, Predstavitel’stvo po grazhdanskim delam v sude i arbitrazhe [Representation in Civil Cases in Court and Arbitration Tribunal] (Zinatne 1981) (in Russian).

7. Sakara N, Problema dostupnosti pravosuddia u tsyvilnykh spravakh [The Problem of Access to Justice in Civil Cases] (Pravo 2010) (in Ukrainian).

8. Semenov V, Konstitucionnye principy grazhdanskogo sudoproizvodstva [Constitutional Principles of Civil Court Procedure] (Jurid lit 1982) (in Russian).

9. Shtefan M, Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs: pidruchnyk [Civil Procedure Law of Ukraine: Academic Course: Textbook] (In Yure 2005) (in Ukrainian).

10. Tertyshnikov V, Tsyvilnyi protses Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Civil Procedure in Ukraine: Study Guide] (FOP Vapniarchuk N M 2006) (in Ukrainian).

11. Vas’kovskij E, Uchebnik grazhdanskogo processa [Textbook of Civil Procedure] (Zercalo 2003) (in Russian).

 

Edited books

12. Chechot D, Izbrannye trudy po grazhdanskomu processu [Selected Works on Civil Procedure] (Novikov E sost, Izd dom S-Pb gos un-ta 2005) (in Russian).

13. Evropejskij sud po pravam cheloveka: Izbrannye reshenija [European Court of Human Rights: Selected Judgments], t 1 (NORMA 2001) (in Russian).

14. Komarov V (red), Problemy nauki grazhdanskogo processual’nogo prava [Issues of the Science of Civil Procedure Law] (Pravo 2002) (in Russian).

15. Komarov V (red), Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Civil Procedure Law of Ukraine: Textbook] (Pravo 1999) (in Ukrainian).

16. Komarov V ta Barankova V, ‘Protsesualni pytannia, pov’iazani z vykonanniam sudovykh rishen’ [Procedural Issues Related to Execution of Judgments’] v Teoriia ta praktyka sudovoi diialnosti: naukovo-praktychnyi posibnyk [Theory and Practice of Judicial Activity: Scientific and Practical Reference Book] (Atika 2007) (in Ukrainian).

17. Prava liudyny i profesiini standarty dlia yurystiv v dokumentakh mizhnarodnykh orhanizatsii [Human Rights and Professional Standards for Lawyers in the Documents of International Organizations] (Ukrainsko-Amerykanske biuro zakhystu prav liudyny 1996) (in Ukrainian).

18. Shakarjan M (red), Grazhdanskoe processual’noe pravo: uchebnik [Civil Procedure Law: Textbook] (TK Velbi, Prospekt 2005) (in Russian).

19. Sudova praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: rishennia shchodo Ukrainy [Case Law of the European Court of Human Rights: Judgments Regarding Ukraine] (Praksis 2005) (in Ukrainian).

 

Journal articles

20. Fursa S, ‘Teoretychni aspekty pravovoho ta protsesualnoho stanovyshcha prokurora v tsyvilnomu protsesi’ [‘Theoretical Aspects of Public Prosecutor’s Legal and Procedural Position in Civil Procedure’] (1998) 12 Pravo Ukrainy 67–70 (in Ukrainian).

21. Neshataeva T, ‘Sud i obshhepriznannye principy i normy mezhdunarodnogo prava’ [‘The Court and Generally Accepted Principles and Rules of International Law’] (2004) 3 Vesnik VAS RF 124–40 (in Russian).

22. Rudenko M ta Hlahovskyi V, ‘Predstavnytstvo prokuraturoiu interesiv hromadianyna abo derzhavy v sudi (teoretychnyi i praktychnyi aspekty)’ [‘Representation of the Interests of a Citizen or the State by the Public Prosecutor’s Office in Court (Theoretical and Practical Aspects)’] (1997) 11 Pravo Ukrainy 59–63 (in Ukrainian).

 

Conference papers

23. Komarov V, ‘K probleme o konstitucionnyh osnovanijah grazhdanskogo sudoproizvodstva’ [‘On the Issue of the Constitutional Fundamentals of Civil Court Procedure] v Sovremennaja doktrina grazhdanskogo, arbitrazhnogo processa i ispolnitel’nogo proizvodstva: teorija i praktika: sbortik naucnyh statej [Modern Doctrine of Civil, Arbitration Procedure and Enforcement Proceedings: Theory and Practice: Collected Scientific Articles] (Jurid centr “Press” 2004) 91–108 (in Russian).

24. Komarov V, ‘Konstitucionnye parametry grazhdanskogo sudoproizvodstva’ [‘Constitutional Parameters of Civil Court Procedure’] v Rossijskij konstitucionalizm i sovremennye tendencii razvitija pravovoj sistemy: k 10-letiju prinjatija Konstitucii RF: sbortik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii [Russian Constitutionalism and Current Trends in the Legal System Development: to the 10th Anniversary of Adoption of the Constitution of the Russian Federation: Collected Materials of the International Scientific and Practical Conference], сh 1: Problemy formirovanija konstitucionnogo gosudarstva i rezhima konstitucionalizma v Rossii [Issues of Forming the Constitutional State and the Constitutionalism Regime in Russia] (Bel GU 2003) 36–9 (in Russian).

25. Shakarjan M, ‘Problemy dostupnosti i jeffektivnosti pravosudija v sudah obshhej jurisdikcii’ [‘Issues of Access to and Efficiency of Justice in General Jurisdiction Courts’] v Problemy dostupnosti i jeffektivnosti pravosudija v arbitrazhnom i grazhdanskom sudoproizvodstve: materialy Vserosijskoj nauchno-prakticheskoj konferentsii [Issues of Access to and Efficiency of Justice in Arbitration and Civil Court Procedure: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference] (Lidzhist 2001) 61–9 (in Russian).

 

Theses

 26. Pavlunyk I, ‘Predstavnytstvo v tsyvilnomu protsesi Ukrainy’ [‘Representation in Civil Procedure of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2002) (in Ukrainian).

 

Websites

 27. ‘Pravo na pravovu dopomohu’ [‘Right to Legal Aid’] (Konstytutsiinyi Sud Ukrainy) <http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/4310-pravo-na-pravovu-dopomogu> (accessed: 06.07.2020) (in Ukrainian).